Fandom - kluby

Lucia Lulu Bocková – predsedkyňa Rady ČSSFFS
Bohumil Hromovlad Stožický (Planéta opíc)
Peter Zvalo (Belit), Ondrej Trepáč (Orion), Martin Králik (Quasi), Katka Bajzíková (Tolkien)
Mirka Elendilka Klempová
Cranky
Šimon pri udeľovaní ceny Drak
Známy literárny kritik Hromovlad vie skutočne čítať

Fandom je voľné združenie ľudí, ktorí sa takým či onakým spôsobom denne alebo príležitostne zaoberajú fantastikou, a zároveň sa stretávajú s ľuďmi podobných záujmov. Aktívnejší z nich sa formujú v záujmových kluboch. V našich podmienkach funguje už desaťročia organizácia nazvaná Československý sci-fi fandom na Slovensku, do ktorého úloh okrem iného patrí aj podpora činnosti jednotlivých klubov. (Viac o Fandome, fandome a ich úlohách a špecifikách sa dozviete v tomto článku).

Vrcholný orgán Fandomu sa volá Rada Československého sci-fi fandomu na Slovensku (ČSSFFS).

Rada Československého sci-fi fandomu na Slovensku

Radu Fandomu tvorí vždy päť členov, ktorých volia členovia klubov na Porade slovenských SF klubov. Rada predovšetkým zastupuje Fandom pri vonkajších rokovaniach, organizuje činnosť Fandomu a zabezpečuje informovanosť jeho členov. Môže byť Fandomom poverená vykonávaním ďalších činností. Na splnenie jednotlivých úloh môže Rada poveriť niektorého svojho člena alebo inú osobu – zástupcu členského SF klubu.

Pre rok 2012 boli na Porade slovenských SF klubov odhlasovaní títo členovia Rady:

Kontakt na ČSSFFS: e-mail: fandom@istrocon.sk (Po odoslaní vašej správy na tento mail dostane túto správu každý registrovaný člen ČSSFFS.)


Zoznam SF klubov organizovaných v Československom sci-fi fandome na Slovensku

Názov klubu: Quasi, Bratislava

Kontakt: martin.kralik@gmail.com

Je to jeden z najstarších bratislavských klubov. Pripravoval fanzin Istrozin, vymyslel názov Ceny Gustáva Reussa, podieľal sa na prvých a niekoľkých ostatných Istroconoch, na časopisoch Fantázia a Jupiter a na podcaste Rádio Fantastika.


Názov klubu: 451°F, Košice

Kontakt: schuster451@gmail.com

Jeden z najstarších slovenských klubov, vydával fanzin PRIT a prekladové zborníky, organizoval cony Casscon, Festival Fantazie, Parcon (1991, 1997, 2007), oddychové cony Rybáles, Cuccon a spolupodieľal sa na Tatraconoch. Spolu s Klubom Julesa Vernea (Praha) sú hlavní porotcovia česko-slovenskej literárnej súťaže O najlepšiu Fantasy. Organizujú časté klubové akcie, zúčastňujú sa conov a aktívne spolupracujú s Fandomom.


Názov klubu: ORION, Nové Zámky

Kontakt: ondrej.trepac@gmail.com

Klub vznikol v decembri 1988, odvtedy permanentne funguje. V súčasnosti má 22 členov. Do roku 2010 vydával fanzin ORION, za jeho vydávanie dostal v roku 2007 cenu Drak. Klub sa stretáva pravidelne trikrát do mesiaca v čitárni Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch. Jeho členom je aj spisovateľ Štefan Konkol a do roku 2008 ním bol aj v súčasnosti už nebohý Števo Huslica. Klub neorganizuje veľké cony ani akcie pre verejnosť, jeho stretnutia sú však voľne prístupné každému. Internetové stránky klubu: http://www.orionklub.blogspot.com


Názov klubu: Klub priateľov vedy, prognostiky a vedeckej fantastiky (KPVPVF), Banská Bystrica

Kontakt: bockovalulu@gmail.com, mparicka56@gmail.com

Je to klub s viac ako 25-ročnou históriou. V roku 1994 zorganizoval Parcon. Členovia KPVPVF sa aktívne podieľajú na práci vo SF Fandome, každoročne organizujú Vartacon spojený s Poradou slovenských SF klubov, ktorý sa tradične koná na Hvezdárni na Vartovke nad Banskou Bystricou. Zúčastňujú sa rôznych conov a podujatí. Stretávajú sa nepravidelne, na filmových predstaveniach a pod.


Názov klubu: Sinusoida, Bratislava

Kontakt: daskasf@azet.sk


Názov klubu: Belit, Nitra

Kontakt: onkyopz@gmail.com

Voľné združenie fanúšikov SF z Nitry a okolia. Stretávajú sa nepravidelne u jednotlivých členov v rodinách. Radi privítajú vo svojich radoch nových záujemcov. Zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú Vartaconu, Fénixconu a Istroconu. Organizátor Parconu 2007.


Názov klubu: Animecrew, Bratislava

Kontakt: win@animecrew.com

Animecrew je občianske združenie zaoberajúce sa rozširovaním japonskej kultúry, predovšetkým manga a anime na Slovensku. Je hlavným organizátorom putovného národného conu československého fandomu Parcon 2012. Webová stránka klubu: https://www.facebook.com/animecrew.


Názov klubu: Unicornus, Dolný Kubín

Kontakt: matej.kohar@gmail.com, unicornus@centrum.sk


Názov klubu: SciFi Guide, Bratislava

Kontakt: info@scifi-guide.net

Pomerne mladý klub, ktorý však v určitej forme funguje už niekoľko rokov. Členovia SciFi Guide pochádzajú z celého Slovenska a Čiech. Je príkladom moderného klubu, ktorý okrem osobných stretnutí funguje vo veľkej miere prostredníctvom internetu. Organizuje vlastný festival Kozmodróm a je spoluorganizátorom festivalu SlavCon. Webová stránka klubu: http://www.scifi-guide.net/https://www.facebook.com/…i.guide.net/


Názov klubu: Spoločenstvo Tolkiena, Bratislava

Kontakt: spolocenstvo@tolkien.sk , k.bajzikova@gmail.com

Občianskeho združenie Spoločenstvo Tolkiena, ktoré sa venuje novinkám v oblasti sci-fi, fantastiky, predovšetkým však týkajúcich sa profesora Tolkiena, jeho sveta a jeho príbehov. Organizuje SlavCon. Webová stránka klubu: http://www.tolkien.sk/https://www.facebook.com/…863122017560


Názov klubu: Planéta opíc, Bratislava

Kontakt: hromovlad.hrom@gmail.com

Klub vznikol v 90. rokoch zo stretnutí scifistov, ktorí bývali, študovali alebo mali pracovné záujmy v Bratislave. Členovia klubu pestovali svoje opice v rôznych bratislavských podnikoch (najdlhšie v legendárnej kaviarni Tulipán, blahej pamäti) a popri tom sa podieľali na tvorbe starej Fantázie, vydávali fanzin Oppo Scifiens, podieľali sa na organizácii Istroconov, literárnej súťaže pre začínajúcich autorov fantastiky Opica, distribúcii a hodnotení Ceny Karla Čapka, hodnotení Poviedky Istroconu, literárnych workshopoch a iných fandomových aktivitách. Od roku 2011 sa Planéta opíc stretáva (po dohode e-mailom) v utorky v bare Čierny pes, Bratislava.

Poznámka: zoznam sa priebežne aktualizuje.


3. augusta 2012
Lucia *Lulu* Bocková