Ohnivé pero - jar 2024: Obeta kvôli transformácii.

ohnive pero

Tieňové postavy vysokého vzrastu tancujú vôkol modrého koberca. Hlavy bez vlasov pokrýva množstvo modrastých bodov. Určenie nadišlo dávno. Rozdelenie medzi rôznofarebné v súlade s vyžarovaním machového porastu. Rýchlo pochopili súvislosť. Siedmy pokus už musel vyjsť. Nemôžem donekonečna opakovať rovnaké kroky. Tentoraz už priamy kontakt na manipuláciu s mysľami musel fungovať. Zásadné udalosti stanovujú pevné body v časopriestore. Čokoľvek sa udeje medzitým možno flexibilne opravovať. Mám poslanie od samotného univerza. Som živá planéta Lospor pozmenená nečakaným spôsobom. Do rúk mi vložil všeotec moc posielať svoje vedomie naprieč časom.

Očami miliónov drobných tvorov pozorujem. Vnímam teplo vychádzajúce z rastliny. Efektne vlní atmosféru navôkol. Mystické a tajomné bubny znejú za hranicou viditeľnosti. Tvoria doprovod striedavo s udávaním tempa. Hlboká noc žiarivých hviezd. Stvorená na rituálne spojenia. Neveľká komunita určených dnes tancuje hypnotický tanec. Mávajú štvoricou paží. Skáču alebo dupú mohutnými nohami. Silné svaly pripomínajú nehybné skaly.

Každú noc vyberiem inú skupinu prostredníctvom žiarivého nízkeho porastu. Ostatní obyvatelia jediného osídlenia podliehajú bezsennému spánku. Zhromaždenie všetkých pod jednu strechu eliminuje náhody nechcených svedkov. Nečinných potrebujem na inú zmenu odpočinutých. Striedam skupiny systematicky.

Civilizácia nemá určených šamanov. To, čo potrebujú vedieť, im poskytujem ja, ich planéta. Poznatky o transcenden­tálnych stavoch. Nádej dosiahnutia cieľa pomocou nahliadania mimo realitu. Na druhej strane bytia. Základom poslušnosti bolo vybudovanie povesti. Proroctva o ére synchronicity, kedy poskytnem z mojich útrob materiál. Z neho postavia chrám srdca univerza. Bránu do vyšších dimenzií. V skutočnosti ide o zámienku za účelom výstavby katalyzátora.

Trans tancujúcich nastupuje náhle. Zastaví telá do nehybného ustrnutia. Vidiny opantajú myseľ. Nádherné obrazy, pocity a civilizácie. Každý príbeh ich nadchne inak. Spoločne tvoria mozaiku toho, čo čaká dušu na konci života. Počas dňa majú úlohu zapísať poznatky. Spôsob, akým kontrolujem či vplyv neoslabuje.

Zladenie mi dá právomoc hýbať obalmi. Umlčanú hudbu strieda desivé pološero. Doprovod zvukov zvierat pri nehybných tieňoch desí. Akoby sa zhmotnili duše mŕtvych, abyže spoločne kráčali svetom. Netrvá dlho, keď náhle ožijú za pomoci môjho vedomia. Sťaby námesačný kráčajú do neďalekých jaskýň. Nevedomé činy obalené mystikou vízii.

Tam už na nich čakajú nástroje dolovania. Steny zdobia technické výkresy. Výklenky naplnené technickými súčiastkami. Komunita sa rozdelí do viacerých skupín zosúladených v harmonické pohyby. Presne vedeli, čo použiť v akom poradí. Maličké mysle sú akoby programy strojov. Ľahko programovateľné.

Muži i ženy bez jediného slovka pracujú usilovne. Výjav trvá niekoľko hodín. S prvými slnečnými lúčmi vraciam schránky na miesto, odkiaľ prišli. Vedľa žiarivého machorastu si ľahnú jeden k druhému. Takto zotrvajú nehybne, až kým hviezda nezažiari celým údolím.

Po prebudení sa vrátia do svojich obydlí. Počas cesty si vymieňajú príbehy, ktoré sa im snívali. Netušia o kompletnom znení plánu. Nevedia, že položia životy, aby stvorili jav nepoznaný. Prerod z aktuálneho stavu vyššie je nutný. Vznik fantómovej bielej diery na odoslanie odkazu rasám. Založenie mierumilovného zoskupenia. Konečný vznik prízračnej planéty. Nezviazanej zákonmi konzília živých planét. Len obetovaním jednotlivca dosiahnem prosperitu a rast celého kozmu.

Momentálne pripravujem povolanie skupiny bielych. Vysoké papradie obrastené machom v centre komunity ohlási moju vôľu. Ten okamih znamená zhromaždenie pospolitosti. Nasleduje jednotný spev lahodiaci sluchu. Podotýkam, že tento obyčaj neprichádza odo mňa. Spontánne našli spôsob, ako mi poďakovať. Prejaviť lásku a oddanosť. Odznením piatich minút hlasy utíchajú. Zvolení začínajú prípravy na nočné rituály. Ostatok plní povinnosti zabezpečenia životných potrieb a stanovených úloh.

Zber jadier z jedinej plodiny určenej na konzumáciu. Semienka obsahujú všetky výživové látky. Zároveň dodávajú energiu a regenerujú namáhané tkanivá. Zmnohonásobujú silu a budujú svalovú hmotu. Pravdupovediac, tento zdroj má ešte jeden utajený význam. Závislosť s opojením. Vďaka tomu nesiahnu po hľadaní potravy v ríši zvierat. Ostanú v mojej moci neobmedzene dlho. Vlastne len dovtedy, kým sa nebudú prelínať obdobia spánku najstarších exoplanét. Pravdou je, že počas istých období chýbala energia bdenia. Ten čas nastane za zhruba dva roky. Celý vesmír obklopí ticho. Aktivity zastavia činnosti. Iba agresívne národy zostávajú v pohybe. Vtedy nastane môj čas. Zmením dejiny univerza. Pozdvihnem mierové spolužitie zbavené vojen.

Stvorím kolektív civilizácií, ktorý porastie prosperitou. Predĺžim existenciu všehomíra.


Rozsiahle podzemie jaskýň rezonuje ozvenou tisícky pracovných nástrojov. Šeptá vzdychmi námahy celej civilizácie. Prítmie osvetľujú poletujúce svetlušky. Žiarivé vlasy rias visia zhora nadol, sťaby svetelné reťaze. Odhaľujú mužov, ženy aj deti, ktorí usilovne pracujú. Desiatky poschodí sú nimi preplnené. Po kovových koľajniciach antigravitácie posúvajú čierne minerálne bloky.

Bočné kraje kociek zdobí biela línia. Ornament nadväzuje na predchádzajúce stupne. Putuje zhora nadol, ale najkoncentrova­nejšia bude pod pyramidionom. Dôvodom je benbenet formovaný z prízračnej kryštalickej látky. Tým môžu manipulovať iba vybraní. Nezranení, aby nepošpinili krvou mýtickú bránu. Najsilnejší, posilnení semiačkami prízračných sfér. Ochotní vyvinúť maximálnu snahu kvôli splneniu mojich inštrukcií.

Konečne zapadla posledná kocka vonkajšieho okruhu. Nič už nebráni položeniu posledného dielka. Nastáva najvýznamnejší okamih. Netrpezlivo sledujem výstup vyvolených. Každým metrom sa občerstvia z vrecúška na boku. Zakaždým zrýchlia postup. Stále sú podľa mňa pomalí. Tŕpnem, či senát najstarších bioobežníc nevycíti úmysly. Nezasiahne do rozbehnutého projektu tesne pred dokončením.

Pulzom jasu lián posúrim staviťelov. Priestorom vznesie sa výdych svedkov: „Lospor prehovoril. Poctil nás svojou prítomnosťou." Spontánny spev množstva hlasov vytvára chrámovú atmosféru. Tóny kolíšu pozitívnou náladou. Rozhodnutý spríjemniť im posledné chvíle života. Vstupujem doprostred kolektívnej mysle. Nechávam sa strhnúť vírom zmesy melanchólie, lásky a radosti. Spievam zároveň s nimi rovnako nežne. Zbor zosilnie, keď spoznajú moju prítomnosť. Dodá im silu a odhodlanie uskutočniť nemožné.

Vrchol ľúbeznej piesne sprevádza umiestnenie pyramidiónu na miesto. Unesený čarom okamihu nakrátko váham, či vykonať skutok. Výtvory mi prirástli k srdcu.

Bokom emócie. Výsledok by tak či onak bol rovnaký. Nekompromisne prikazujem začať posledný krok: „otvorte kupolu. Nech slnečné lúče osvetlia bránu. Nabijú ju energiou".

Dvanásť plátov zareaguje podobne sťa šošovka. Zaťahujú sa do útrob stropu. Akonáhle žiar hviezdy objíme žiarivobiely vrch, zvýši sa intenzita beloby. Skrze línie postupne putuje nižšie. Kumuluje a premieňa.

Spev utíchne, keď pyramídu obalí guľa, z ktorej šľahajú blesky. Vzniká panika a nekonečné množstvo otázok smeruje ku mne. „Čo sa to deje?" znie kolektívny nárek. Počet myslí rýchlo ubúda. Životy ubúdajú obetované pre vyššie dobro vesmíru. Nakoniec vibrácie narastajú v miliardách oscilujúcich tepov.

Prerod je epický rozžiarený viac než tisíc galaxií. Prechádzam transformáciou na úplný objekt prízračných sfér.


  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

4. marca
Slavomír Suja