Recenzia: Žena se sovou

Zena se sovou - obalka

Antológia výlučne „ženskej fantastiky“ Žena se lvem plynulo pokračuje druhým zväzkom s názvom Žena se sovou a ak ešte doteraz niekto váhal, či tento projekt podporí, poviedky v tejto knihe dokážu dostatočne samé za seba presvedčiť, že to má zmysel. V prípade, že sa čitatelia dostanú ako k prvej knihe práve k tejto, je potrebné pripomenúť, že v pripravovanej štvordielnej antológii vydavateľstvo Fortna mapuje literárnu krajinu fantastiky slovenských a českých autoriek a ako bonus nájdeme v každej knihe predhovor a doslov. Venovať priestor doslovu je záslužná vec, pretože okrem samotných poviedok sa čitateľ dozvedá zasvätené informácie od popredných znalkýň a rešpektovaných spisovateliek. Zatiaľ čo v prvej knihe napísala text o rôznych ukazovateľoch „ženskej fantastiky“ Františka Vrbenská a dá sa povedať, že sa zaoberala štruktúrnymi prvkami prózy, v Žene se sovou sa Alexandra Pavelková venovala výskumu žien, ktoré zásadne ovplyvnili dejiny fantastiky na Slovensku. Myšlienkové vzorce prenášané kultúrne ako stereotypy a predsudky sa nikdy nevyhýbali ani fantastike a viaceré nedávne a súčasné diskusie ukazujú, že to tak ešte nejaký čas aj pretrvá. Mimochodom, doslov Alexandry Pavelkovej v knihe má skrátenú podobu, jej rozšírenú verziu si môžu čitatelia prečítať na stránkach fandom.sk rozdelenú na prvú časť a druhú časť. O predhovor sa postaral Martin Fajkus, ktorý charakterizoval predkladané poviedky výstižne tromi slovami: rozmanitost, překvapení a zvrat.

Poviedky v antológii sú tematicky aj žánrovo značne rôznorodé, na svoje si prídu priaznivci pestrých odnoží fantastiky. Humorné príbehy sa striedajú s temnou fantasy; hororovými zápletkami; magickou, takmer filozofickou detektívkou, upravenou rozprávkou. Niektoré poviedky nadväzujú na historické osobnosti a dávajú im desivú podobu, iné šikovne ukazujú prelínanie rôznych podôb mágie s našou realitou, viaceré sa odohrávajú v samostatných svetoch. Najmenej je zastúpená vedecká fantastika, proporčne dominuje fantasy. Bez ohľadu na tému však vždy nájdeme veľký dôraz kladený na detail, budovanie atmosféry a v poviedkach s väčším rozsahom aj na psychológiu postáv. V literárne výborne napísaných textoch iskria nápady a viaceré poviedky sú skutočne originálne spracované, iné zas využívajú čitateľsky osvedčené námety a ďalšie sa opierajú o legendy a mýty. Každej poviedke predchádza medailónik autorky a takto sa dozvedáme, že niektoré texty sa odohrávajú vo svete vytvorenom v iných autorkiných prózach, či už poviedkach, alebo románoch. Je to užitočná informácia, vzhľadom k tomu, že môže motivovať čitateľov dohľadať si ďalšiu literatúru, čo nezriedka spustí vlastné pátranie v bohato prepletenej sieti fantastiky.

V Žene se sovou, rovnako ako v jej predchodkyni, nájdeme priložené tarotové karty, malé výtvarné klenoty zobrazujúce autorky ako súčasť magického sveta. Karty sú spolu s knihou pastvou pre oči, oplatí sa ich počas čítania rozložiť a občas na nich zablúdiť pohľadom. O ilustráciu na obálke sa postarala Jana Maffet Šouflová, ilustráciu kariet zabezpečil Jaroslav Svoboda. Pri každom zväzku štvordielnej antológie (a pravdaže hlavne spolu) sa dá povedať, že raz bude mať určitú zberateľskú hodnotu, a to práve aj kvôli výtvarnej realizácii. Antológia Žena se sovou je vynikajúci kúsok a ak sa k nej a jej predchodkyni dostane žánru neznalý čitateľ, natrafí na jednu z najpozoruhod­nejších dostupných žánrových antológií v Čechách a na Slovensku.

Knihu Žena se sovou si môžete kúpiť aj v Martinuse momentálne so zľavou 5 %, pre podrobnosti kliknite na tento link


Žena se sovou
Antológia českej a slovenskej ženskej fantastiky
Žáner: fantasy, science-fiction, horor
Vydavateľstvo: Fortna
Rok vydania: 2017
Väzba: pevná
Počet strán: 346
Ilustrácie: Jaroslav Svoboda
Obálka: Jana Šouflová
ISBN: 978–80–90–599642


Viac autorových recenzií nájdete Medzi knihami.


Súvisiace linky

Predstavuje sa Žena se sovou

Esej: Fantastické ženy na Slovensku 1. časť

Esej: Fantastické ženy na Slovensku 2. časť

Recenzia: Žena se lvem

Recenzia: Žena se lvem… a lev zareval


24. augusta 2017
Ján Blažovský