Ohnivé pero - jar 2022: Proklatý dar věčnosti

ohnive pero

„Nechceš si se mnou vyměnit práci?“ lamentuji nad svým údělem, zatímco suše popraskanými, purpurově zbarvenými rty ustrkávám stydnoucí latté.

„Ty si myslíš, že to mám jednodušší, viď?“ pousměje se muž sympatického vzezření sedící u stolu naproti mně. Veselé hnědé oči lemují při úšklebku drobné vrásky a mluví z nich stařecká trpělivost a moudrost. Jinak mladiství obličej vypadá zhruba na třicet, avšak neadekvátní strniště prostoupené stříbřitou nití nechává ostatní v nejistotě. Já se na jeho věk však ptát nemusím. „Buď klidná, také neustále poslouchám, jak k nevydržení to se mnou je… Lidi nikdy nebudou spokojení,“ konejší mne Čas, pokládaje svou velikou ruku prostoupenou konvexními žílami přes mou bledou a vyhublou dlaň; čímž ji zcela zakryje.

Jeho dotek mne tiší, a tak i já bezděčně pozdvihnu koutky úst a jako pubertální výrůstek s ruměnci na tvářích zastrčím pramen svých mastných černých vlasů za ucho. Toho si on však nevšimne, nýbrž se zahledí směrem k modravému obzoru. I já stočím zrak a neochvějně protnu nastalé ticho: „Jen si chodíš bosky po lesním mechu a pozoruješ tekoucí vodu. Občas projdeš městem, kde tě sice, ano, pomlouvají za tvou plynulost; ale řekni sám, kolikrát tě tu častují lichotkami? Čas hojí všechny rány, Čas to všechno spraví! Vždyť i po mne zametáš napáchané drobečky. Jak by tě pak někdo mohl nenávidět tak srdečně jako mne?“

Mrkáním zaženu slzy, které se mi hrnou do očí, a tvář raději sklopím zpět k poloprázdné sklenici před sebou. Okolní zvony se mimoděk rozhoupou do rytmu pravého poledne. Trpělivě necháme doznít i jejich poslední tón; nikam nespěcháme. Můj odvěký přítel poté jen chápavě pokýve hlavou a ukousne si z toastu s vajíčkem. I nyní vytrvale čekám, než dožvýká sousto a přijde s odpovědí. Nakonec vypustí pouhé: „Vždyť i ty se můžeš procházet lesem se mnou.“

Ironicky se uchechtnu. „A dívat se, jak působím neštěstí tak nádhernému místu? Umlčovat ptáky, přinášet hlad? Ach, Čase!“ Na okamžik se odmlčím, koutky mi poklesnou. „Cítím všechnu tu bolest umírajících. Zlomená žebra, prostřelenou hruď, rozřezaná zápěstí, ba i trýznivou žízeň a obyčejně sžíravý smutek. Každý se ptá – proč teď? Ale to není otázka mířená tobě. Ptají se, proč přicházím, ale já nemám odpověď pro každého, dokonce ani pro jediného z nich. Nemám plynulost, nejsem předvídatelná jako ty. A tak jsem pouhým předmětem nekončící nenávisti.“

„Jsi osvobozením, má milá Smrti. Jsi osvobozením, které ti je odpíráno, a proto nikdy nebudeš schopna jej pochopit.“ Soucitně mne pohladí po vlhké líci. Vyprostím kostnaté prsty z pod jeho sevření a dopiju studenou kávu; k odchodu se ale ještě nemám. Mně i Času byla totiž darována věčnost, a tak ji alespoň nyní vděčně využívám. Byla nám darována nesmrtelnost, ale nikdo se tehdy neptal, zda o ni stojíme. Dříve bych možná váhala, však nyní měla bych odpověď jasnou.

Spontánně se vrhnu Času kolem krku převrhávaje prázdnou sklenku. Útlými porcelánově bílými pažemi jej přivinu k sobě a bez zábran se rozpláču. „Jsem z toho všeho už jen hrozně unavená…,“ vytlačím ze sebe ještě skrze vzlyky.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

7. marca
Klára Soukupová