Zdroje

Fandom.sk preberá údaje (úryvky článkov) len so súhlasom majiteľov alebo prevádzkovateľov webov. Pokiaľ máte obľúbený web, ktorý nie je medzi nižšie uvedenými, môžete nám navrhnúť jeho pridanie. Jedinou podmienkou je, aby vami navrhnutý web obsahoval články s fantastickou tématikou (sci-fi, fantasy, horor, komiks, manga…).

Pridať nový zdroj

majiteľ/prevád­zkovateľ
čitateľ/fanúšik

1 + 2 =