Ohnivé pero - jar 2023: Duní

ohnive pero

Upozornenie: Poviedka nie je vhodná pre maloletých čitateľov (pozn. red.).


„To, čo cítiš na jazyku, je Gum Sugar. Zatlačím ho hlbšie a dostaneš hyperglikemic­ký šok!“

Paypal už pochopil, že starena to myslí s tou záležitosťou vážne, ‚ako to, že senzory nezaznamenali prítomnosť cukru? Či má snáď starena pod plášťom rušičku senzorov, novinku z planéty strojov Kik, ktorú mi nedávno spomínal Kefír Hulvat?‘

Stiahol si teda odovzdane nohavice aj spodky a vložil ho do štrbiny v čiernej guli.

„Tak, teraz podstúpiš skúšku Hryzaj Nadoraz. Daj si pozor, aby si nezaváhal. Veľa žien pri nej zomrelo!“

„Prepáčte,“ ozval sa Paypal šušlavo, keďže starenin prst s Gum Sugarom na jazyku mu bránil v poriadnej výslovnosti a už vôbec mu nedovoloval vyrieknuť tajný Vtip, ktorý ho učil otec počas bujarých hostín Atrofiovcov, „ale čo tam vsúvajú ženy, veď ony predsa nemajú …“

‚Je chytrý, pomyslela si starena, veľmi chytrý. Je to vážne On? Džezika ho už veľa naučila.‘

„Mlč!“ skríkla, „uvidíme, či ty si ten, čo mal prísť, prišiel, pozdravil, znovu pozdravil, odišiel a zatvoril za sebou dvere!“ 'A narobil galibu.’

Paypal si spomenul na matku stojacu za dverami. ‚Matka, moja milovaná matka, čo sa to deje, ktože to som, prečo, aký Hryzaj …,‘ zháčil sa, ‚veď tu stojím polonahý, vtáka mám strčeného v guli a myslím na … matku?! Eh …‘

Starena čítala jeho myšlienky, ‚na túto možnosť kríženia sme zatiaľ v Gene Resete nepomysleli, hm, čo ak by sa to …‘

'„Prestaň!“ napokon na neho zaúpela.

„A čo mám teda robiť?“ spýtal sa bezradne Paypal.

„Drž ho tam a vnímaj ním vesmír v tej guli, ako ti …“

„Ale v guli?“ opäť sa ozval Paypal.

„A keď ťa matka prichytila v knižnici, ako ho …“

„Ale to bolo iba raz a tá kniha si …“

„A keď ťa matka prichytila na chodbe …“

„Ale to bolo iba raz a tá suspenzná lampa sa …“

"A keď ťa prichytila v tvojej izbe ako sa ti …

„Ale to bolo iba dvakrát a Gurtňa Halmark mal zapnutý štít …“

‚Nezaprie v sebe Herrkonevovskú krv. Nezaprie. To by bolo plemeno!‘ predstavila si hneď starena, ‚drsný muž, ktorý by sa dostal do najhlbších ženských zákutí, skutočný Nadoraz …,‘ striaslo ju od vzrušenia, až jej stavce zaprašťali ako lámajúce sa krídla toptéry v púštnej búrke.

„Deje sa niečo?“ zašušlal zdesene Paypal.

„Pokračujeme, puberťák. Poďme. Cítiš, ako ti galaxie plynú …“

Paul uvidel pred sebou nádhernú dievčenskú tvár.

„… cítiš, ako sa ti hviezdy kĺžu …“

Dievčina sa ku nemu privinula a prehovorila: ‚Rozprskni svoje vody v mojej šušule.‘

„… cítiš, ako sa ti planéty krútia …,“ starena temným hlasom dokončila Gene Resetické zariekanie.

Paypal prudko zavzdychal. A znova. A ešte raz. Vzdych prešiel postupne do výkriku. Bojového výkriku. Výkriku zabijakov vesmíru, akých nemá ani sám Dámašach Predátor!

‚Je to On! Je to naozaj On! Výsledok našich tisícročných snáh o kríženie nadutých ozembuchov a vypočítavých štetiek. Úžasné! My sme Gene Reset. My slúžime. A oni súložia. Všetko pre vesmír!‘ starena s úľavou ukončila skúšku a vybral mu oslintaný Gum Sugar z úst.

Paypal si hneď vytiahol prirodzenie z gule.

‚Uf, je celý! Bol to iba sen. Vidina niečoho. Ale bolo to? Bude? Som zmätený. Matka! Či tá už radšej nie? Hulvat, Gurtňa … A čo tá nádherná deva, kde je? Ako keby mi niekto nepozvaný vstúpil do mysle, nepozdravil a usadil sa tam. Veď počkaj starena, keď budeš baliť tú guľu, pocítiš silu vody života Šuhaj-úda!‘

Bez rozlúčenia sa pobral do svojej komnaty. Kráčajúc chodbou ešte započul šplechnutie, náraz gule na krimitanovú podlahu a následné starenino kliatie.

Pousmial sa. Hlboko v slabinách pocítil, že je pripravený na Jizzhád. Vesmír si už žiada vojnu vedenú pod scvrknutou vlajkou Atrofiovcov. Je čas zbaliť rodinnú atómovku – zosnulým dedom nakladané býčie žľazy v morkatovom náleve – a vyraziť na Lamekiss.

Hordy Feromonov už bažne čakajú v zástupoch na svojho spasiteľa a proroka – Vylízana al Galiba.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

24. apríla 2023
Alex Záborský