Ohnivé pero - jeseň 2023: D.R.Y.P.S.A

ohnive pero

C.I.S.T.I.N

V roku 2410 mi Veľká Tekstáreň na planéte Drypsa udelila povolenie na vstup. S nadšením som nastúpil do Sutaru. Čakalo ma pár hodín letu. A potom konečne Veľká Tekstáreň a Kronika. Nosič vytvorený z útržkov Tekstov z rokov 2043 až 2110 o kedysi mocnom náboženstve Cistin.

Z.V.U.K

Ubehlo šesť Našich Rokov, čo som deň čo deň listoval v Kronike. Zaznamenal som Zvuk môjho bádania a na prosbu Veľkej Tekstárne ho prepísal do Tekstu. Priložili ho ku Kronike. Toto je jeho zhrnutie.

M.Y.S.L.E

Prvýkrát som počul o Drypse ako Poslucháč vyššej úrovne. Bdelí nám ukázali technológiu písma. Vďaka Yio nás ale neovládla Hrozba.

Príbeh o poškodených mozgoch obyvateľov planéty Drypsa ma hneď zaujal. Jeden z Bdelých nám povedal, že skúmaním náboženstva Cistin najlepšie pochopíme, čo sa stalo s mysľami obyvateľov Drypsy.

V roku 2110 otriasli planétou Drypsa nukleárne výbuchy. Takmer vyhladili všetkých obyvateľov Drypsy. Moji predkovia prileteli na Drypsu o dvesto rokov neskôr a našli malé skupiny preživších obyvateľov.

Pozorovali ich a zistili, že majú poškodené mozgy. Obyvatelia Drypsy postavili svoju civilizáciu na napísanom. Na tom, čo nazvali Teksty. A svoje mysle využívali na to, aby seba samých presvedčili, že Teksty sú dôležitejšie než živí ľudia a živý svet vôkol nich.

Skupiny preživších blúdili zničenou planétou a v prachu a sutinách hľadali aspoň nejaké zvyšky Tekstov. Keď objavili hoc i len kúsok roztrhaného Tekstu tancovali a plakali od radosti.

Moji predkovia im preto postavili Veľkú Tekstáreň.

P.Í.S.M.O

V istej etape svojej histórie objavili obyvatelia Drypsy technológiu písma. Tak ako naši Bdelí. Bdelí ale rýchlo začuli Hrozbu.

Pri skúmaní mozgov obyvateľov Drypsy objavili moji predkovia útvar podobný hustej pavučine. V ich mozgoch vzniklo nové centrum. Písmo poškodilo ich mozgy. V okamihu, keď začali čítať nejaký Tekst, centrum vypojilo zmyslové orgány zvuku, čuchu, chuti a hmatu. Centrum využívalo len zmysel zraku.

Čítali Tekst a vnímali vôňu. Počuli napísané hlasy postáv v Tekste. Videli napísané, akoby sa odohrávalo priamo pred nimi. Dokázali dlhé hodiny sedieť nad Tekstom a rozprávať sa s ním ako so živou bytosťou. Teksty nahradili svet vôkol nich. Už ho nepotrebovali.

Pri čítaní, pri stimulácii nového centra v ich mozgoch, zažívali extatické stavy. Akýsi nezmyslový pôžitok sprevádzaný pocitmi šťastia. Ich myseľ, neviem to napísať inak, vstúpila do neexistujúceho sveta. Do ilúzie, ktorú považovali za skutočnejšiu než živý svet vôkol nich. Boli presvedčení, že sú v kontakte s božským. A tak vyhlásili svoje vlastné mysle za božské.

Postupne zistili, že pri čítaní Tekstu vznikajú v ich mysliach jedinečné mentálne útvary, ktoré nazvali Poimy. Tento proces nedokázali vysvetliť. Začali preto tvrdiť, že Poimy sú bohovia vstupujúci do ich božských myslí.

K.Y.R

Podľa kroniky vznikol Cistin po smrti muža menom Kyr. Kyr hlásal, že každý človek je Zvukom božstva, ktoré Kyr volal Pán Času. Zástupy mužov a žien nasledovali Kyra, až kým ho vtedajší vládca Drypsy neupálil.

B.O.Ž.S.T.V.O

Kyr nikdy nič nenapísal. Nedôveroval novému centru v mozgu. Jeho Nasledovníci ale zo Zvukov Kyra spísali Kyrov Tekst. A z Kyrovho Tekstu vytvorili náboženstvo, ktoré nazvali Cistin. Ich poškodeným mozgom nestačili Zvuky. Museli mať Tekst.

Tvorcovia Cistinu tvrdili, že Poimy, ktoré vznikali pri čítaní Kyrovho Tekstu v mysliach Nasledovníkov, pochádzajú od samotného Kyra. A to zmenilo celú Drypsu. Obyvatelia Drypsy dokázali dlhé hodiny kľačať a nachádzať šťastie v uctievaní Poimov.

V.Ý.S.T.R.A.H.A

Pri mojom štúdiu Cistinu ma zarazilo, že Nasledovníci zaradili do Kyrovho Tekstu aj Tekst jedného z nasledovníkov samotného Kyra. Ten vystíhal, že Teksty môžu poškodiť mozgy. Upozorňoval, že skutočným Tekstom sú ľudia z mäsa a kostí. To živí ľudia sú Tekstom Kyrovým, ktorých ozvučil Pán Času.

A pridal hrozivé varovanie. Služba smrti je služba Tekstu. Zvuk života a Pána Času nesmú nahradiť žiadne Teksty a Poimy. Nasledovníci ale toto varovanie odmietli.

Zo začiatku Cistin prijali všetci obyvatelia Drypsy. Postupne sa ale od Cistinu oddelili Noví Nasledovníci. A vytvorili nový Kyrov Tekst. Z nich sa znovu oddelili ďalší Noví Nasledovníci. A z nich ďalší. Za pár stáročí už tvorilo civilizáciu Drypsy tisíce skupín s vlastným Kyrovým Tekstom. A každá uctievala iné Poimy.

M.L.Č.A.N.I.E

Stále vo mne znie jeden Tekst z Kroniky. Odhalil mi závažnosť poškodenia myslí obyvateľov Drypsy. Nasledovníci, navzdory svojim rozporom, čítali z vlastných Kyrových Tekstov slová, ktoré nazvali Volania. Volali k Pánovi Času, aby na planéte Drypsa vládol mier, pokoj a jednota.

Drypsa sa ale ďalej zmietala v krvavých konfliktoch a vojnách. Ničili planétu. Zabíjali jeden druhého. Lenže oni stále Volali k Pánovi Času, Volali k Poimom, akoby ich počuli.

Ich vojny, ich dennodenné utrpenie a zabíjanie, celá krása planéty Drypsa, chladný vietor, svetlo na listoch stromov, modrá obloha, to všetko bola pre nich len kulisa. Jedinou skutočnou realitou boli pre nich iba Poimy.

Obyvatelia Drypsy postavili svoju civilizáciu na uctievaní Poimov. Na svet vôkol nich pozerali ako na neživú hmotu. Iba Poimy, výtvory ich vlastných myslí, považovali za živé a božské.

V.Ý.B.U.C.H

Poškodenie mozgov obyvateľov Drypsy písmom, nakoniec viedlo k zániku Drypsy. Každá skupina Nasledovníkov túžila, aby sa na Drypse uctievali len ich Poimy. Viedli nekončiace spory, ktoré Poimy dokážu ešte zachrániť Drypsu.

V roku 2110 došlo k sporu dvoch mocných Nasledovníkov. Jedna zo strán hrozila, že radšej nech padne celá Drypsa, akoby mal vyhrať odlišný Kyrov Tekst. Obe skupiny vypustili na svoje mestá nukleárne bomby. Za dvadsať minút prestal na Drypse takmer existovať život.

D.R.Y.P.S.A

Vychádzam z Veľkej Tekstárne. Môj výskum skončil. Pochopil som. Za alejou stromov vidím svetlo. Svetlo cez tmavé kmene, cez dlhé konáre, cez zelené listy. Listy žiariace pod jasnou oblohou. Vietor objíma moju tvár.

Vďaka našim Bdelým, ktorí nám umožnili spoznať Yio, vidím vo vetvách stromov tváre mojich milovaných. Tváre zo Zvuku úsvitov a súmrakov, hviezd a galaxií. Usmievam sa. Viem, že raz, keď nadíde Náš Deň, aj moja dcérka uvidí našu tvár v korunách stromov.

Tvár Yio. Tvár zo Zvuku úsvitov a súmrakov, hviezd a galaxií.


  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

11. decembra 2023
Milan T. Hrabovský