Podmienky súťaže Ohnivé pero

- súťaž mikropoviedok

Logo Ohnivé pero
Ohnivé pero je súťaž mikropoviedok v žánroch fantastiky, ktorú organizuje redakcia denníka Fandom.sk. Vyhlasuje sa dvakrát do roka, prebieha každoročne na jar a na jeseň. Vyhlásenie každého kola a jeho uzávierky sú priebežne aktualizované.

Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu s prvkami fantastiky alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí už dovŕšili vek 16 rokov,
 • súťažné príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku,
 • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami),
 • do súťaže prijímame len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • pri písaní textu použite font Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie, na ukončenie odseku použite klávesu ENTER, nie „mäkký enter“ alebo medzerník,
 • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, na oddeľovací riadok umiestnite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • zaslaním poviedky do súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk, ako aj súhlas so zaradením poviedky do výberu poviedok či inej databázy, ktorú Fandom.sk vydá v budúcnosti, a na účely prezentácie www.fandom.sk a povedomia o literatúre v žánroch fantastiky, pričom na vyššie uvedené účely udeľuje stránke www.fandom.sk nevýhradnú, bezplatnú licenciu na použitie diela, jeho rozširovanie spôsobmi možnými v čase zaslania do súťaže na neurčitú dobu, s neobmedzenou územnou platnosťou, a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
 • súťaž nemá pevne stanovenú uzávierku, poviedky je možné zasielať priebežne aj v priebehu daného kola súťaže, až do naplnenia kola poviedkami,
 • v prípade, že sa dané kolo poviedkami naplní (t. j. počet zaslaných poviedok presiahne kapacitu jedného kola), redakcia bezodkladne oznámi k danému dňu uzávierku. Poviedky, ktoré prídu po tomto dátume, bude možné zaradiť po dohode s autorom do nasledujúceho kola Ohnivého pera,
 • príspevky do ukončenia daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované inde časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
 • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
 • o víťazovi daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk,
 • právo na záverečné hlasovanie o víťazovi majú všetky poviedky, ktoré sa zúčastnia v súťaži,
 • autor víťaznej poviedky získava 42 eur a diplom, autori poviedok na 2. a 3. mieste získavajú okrem diplomu knihy od našich sponzorov – vydavateľstiev Ikar, Artis Omnis, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print, OneHotBooks a e-shopu Audioteka.sk spravidla podľa vlastného výberu z ponuky,
 • v záverečnom hlasovaní o víťazovi bude aj z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy, ktorú venuje redakcia denníka Fandom SK,
 • keďže čas prináša zmeny, podmienky súťaže sú aktualizované vo Vyhlásení súťaže Ohnivé pero daného nového kola súťaže, na jar a na jeseň.

Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke. Ak pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Pred zaslaním poviedky si ešte skontrolujte pravidlá, či ste ich dodržali, respektíven nazrite do zoznamu najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťajú súťažiaci v Ohnivom pere. Každý autor je spravidla do troch pracovných dní od zaslania poviedky informovaný administrátorom súťaže o tom, či jeho poviedka spĺňa podmienky, či je prijatá do súťaže, resp. je mu oznámený dátum predpokladaného uverejnenia poviedky. V prípade, že poviedka nespĺňa podmienky súťaže, aj tento fakt je autorovi oznámený do troch pracovných dní od zaslania poviedky.

Prvé Ohnivé pero, projekt Mischa Jedináka, v ktorom sa od januára 2006 predstavilo 80 mikropoviedok, bolo výnimočné. Aj keď ho Mischo po čase uzavrel, pero, čo chce písať, sa nedá hibernovať naveky. Nápady nemôžu vymrieť, nanajvýš sa im podarí na chvíľu ukryť, ako Sithovia v časoch Republiky. Pod taktovkou šéfredaktorky Alexandry Pavelkovej je od roku 2009 Ohnivé pero súťažou, autori zápolia medzi sebou o priazeň čitateľov, ktorí napokon rozhodnú o víťazovi. Po prvých ročníkoch sa súťaž ustálila na dvoch súťažných kolách ročne a v každom kole sa prezentuje 27 až 30 poviedok. A tak dvakrát do roka na niekoľko mesiacov nastane čas, keď perá vyrazia z úkrytov a vydobyjú si miesto na týchto stránkach.

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.


1. januára 2012
Redakcia