Podmienky súťaže Ohnivé pero

- súťaž mikropoviedok

Logo Ohnivé pero
Ohnivé pero je súťaž mikropoviedok v žánroch fantastiky, ktorú organizuje redakcia denníka Fandom.sk. Vyhlasuje sa dvakrát do roka, prebieha každoročne na jar a na jeseň. Vyhlásenie každého kola a jeho uzávierky sú priebežne aktualizované.

Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • veková hranica účastníkov súťaže je neobmedzená,
 • súťažné príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku,
 • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami),
 • zasielajte len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • pri písaní poviedky používajte jeden font, do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, použite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • príspevky je možné zasielať až do naplnenia kola poviedkami, čo redakcia včas oznámi (viď. predpokladaný dátum uzávierky). Poviedky, ktoré prišli po tomto dátume, bude možné zaradiť do nasledujúceho kola Ohnivého pera, čo administrátor súťaže dohodne s autorom poviedky,
 • poviedky prichádzajúce do súťaže budú publikované pravidelne vždy v pondelok na stránkach www.fandom.sk bez redakčných úprav,
 • príspevky do uzávierky alebo v priebehu daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
 • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
 • zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk a tiež so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
 • o víťazovi daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk,
 • právo na záverečné hlasovanie o víťazovi majú všetky poviedky, ktoré sa zúčastnia v súťaži,
 • autor víťaznej poviedky získava diplom a odmenu vo forme kolekcie kníh od našich sponzorov (aktuálnych sponzorov uvádzame vždy v článkoch k aktuálnemu kolu súťaže) spravidla podľa vlastného výberu z ponuky,
 • v záverečnom hlasovaní o víťazovi bude aj z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy, ktorú venuje redakcia denníka Fandom SK.

Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke. Ak pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Každý autor je spravidla do troch pracovných dní od zaslania poviedky informovaný administrátorom súťaže o tom, či jeho poviedka spĺňa podmienky, či je prijatá do súťaže, resp. je mu oznámený dátum predpokladaného uverejnenia poviedky. V prípade, že poviedka nespĺňa podmienky súťaže, aj tento fakt je autorovi oznámený do troch pracovných dní od zaslania poviedky.

Prvé Ohnivé pero, projekt Mischa Jedináka, v ktorom sa od januára 2006 predstavilo 80 mikropoviedok, bolo výnimočné. Aj keď ho Mischo po čase uzavrel, pero, čo chce písať, sa nedá hibernovať naveky. Nápady nemôžu vymrieť, nanajvýš sa im podarí na chvíľu ukryť, ako Sithovia v časoch Republiky. Od roku 2009 je Ohnivé pero súťažné, autori zápolia medzi sebou o priazeň čitateľov, ktorí napokon rozhodnú o víťazovi. Po prvých ročníkoch sa súťaž ustálila na dvoch súťažných kolách ročne a v každom kole sa prezentuje 27 až 30 poviedok. A tak dvakrát do roka na niekoľko mesiacov nastane čas, keď perá vyrazia z úkrytov a vydobyjú si miesto na týchto stránkach.

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.


1. januára 2012
Redakcia