Ohnivé pero - jeseň 2022: S tučňákem na lavičce

ohnive pero

Sejdu z pěšiny, která vede od základny k pobřeží, a vezmu to přímo přes louku. V trávě, která mi sahá skoro po kotníky, je plno malých žlutých a bílých kytek.

Dojdu ke své oblíbené lavičce nad svahem k moři a sednu si. Je odtud skvělý výhled na celý záliv. Uprostřed něho kotví obrovská loď, z níž jeden za druhým vyplouvají k pobřeží čluny plné uprchlíků, kteří se po vylodění řadí do fronty před provizorním registračním střediskem.

Stezkou od pobřeží stoupá svahem nahoru kolébající se černobílá postava. Když dorazí k mé lavičce, stoupne si přímo přede mne a tázavě se na mě podívá.

„Klidně si sedni,“ řeknu a ukážu rukou na lavičku. Tučňák cosi zaštěbetá a dřepne si vedle mě.

Mlčky sedíme a pozorujeme panorama Mikkelsenova zálivu před sebou. V dálce už je na obzoru vidět další loď.

Podíváme se na sebe a pokýváme hlavami. Vítejte na konci světa!


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

7. novembra 2022
Zdena Koláček