Víťaz súťaže Ohnivé pero Q2 2011

Ohňostroje dohasli, delobuchy dozneli, zablahoželali sme si všetko dobré, tí triezvejší si pripomenuli aj štátny sviatok a pesimisti začali strihať meter s 366 dielikmi roku 2012. K všetkým tým očakávaniam pridávame aj my svoju trošku: Víťaza druhého kola súťaže amatérskych mikropoviedok žánru fantastiky – Ohnivé pero 2011.

Do tohto kola sa zapojilo 22 poviedok tentokrát pozoruhodne vyrovnanej úrovne. Napriek tomu sa postupom hlasovania začalo profilovať šesť poviedok, ktoré sa dostali na prvé tri priečky. Skutočne, na prvé tri. Sledovať výsledky v procese hlasovania bolo zábavné, lebo takmer ustavične stáli dve na prvom, dve na druhom a dve na treťom mieste. Ako bolo spomenuté už vo fóre, pozornosť čitateľov si získali najmä poviedky s humorným nábojom. Bodové rozdiely medzi poviedkami sa však postupne zväčšovali a došlo aj k ďalším pohybom, a tak na Silvestra o 12:00 hod. bol už jasný víťaz súťaže.

Víťazom druhého kola Ohnivého pera 2011 sa teda s počtom 48 bodov stáva Janko Iša s poviedkou Pád. Víťaz získava od redakcie Fandom SK kolekciu kníh z vydavateľstiev Epocha, Grada a FantomPrint a iných sponzorov.

Ako vidíme v tabuľke, za Jankom Išom zostal v tesnom závese Dodo Hanes s aktuálnou poviedkou 2012. V tomto prípade to bolo skutočne napínavé, pretože autor sa s víťazom delil o prvé miesto takmer počas celého priebehu hlasovania; až ostatné dva dni rozhodli a so 41 bodmi získal svoje obľúbené druhé miesto. Nasledujúce poviedky mali takmer o polovicu bodov menej. Tretie miesto sa nakoniec usmialo na dvoch autorov: Richardovi Regisovi Zamecovi s 26 bodmi za jeho sondu do duše stredovekého úchyláka Ešte naposledy a bronz patrí s rovnakým počtom bodov aj Draculinovi a jeho už takmer legende Ohnivého pera, poviedke Bob Weston a Romulanské knieža nemŕtvych.

OP q2 2011 - vysledky

Krátky zvyšok rebríčka je k nahliadnutiu v tabuľke. Vyrovnanú kvalitu poviedok v tomto kole podčiarkujú aj bodové výsledky poviedok, ktoré sa neumiestnili na prvých troch miestach. Poviedky, ktoré nezískali viac ako 10 hlasov, s ohľadom na sebavedomie ich autorov neuverejňujeme. Tak isto neprezradíme ani dve poviedky, ktoré v súťaži nezískali ani jeden hlas. Žiadnemu z autorov, ktorí ostali „pod čiarou“ totiž nezaškodí, ak sa zamyslí nad tým, čo urobil zle, a v budúcnosti sa pokúsi byť lepším.

Ako sme sľúbili, cenu si odnesie aj jeden z hlasujúcich. Knihu od redakcie denníka Fandom SK dostane Barbara BrišováVrútok a pokiaľ napísala do hlasovacieho formulára správnu adresu, odmena jej príde poštou o pár dní.

Ďakujeme všetkým súťažiacim, hlasujúcim a čitateľom súťaže Ohnivé pero i nášho webu za ich priazeň a želáme samé dobré poviedky i v budúcnosti.

Najbližšie kolo Ohnivého pera Q1 2012 začína vo februári. Autori môžu tento čas využiť cibrením si svojich schopností pracovať s textom a vytvoriť čítavú, konkurencieschopnú mikropoviedku. Túto po zrelom rozhodnutí môžu zaslať e-mailom ako prílohu v textovom súbore typu .word na adresu alexandra.pavelkova@gmail.com. Ako predmet použijú heslo Ohnivé pero a v e-maili sa pokúsia zmysluplne použiť pár zázračných slovíčok, ktoré ich kedysi dávno naučila mama. Do e-mailu tiež nezabudnú napísať názov poviedky (ak nie je priamo v texte poviedky), svoje meno alebo meno, pod ktorým si prajú, aby bola poviedka uverejnená. Pre istotu môžu nádejní súťažiaci vopred nahliadnuť do podmienok súťaže Ohnivé pero. Želáme im veľa tvorivých myšlienok, trpezlivosti a odvahy pri zavŕšení ich diel.


Do tohto kola súťaže sponzorsky prispeli vydavateľstvá Epocha, Grada a FantomPrint.


2. januára 2012
Alexandra Pavelková