Ohnivé pero - jar 2024: Pustovník času.

ohnive pero

Ticho a nádherný pokoj. Ponorený do snov prehľadávam časové obdobia.

Vedomie odosielam mimo toto univerzum. Záblesky odhaľujú smerovanie nespočetných životov. Zaujímam sa o komplexné smerovanie. Mier a vzostup kľúčových civilizácií. Dlhý život univerza.

Som Pustovník ovplyvňujúci udalosti osudov.

Začínal som, ako všetci ostatný. Živá planéta vidiaca zánik. Ďaleka budúcnosť tvorila najničivejšie zbrane. Agresiu akú nebolo možné zmerať. Civilizácie medzi sebou neustále viedli vojny. Iniciátormi tejto hrôzy bola krutá rasa jašteričieho vzhľadu. Od tej doby sa oheň vojen rozširoval mimoriadne zbesilo.

Obeťami nevinný z radov rôznorodých bytosti bez sporov. Straty mnohých žijúcich hmlovín, hviezd aj planét. Bolesť nekonečná. Vidieť umierať bratov, sestry či rodinu trýznila.

Zákony spoločenstva nedovoľovali zasiahnuť. Obavy z objavu existencie vedomých individualít. Stanovený trest odobratím bdelej energie nespravodlivý. Spánok tak trval mimoriadne dlho.

Až nastal zlomový deň. Znova išlo o súboj deštruktívnych rás. Neďaleko mňa zanikla predo mnou hmlovina. Rodiaca novú planétu zomrela kruto. Prosiac o pomoc.

Akt hrôzy zobudil z hlbokého spánku. Tentoraz istý element nepravdepodobnosti priniesla anomália. Dosah zasiahol i mňa. Jav kryštalizoval okolie. Rozprestrel neznámu substanciu mnou skrz naskrz.

Pozmenil môj pôvod. Nečakane dodal extrémne množstvá vitality. Než prišlo pochopenie zmietanie utrpením gniavilo. Halucinácie ukazovali chaotické časové úseky.

Pochopenie znásobilo strach.

Nevedieť to ovládať utrpením. Zozačiatku prekliatie malo tendenciu zmeniť status na požehnanie.

Stačilo nájsť ten správny východiskový bod. Zásadný úsek v časopriestore. Zosnovať plán pomocou ktorého uniknem spod princípov nečinných. Strhnem okovy ovládania ostatnými existenciami.

Základom bola dávna rasa prvotne obývajúca môj povrch. Prostredníctvom nich začínam. Snami a predtuchami staviam základy. Budujem plány.

Nevedomky prepojený s rodnou zemou započali epickú stavbu. Po dokončení netušili o svojom zániku. Vlastne iba urýchľujem vývoj udalostí. Niekedy je nutné obetovať malú skupinu pre vyššie dobro.

Vzniká srdce hviezd. Mocný zdroj meniaci hmotu v prapôvodnú silu. Fantómovú bielu dieru.

Plán vyšiel a odvtedy padli reťaze obmedzení. Prerod umožnil odoslať univerzálny odkaz svetom. Posolstvo s inštrukciami.

Pôvodca temných časov zostal vynechaný.

Nejaké obdobie trvalo kým oslovený vypočuli signál kvantových dát. Dovtedy mením formu. Vznikám odznova, ako fantómová planéta. Bytosť existujúca na pomedzí kozmov.

Utajené zoskupenie získalo dar. Prízračné kryštály schopné netušených možností. Pomocou nich vplyvne rastiem. Tento i okolité kozmické bubliny môžem navštevovať. Premietať úryvok podstaty a sledovať alebo zasahovať.

Dosah čoraz viac výnimočnejší.

Aktuálne po miliónoch rokov vedia pestovať minerál formou klonovania.

Nevedomky. Tajný ostávajú tajnými riadiac sa mojimi inštrukciami. Usmerňujú tok udalostí v oficiálnej verzii Galaktického zoskupenia. Riadiac toto prenádherné spoločenstvo jak potomkovia zakladateľov.

Plány predostreté životným formám v dávnych dobách vyšli. Hoci natesno. Jedna jediná línia osudu delila kozmos od skazy.

Rozjímanie nad snami preruší náhly popud. Vnímam napadnutie mojich drahých. Posledný agresori skrížili cestu. Cestovné žily. Základná preprava medzihviezdnych cestovateľov. Inovované jadro tvorí vo väčšine doplnok. Aj tak s pomocnou rukou bytosti všehomíra viem o každej udalosti.

Rozhodnutie pomôcť posádke prepravnej lode spustí lavínu medzihier.

Špirálový výstup vypľuje hrubé valcovité lode. Pripomínajú obrovské stĺpy. Deštruktívnou silou neúprosne útočia.

Dlhá nákladná trojuholníková loď má navrch. Nádherne kontrastuje proti hrubým valcom. Jej pokročilé tvary odrážajú energickú esenciu života. Vybavená pre prípad stretu so samotárskymi rojmi. Úspešne odráža dorážanie. Grandiózne uhýba palebnej sile manévrami tvoriac ohromujúce divadlo. Aktívne ničí zdecimovanú rasu. Živelná brutalita proti technologickej elegancií.

Lúče laserov križujú oblohu. Výbuchy kinetických striel osvetľujú plášť. Oheň vytvára desivé no nádherné obrazce. Vo voľnom priestore pripomína morskú vlnu. Pohlcujúca svojich vlastných v dosahu vytvára fantazijne koraly plazmy. Zelený štít obrany vrhá tiene zakaždým odrazením hrozby.

Nepozornosť oboch má nanešťastie negatívny vplyv. Padajú doprostred horizontu degenerácie priestoru. Vo víre bojov zanechávajú za sebou trosky aj telá nešťastníkov. Nad výbojníkmi nesmúti. Ich strata znamená výdych úľavy všetkého živého.

Členov skupenstva ale spoločnosť potrebuje. Hrdinovia riskujúci denno denne na plavbách.

Znova zasiahnem. Zvýšim príťažlivosť objektov. Tentoraz oproti sebe pôsobia dve sily. Sťaby dva magnety posúvame šífy o milimetre.

Úspešne vyrvem deti rás z čiernej diery. Hoci padajú do môjho náručia.

Snaživo eliminujem dopad aktiváciou reakcie materiálov. Vytváram vankúš, ktorý zmierni najhoršie. Avšak škody sú markantné. Predsa len tvrdý kryštalický povrch není vhodný pristátia.

Neďaleko stroskotancov dopadne aj ostatné množstvo trosiek. Zdanlivo jašterice neprežili. Dúfam. V kope zuhoľnatených kovov bez šance.

Z týchto pozostatkov pôjde vykonať opravy. Šikovnosť nemožno poprieť. Inžinieri získali tisícročiami bohaté skúsenosti.

Nečakane z kopy sutín lezie posledný preživší tvor. Odporná háveď. Zelená šupinatá koža, chvost, končatiny zakončené drápmi. Nenávistné oči hada obzerajú stav mŕtvych pokrvných. Rozoklaný jazyk ochutnáva okolie. Čím rýchlejšie dýcha tým rastie hnev.

Narýchlo vytvorená atmosféra mu nerobí problém. Ak nechcem zabiť stroskotancov musia si poradiť sami. Možno podnet by stačil.

„Nebezpečie", vypustím emóciu empatickou formou.

Intuitívne poslúchnu zozbieraním obrannej zbroje. Včas. Rozbeh útočníka zastavuje dokonalý výstrel.

Jasám radosťou. Predčasne. Agresorova schránka desivo posiata mnohými zraneniami. Príjma úlomky prizračných kryštálov. Zdanlivá smrť posiela vedomie po búrlivej ceste časom.

Musím si urýchlene zvoliť šampiónov.

Inak bude všetko márne. Toľko zachránených životov stratených. Život univerza v stávke.

Medzitým pozorujem. Sledujúc vlákna budúcnosti vidím množstvo možností. Cez priadze času je a aj bude ideálna súčasná posádka hrdinov.

Netušiac prijímajú dar.

V správny čas nadíde jeho využitie.


  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

12. februára
Slavomír Suja