Ohnivé pero - jar 2022: Čistokňažník

ohnive pero

Čistokrvný černokňažník Červomor čaroval čoraz čudnejšie. Čistil čmud, čpavok číril čarovným čerpadlom, čiastočky černoty časil, čičral čiernozem. Čarodejnícke čistinky členil čučoriedkami, čerešňami, černičím, čakankami.

Červomor čuchral čistce. Čulo česal čerstvú čečinu. Črepníky čačkal. Čmeliaky čičíkal, červienky čuchral, čajky čankal, čriedy činčíl čučuľkal. Čížiky čvirikali: „Čip-čip.“

Čujní čerti, černokňažníkova čeliadka, čupeli. Červomorova čudná činorodosť čertov čertila.

„Čo čachruješ?“ čuchli čerti.

„Čože?“ čvikotal čiernooký černokňažník, čistiac čeľuste čuvača.

„Čo čaruješ, človeče. Čie čudo? Čí čurbes?“ čuchli čerti čuteľnejšie.

„Činím čistotu. Číru čírosť! Číročisté čarovanie!“ črtal Červomor. „Čas čapol čierne čarodejníctvo. Čujte čistulinké čáry-máry, čujte čistokňažníctvo!“

Čupratí, červenovlasí čerti čušali. Červeneli, černeli. Čistému čarovaniu čelili čutorami. Čupiačky, čučky čurkotali. Čoskoro čúčom čpeli. Čkali, čliapkali, čomgáľmi čaptali. Čibukmi čmudili.

„Čo činiť? Čo?“ číhali čerti.

„Čokoľvek!“ čuchol činorodejší čertisko. Čerti čochvíľa čistokňažníkovu čistinku čubrali červami, črvačou, článkonožcami. Črepníkmi čapli. Čľapatými črepmi černičie čuchrali. Čremchu čadičom čarbali. Čakanmi, čepeľami, čugaňami čiapali čučoriedky. Čadili čierňavu. Čremcha červivela. Čertovská čistka!

Červomor čapoval čaše čierneho čaju. Čistokňažníkovými črevami čvachtali čerstvá čalamáda, čevapčiči, čokoláda. Čistil čipkovanú čiapočku, čižmy, členky. Čalúnil činovaťovú čabraku. Čardáš čul. Čelo čachril čelenkou, čierne čupriny čapkal. Čítal černokňažnícky časopis Černômuž. Čistopisom čarbal, černidlom čiaral častice.

Červomor čoskoro čuchal čertovinu: „Čerti čosi čachrujú!“

Čistokňažník čaptal čistinkou. Čelné čakry čeril, článkovanými čarami častoval čertov, červiakov: „Čľap, čľup, čľaps, čľups! Čerti, časom čvachtajte!“. Čerti, činitelia čurbesu, čelili čistému čarovaniu. Čertovská čvarga čľupkala čudným časopriestorom. Červiakov číre čarodejné čistidlá čistili, čírili čiernotu.

Červomor čakal. Čertovských čeľadníkov čoskoro časopriestorom čerpal. Čistých, čestných. Číročíro čistí čerti čoraz čulejšie, činorodejšie čistotu činili. „Čiňme čistokňažníctvo! Čistime čistinky!“ čvikotali.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

21. marca
Adrián Berecz