Fandom - ocenenia

Fandom - cena Drak
Ocenená Drakom - Katka Cranky Bajzíková

Cena ČS SF fandomu na Slovensku – Drak

Cena Drak bola iniciovaná v roku 2002 ako historicky prvé ocenenie udeľované Československým SF Fandomom na Slovensku za zásluhy o rozvoj slovenského SF fandomu, fantastickej literatúry, umenia, literárnej kritiky a publicistiky, ako aj za zásluhy v organizátorskej oblasti a klubovej činnosti. Cena Drak vznikla na počesť velikána tohto žánru spisovateľa Jozefa Žarnaya, ktorý svojím dielom Tajomstvo Dračej steny naznačil mnohým priaznivcom fantastiky možnosti, ako podporovať tento žáner a životnú ideu otvorenosti a pokroku aj na Slovensku. Myšlienka priateľstva, dobrodružstva a zábavy je dodnes aktuálna a snáď navždy zostane základným spojivom členov fandomu. Tí radi cestujú a spoznávajú nových priateľov naladených na „rovnakú vlnu“ viery v technický pokrok ľudstva pri zachovaní etických princípov, ako sú schopnosť byť nápomocný svojmu druhovi, nezištnosť, schopnosť rozdeliť sa o svoje vedomosti, ale aj tak dlho hľadaná slušnosť a úcta. Aj to sú vlastnosti, ktoré inšpirovali k udeľovaniu Ceny Drak od Istroconu 2003 v Bratislave.


Dosiaľ ocenení cenou Drak:

 • 2022 vydavateľstvo Hydra za vydavateľskú činnost a literárne worshopy
 • 2021 tím scifi.sk za prevádzkovanie portálu a online cony
 • 2020 nebol udelený
 • 2019 nebol udelený
 • 2018 SF klub KPVPVF Banská Bystrica za BBcon 2018
 • 2017 tím youtuberov POPkast propagáciu fantastiky a fandomu v pravidelnej relácii Týždeň geeka.
 • 2016 nebol udelený
 • 2015 organizačný tím festivalu Kozmodróm za prípravu a organizovanie Kozmodrómov
 • 2014 Peter Pavelko (za prácu a zastupovanie českého aj slovenského fandomu v ESFS)
 • 2013 vydavateľstvo Artis Omnis (za vydavateľskú činnosť a podporu mladých SF autorov)
 • 2012 Alexandra Pavelková (za pravidelné informovanie o dianí vo fandome a za poskytnutie mediálneho priestoru ČS SF Fandomu na Slovensku).
 • 2011 Martin Roger Kralik (za antológiu Farby strachu, Istrozin, Jupiter)
 • 2010 Róbert Žittňan (za Istrocon)
 • 2009 Katka Cranky Bajzíková (za Slavcon)
 • 2008 Peter Zvalo (za Parcon)
 • 2007 Ondrej Trepáč (za fanzin Orion)
 • 2006 Michal Jedinák (za Ohnivé pero)
 • 2005 Miroslav Párička (za Vartacony)
 • 2004 Dáška Mehesová (za prácu pre Fandom)
 • 2003 Mio Butora (za Tatracony)

18. septembra 2012
Lucia *Lulu* Bocková