Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2019

Vangarrett - Burial at sea
Michal Nagy - Mesto v oblakoch
Ladislav Dlhý - Muž vo výťahu
SNTO 2019 - prezentácia obrázkov
SNTO 2019 - Vangarrett, absolútny víťaz
SNTO 2019 - Vangarrett, 1. fantasy
SNTO 2019 - Alex Dawn - 2. fantasy
SNTO 2019 - Michal Nagy, 1. science fiction
SNTO 2019 - Ladislav Dlhý, 1. komiks

V sobotu 20. júla 2019 boli v rámci Galavečera na festivale BBcon a Parcon 2019 slávnostne vyhlásené výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2019 a prítomným finalistom boli odovzdané ceny a diplomy.

Ôsmy ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2019 pre amatérskych výtvarníkov sme vyhlásili vo februári tohto roku. Teraz, po polroku prijímania, vyhodnocovania, zverejňovania súťažných prác a hlasovania za najlepšiu z nich poznáme víťazov jednotlivých kategórií i celkového víťaza súťaže.


Súťažiaci zápolili v kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks


Toho roku boli kategórie do počtu prác vyrovnané a to isté platí aj o kvalite zaslaných súťažných prác. Účasť súťažiacich bola v roku 2019 nižšia, čo sa dá pričítať na vrub najmä posunutému dátumu uzávierky. Väčšina súťažiacich aj ich hodnotitelia ale pristupovali k vlastným i cudzím prácam s konštruktívnou kritikou a najmä s pochvalami. A znova si ich všetci zaslúžili. Bolo skutočne veľmi ťažké vybrať iba štyri najlepšie súťažné práce.

Nižšia účasť bola v tomto ročníku aj medzi hlasujúcimi. Tak ako už býva pri verejnom hlasovaní zvykom, časť z nich nerešpektovala podmienky hlasovania o víťazovi súťaže Svet na tvoj obraz, t. j. hlasovali menej ako za štyri súťažné práce, resp. nevyplnili regulérne hlasovací formulár. Preto časť hlasov skončilo diskvalifikáciou, čo je na škodu, pretože svojim favoritom takto fanúšikovia nepomohli a sami seba ukrátili o možnosť zúčastniť sa žrebovania o cenu pre jedného z hlasujúcich.

Postupne sa však vykryštalizovali víťazi jednotlivých kategórií.


Aj tento rok sme využili kombinovaný spôsob hodnotenia, čiže čitatelia sa pomocou verejného hlasovania stali piatym porotcom. Body od čitateľov sa na konci hlasovania zrátali a určili poradie, podľa ktorého sa obrázkom pridelili porotcovské body od 1 do 21 (súťažných obrázkov bolo 21). Teda obrázok s najväčším počtom hlasov od čitateľov dostal 21 bodov, druhý obrázok 20 až po posledný, ktorý dostal 1 bod. Tieto body sa potom prirátali k bodom od odbornej poroty v zložení: výtvarník Vlado Križan, komiksový kritik Peter Šufliarsky, grafik Rastislav Weber a gestorka súťaže Alexandra Pavelková. Súhrnný počet bodov rozhodol o víťazoch jednotlivých kategórií. Ten, kto získal úplne najvyšší počet bodov, sa zároveň stáva absolútnym víťazom súťaže za rok 2019.


A výsledky sú takéto:

Prvé miesto v celkovom hodnotení v tomto ročníku získava Vangarrett so súťažnou prácou Burial at sea, a tým sa stáva absolútnym víťazom súťaže Svet na tvoj obraz 2019. Zároveň tak Vangarrett vyhráva kategóriu Fantasy. Za svoje absolútne víťazstvo získava odmenu 40 eur a diplom.


Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kategória Fantasy:

1. Vangarrett: Burial at sea. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a tri knihy.
2. Alex Dawn: Drakameň (Horou spútaný, strážcom byť prekliaty.), získava diplom za 2. miesto v danej kategórii a dve knihy.
3. Veronika Hosťovecká: Amanita, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii a knihu.


Kategória Science fiction

1. Michal Nagy: Mesto v oblakoch. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a tri knihy.
2. Ladislav Dlhý: New Pressburg, ktorý si zopakoval druhé miesto v tejto kategórii z vlaňajška, získava diplom za 2. miesto v danej kategóri a dve knihy.
3. Veronika Hosťovecká: Kozmická fazuľa, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii a knihu.


Kategória Komiks

1. Ladislav Dlhý: Muž vo výťahu Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a tri knihy.
2. Galibalix a Jana Sanetríková: Our New Home, získavajú diplom za 2. miesto v danej kategórii a dve knihy.
3. Pentakonter: Koniec cesty, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii a knihu.


Víťazi jednotlivých kategórií získali zaujímavé ceny od sponzorov, vydavateľstiev Artis Omnis, Tatran, Ikar, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov a Fantom Print a redakcie denníka Fandom SK. Okrem toho sa autorom ocenených súťažných prác otvára perspektíva honorovanej spolupráce s knižnými vydavateľstvami, redakciami časopisov, kreatívnymi tímami a pod., čo môžu dokladovať úspešní súťažiaci z predchádzajúcich ročníkov.

Odmenu od redakcie denníka Fandom SK, získava vyžrebovaný hlasujúci, ktorým je Monika K. zo Spišských Vlachov.

Tí ocenení i vyžrebovaná výherkyňa, ktorí sa nezúčastnili slávnostného odovzdávania cien, budú oslovení e-mailom a po dohode im postupne zašleme ceny.

Taktiež budú oslovení mailom tí súťažiaci, ktorí svojimi prácami zaujali záujemcov o ďalšiu spoluprácu s nimi.

Víťazom gratulujeme, ostatným účastníkom držíme palce v ich ďalšom snažení.


Ďakujeme zatiaľ našim čitateľom a súťažiacim prajeme veľa úspechov!Celkové výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2019

(F = kategória Fantasy, SF = kategória Science fiction, K = kategória Komiks)

 • Vangarrett: Burial at sea, F, 56 bodov, 1. miesto Fantasy + celkové víťazstvo
 • Michal Nagy: Mesto v oblakoch, SF, 55 bodov, 1. miesto Science fiction
 • Ladislav Dlhý: Muž vo výťahu, K, 54 bodov, 1. miesto Komiks
 • Ladislav Dlhý: New Pressburg, SF, 51 bodov, 2. miesto Science fiction
 • Alex Dawn: Drakameň (Horou spútaný, strážcom byť prekliaty.), F, 48 bodov, 2. miesto Fantasy
 • Veronika Hosťovecká: Amanita, F, 45 bodov, 3. miesto Fantasy
 • Veronika Hosťovecká: Kozmická fazuľa, SF, 44 bodov, 3. miesto Science fiction
 • Galibalix a Jana Sanetríková: Our New Home, K, 44 bodov, 2. miesto Komiks
 • Andrea Fašková: Strážca živlov, F, 43 bodov
 • Pentakonter: Koniec cesty, K, 43 bodov, 3. miesto Komiks
 • Gerda Fodorová: Zrodenie života, F, 43 bodov
 • Michal Nagy: Kolobeh, K, 38, bodov
 • Gerda Fodorová: Korene lásky, F, 38 bodov
 • Alex Dawn: Technologická daň (Pretrvávajúca závislosť na prírode), SF, 37 bodov
 • Jakub Kadera: Dar sily, K, 36 bodov
 • Sofia Kuranova: Robot, SF, 35 bodov
 • Nikki: No empty, F, 31 bodov
 • Andrea Fašková: Za všetko môže zmrzlina, K, 31 bodov
 • Andrea Olejárová: Indoktrinácia žuvačkovými bytosťami, SF, 27 bodov
 • Galibalix a Jana Sanetríková: The Anatomy of Racizm, K, 26 bodov
 • František Rudík: Prvý let, F, 25 bodov

Aktuálne novinky zo sútaže sa môžete dozvedieť aj na facebookovskej stránke súťaže Svet na tvoj obraz.

Alexandra Pavelková,
gestorka súťaže


23. júla 2019
Fandom SK