Výsledky 38. ročníka Ceny Karla Čapka, 8. ročníka Svetu na tvoj obraz a Ceny ČS fandomu

CKC 2019 finalisti - kat. mikropoviedka
CKC 2019  finalisti - kratka poviedka
CKC 2019 finalisti - kat. poviedka
CKC 2019 finalisti - kat. poviedka 2
Lucia Bocková
Ceny CS fandomu 2019 - mlok za zásluhy Miroslav Párička
SNTO 2019 - Vangarrett, absolútny víťaz
Vangarrett - Burial at sea

Počas Galavečera na festivale BBcon/Parcon 2019 v Banskej Bystrici, ktorý sa konal uplynulý víkend, boli vyhlásené výsledky českých a slovenských súťaží a odovzdané ceny Československého fandomu.


Výsledky 38. ročníka Ceny Karla Čapka

Cena Karla Čapka je literárna súťaž, ktorej sa môžu zúčastňovať texty v českom a slovenskom jazyku v štyroch kategóriách.

Mikropoviedka

1. Irena Moravcová: Na malinách – udelená cena Pulec
2. Radovan Kolbaba: Poslední krok k dospělosti
a Jan Vrána: Stříbrňák


Krátka poviedka

1. Jan Pečenka: Cestující – udelená cena Pulec
2. Irena Moravcová: Příživník
3. Lukáš Vlasák: Návštěva
4. Zbyněk Moravec: Bellkana
5. Dávid Mamrilla: Srdce a zdroj – udelená cena Skokan pre najúspešnejšieho nováčika ročníku


Poviedka

1. Věra Mertlíková: Plocha – udelená cena Mlok
2. Eva Žilková: Poslední rozkaz
3. Radmila Tomšů: Mechanoidi
a Tomáš Petrásek: Plout nevídanou pouští – uděleno čestné uznání administrátora CKČ
4. Irena Moravcová: Slečna z lepší rodiny


Novela

1. Marie Domská: Kchrat – udelená cena Pulec
2. Irena Moravcová: Zašlá sláva

So všetkými uvedenými poviedkami a prvou novelou sa môžete zoznámiť v zborníku Mlok 2019, s ďalšími na budúci rok v KOČASe 2020.


Trochu štatistiky:

Počet prijatých príspevkov: 33 mikropoviedok od 29 autorov, 41 krátkych poviedok od 38 autorov, 40 poviedok od 39 autorov a 17 noviel od 17 autorov.
Celkovo to je 131 prác od 95 autorov (genderovo muži vytvorili výraznú prevahu 57:38).
Z nich 73 súťažiacich prispelo do jednej kategórie, 17 do dvoch, 4 do troch kategórií a jedna autorka do všetkých štyroch (a vo všetkých sa umiestnila na nominovanej pozícii!).
Medzi nominovanými sa neumiestnila žiadna poviedka slovenského autora.


Ceny Československého fandomu

Okrem vyhlásenia CKČ boli na Parcone/BBcone 2019 v Banskej Bystrici udelené aj ceny Československého fandomu.

Mloka za zásluhy si odniesol Miroslav Párička a celoživotnú prácu pre Československý fandom a banskobystrický zvlášť, za usporiadanie Parconu 1994, porád Slovenského fandomu, Vartaconov a ďalšie aktivity.

Cenu Ludvík získal KLF Ostrava ako organizátor Parconu 2018 v Bílovci za usporiadanie naozaj reprezentatívnej akcie s medzinárodnou účasťou, pre ktorú dokázali získať aj podporu mesta. Je treba vyzdvihnúť aj ročnú výstavu Štyridsať rokov fandomu, ktorú v zámockých priestoroch v priebehu roka navštívili aj zahraniční hostia.

Cenu Drak dostal KPVPVF Banská Bystrica za BBcon uspořádaný v roce 2018.

Cenu prezidenta CS fandomu Zdeňka Rampasa si odniesla Lucia Bocková za svoju doterajšiu činnosť vo fandome.


Výsledky 8. ročníka súťaže Svet na tvoj obraz 2019

Svet na tvoj obraz je súťaž amatérskych výtvarníkov, ktorú usporadúva internetový denník Fandom.sk. Súťaží sa v troch súťažných kategóriách:

  • Fantasy
  • Science fiction
  • Komiks.

Okrem finalistov a víťazov jednotlivých kategórií bol vyhlásený aj absolútny víťaz súťaže, t. j. súťažiaci, ktorý získal najvyšší počet bodov bez ohľadu na kategóriu. Absolútne víťazstvo si odniesol Vangarret za súťažnú prácu Burial at sea.

Zoznamy ocenených na jednotlivých miestach podľa kategórií, bodové hodnotenia účastníkov súťaže, fotografie z odovzdávania cien a ďalšie podrobnosti nájdete v samostatnom článku Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2019.


Foto: Rastislav Weber


Súvisiace linky

Vyhlásenie 38. ročníka Ceny Karla Čapka

Vyhlásenie súťaže Svet na tvoj obraz 2019

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2019

Čo je Fandom

Čo je Fandom.sk


25. júla 2019
Jiřina Vorlová, Alexandra Pavelková