Najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú súťažiaci Ohnivého pera

ohnive pero

Pred zaslaním svojej poviedky do súťaže Ohnivé pero si skúste prejsť zoznam chýb, ktorých sa dopustili vaši predchodcovia. Možno tam nájdete niečo, čoho ste sa nevedomky dopustili aj vy. Ak sa teda chcete zúčastniť súťaže so svojou poviedkou, nazrite aj do týchto príkladov. Snáď sa tak vyhnete zbytočnému sklamaniu.


Chyby, pre ktoré vašu poviedku neprijmeme do súťaže

Autori si často neprečítajú podmienky súťaže dostatočne dôsledne alebo si ich vyložia po svojom, alebo to prosto skúsia a dúfajú, že si nikto ich pochybenie nevšimne. Bohužiaľ, takto nás len zbytočne oberajú o čas, pretože poviedky, ktoré porušujú niektorú z podmienok súťaže, jednoducho neprijmeme.

 • Poviedka neobsahuje prvok fantastiky

  Sem patria napríklad:

  poviedky, ktoré navonok vyzerajú ako tradičný príbeh „meča a mágie“, ale autor si nevšimol, že „mágia“ sa mu tam nevošla a zostal len „meč“;

  príbehy s fantastickými prvkami, pri ktorých sa na konci ukáže, že sa to celé niekomu iba snívalo, že to bola halucinácia a podobne;

  príbehy s fantastickými prvkami, ktoré však v poviedke majú prirodzené vysvetlenie;

  hororové príbehy bez fantastických prvkov.

 • Poviedka už bola uverejnená niekde inde

  Stále sa o účasť v súťaži pokúšajú autori s textami, ktoré boli uverejnené na iných serveroch, na sociálnych sieťach, dokonca vyšli už aj knižne. Autori tým len skúšajú našu trpezlivosť, úplne zbytočne, takú poviedku neprijmeme.

 • Poviedka presahuje stanovený rozsah 7 500 znakov s medzerami

  Niektorí autori nevedia, ako si majú zistiť počet znakov v texte. Mnohí to vedia, ale neuvedomia si, že počítadlo ukazuje dve rôzne hodnoty: počet znakov bez medzier a počet znakov s medzerami. V podmienakch súťaže je stanovený maximálny počet znakov s medzerami. Autori, ktorí si to zistiť nevedia, nech sa obrátia vo svojom okolí na niekoho, kto im to ukáže.

 • Autori pošlú e-mail s priloženou poviedkou bez jediného slovka vysvetlenia a bez označenia predmetu e-mailu názvom súťaže Ohnivé pero

  Ak príde e-mail s nevyžiadanou poviedkou, pri ktorej nie je nijako uvedené, že ide o poviedku, ktorú autor zasiela do súťaže Ohnivé pero, nemáme inú možnosť, len brať ju ako nevyžiadanú poviedku, a tým pádom putuje do koša. Ibaže by sme mali čas a dobrú vôľu napísať autorovi, čo vlastne s tou poviedkou myslel a prečo nám ju posiela.

 • Poviedky, ktoré obsahujú explicitne vyjadrené násilie a krutosť a tieto zobrazenia v texte prevažujú, resp. sú samoúčelné (nemajú pre funkčnosť deja skutočné opodstatnenie).

Chyby, s ktorými síce vašu poviedku prijmeme do súťaže, ale sťažujú nám jej spracovanie, takže ju môžeme autorovi vrátiť na prepracovanie

 • V poviedke nie je uvedený názov poviedky ani meno autora

  Názov je súčasťou poviedky. Nevedno, prečo si niektorí autori myslia, že keď názov poviedky a meno autora napíšu do sprievodného mailu, do poviedky to už netreba. Ak sa autori boja, že pridaním názvu prekročia limit povolených znakov, tých pár znakov navyše ich už aj tak nezachráni.

 • Na začiatku odsekov sú nastavené odrážky tabelátorom

  My vieme, kde v texte začína nový odsek. Formátovanie textu na web je iné ako pri písaní na písacom stroji a odrážky sú tu zbytočné. Sem patria aj niektorí staromilci, ktorí začínajú nový odsek piatimi údermi na medzerník. Je to rovnako zbytočné. Jednoducho na konci odseka dajte enter a začnite nový odsek. My si s jeho grafickým zobrazením už poradíme.

 • Na konci odsekov je použitý „makký enter“

  Mäkký enter nie je skutočný enter. Často vzniká pri prekopírovaní textu napr. z e-mailu alebo formátu PDF do Wordu. V praxi to nie je veľká chyba, ale môže sa to objaviť ako chyba pri už uverejnenej poviedke v budúcnosti.

 • Na konci každého riadku je použitý tvrdý enter

  Táto chyba vzniká podobne kopírovaním napr. z PDF alebo z internetovej stránky, prípadne zlozvykom starších pisateľov naučených písať na písacom stroji. Chybu nie je možné jednoducho odstrániť a text s natvrdo zalomenými riadkami uverejnený na webe vyzerá neprirodzene a smiešne.

 • Priama reč nie je vyznačená spodnými a hornými úvodzovkami, ale pomlčkou alebo spojovníkom

  Tento spôsob vyznačovania priamej reči sa u nás už nepoužíva a navyše pri formátovaní textu pre web zvykne spôsobovať nepríjemné grafické efekty.

 • Ľavé (spodné) úvodzovky v priamej reči sú nahradené dvoma čiarkami

  Dve čiarky sú dva znaky, na rozdiel od úvodzoviek, ktoré tvoria len jeden znak. Dve čiarky sa nikdy nebudú rovnať úvodzovkám. Ak tvoríte poviedku v textovom editore, ktorý spodné úvodzovky nepozná, urobte si finálnu úpravu v textovom editore, ktorý spodné (ľavé) úvodzovky pozná. Ak taký nemáte za žiadnych okolností k dispozícii, radšej nechajte aj vľavo horné úvodzovky. Je to vždy menšie zlo, než ako keď sa ich snažíte opticky vyrobiť dvoma čiarkami.

 • Text obsahuje veľa slov, ktoré sú zbytočne vyznačené kurzívou

  Premyslite si, či skutočne treba každé druhé slovo vo vašej poviedke písať kurzívou a či by to bez kurzívy predsa len nevyznelo lepšie.


Chyby, s ktorými vašu poviedku prijmeme do súťaže, ale čitatelia ju neocenia

 • Gramatické chyby

  Gramatické a štylistické chyby kazia celkový dojem z textu. Nechajte si svoj text pred zaslaním do súťaže skontrolovať niekomu, kto dobre ovláda spisovnú slovenčinu.

 • Súťažný text vlastne nie je poviedka

  Formálne text síce spĺňa pravidlá súťaže, ale čitateľov neuspokojí, napríklad súťažiaci pošlú jednu kapitolu zo svojej knihy alebo časť dlhšej poviedky; namiesto mikropoviedky ide o prerozprávaný obsah dlhsieho textu; text je iba úvahou o nejakej téme s fantastickým prvkom a podobne.

 • Celá poviedka je písaná v jednom alebo dvoch odsekoch, prípadne autor rozdelil text do odsekov nevhodným spôsobom

  Zlaté pravidlo delenia beletristického textu do odsekov znie: 1 postava + 1 miesto + 1 činnosť = 1 odsek. Rovnako to platí aj pre priamu reč: 1 osoba (vrátane uvádzacej vety) + 1 priama reč = 1 odsek. Ak nasleduje priama reč od druhej osoby, mala by byť už v novom odseku.

 • Poviedka začína „správami o počasí“

  Autori často nevedia, ako majú poviedku začať. Začnú preto opisom počasia, či už si vyberú slnečný deň, mrholenie, alebo hmlu a pod. Opisu počasia zvyčajne venujú prvé dve tri vety, napriek tomu, že opísané počasie nemá nijaký súvis s dejom a ani nevytvára atmosféru poviedky. Tým sa autori zbytočne ukracujú o potrebné znaky v povolenom rozsahu mikropoviedky, ktoré by mohli zmysluplnejšie využiť na to aby svoje postavy urobili uveriteľnejšími, na nejakú šikovnú akciu alebo lepšiu prípravu k pointe.

 • Postava z nášho bežného sveta stretne s nadprirodzeným javom a okamžite je zorientovaná

  Napríklad hrdina príde domov a nájde tam sedieť vysokého človeka so špicatými ušami oblečeného v nezvyčajných šatách. Hrdina o ňom okamžite uvažuje ako o elfovi a tak sa k nemu aj správa. Pritom ak normálny človek príde domov a nájde tam cudzieho človeka, v prvom rade si nevšimne uši ani oblečenie, ale jednoducho reaguje na to, že tam sedí niekto cudzí. V druhom rade, keď si normálny človek uvedomí čudné uši a oblečenie návštevníka, najprv mu napadne, že je to niekto so špicatými ušami a čudným vkusom v obliekaní alebo niekto, kto ide na cosplay súťaž. Dokonca aj keby elf pred vami urobil niečo nadprirodzené, považovali by ste to najskôr za trik alebo kanadský žart. Dnes sú ľudia otrlí a neveria ani tomu, čo majú rovno pred očami. Aby ste skutočne uverili, že máte pred sebou naozajstného elfa, musel by sa veľmi veľmi snažiť. Podobne je to s emzákmi, duchmi atď.


Ďalšie postrehy o častých chybách autorov v súťaži Ohnivé pero doplníme podľa potreby.