Robohranie - zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie

Robohranie za vysvedčenie 1
Robohranie za vysvedčenie 2
Robohranie za vysvedčenie 3
Robohranie za vysvedčenie 4

Posledný januárový deň bol dňom polročného hodnotenia školskej mládeže. Pri tejto príležitosti Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene zorganizovala pre deti zvolenských základných škôl podujatie s názvom ROBOHRANIE: zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie. Akciu zabezpečovala Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016: Výskumné a výučbové laboratórium robotiky s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia: Rozvíjať technik(o)u.

Žiaci, v sprievode svojich učiteľov, si so záujmom pozreli niektoré pracoviská Technickej univerzity a Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT) a v priestoroch Katedry riadenia strojov a automatizačnej techniky si mohli pozrieť a vyskúšať praktické ukážky robotov LEGO Mindstorms Education, ktoré počas semestra pripravili študenti FEVT na voliteľnom predmete Programovanie robotov. Žiaci sa pohrali s robotom – herným automatom –, a zistili, že vytočiť rovnaké symboly je takmer nereálne, mohli si tiež vyskúšať triedenie kociek podľa farieb robotickým ramenom. Náročnejšou úlohou bolo zaťažovanie robota „seagway“ balansujúceho na dvoch kolesách čokoládami tak, aby si dokázal udržať rovnováhu a nespadol. Zábavnou úlohou pre chlapcov aj dievčatá bolo ovládanie robotických autíčok mobilom a slalomové preteky s nimi. Už štandardne medzi najobľúbenejšie roboty, ktoré mohli žiaci vidieť, patril robot, ktorý skladá Rubikovu kocku. Deti súťažili v tom, kto dokáže zamiešať kocku tak, aby ju robot skladal na čo najviac ťahov.

Okrom robotických ukážok žiaci mohli sledovať aj trojrozmerné pyramídové hologramy a animované 4D obrázky po nainštalovaní aplikácií do vlastných mobilov. Pre deti z 1. stupňa základných škôl bolo zaujímavé a oddychové aj vymaľovanie vlastného robota, ktorého si odniesli na pamiatku.

Na každom stanovisku boli žiaci oboznámení s princípom fungovania jednotlivých ukážok. Vysvetľovanie a oboznamovanie sa s robotmi zabezpečovali vyučujúci a študenti FEVT: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., Ing. Marika Hrčková, PhD., Ing. Pavol Koleda, PhD., Ing. Peter Koleda, PhD., Ing. Romuald Mozdík, Ing. Veronika Ľuptáčiková, Ing. Emil Škultéty, Miška Omastová, Miška Ozsvaldová a Monika Vargová.

Musíme si uvedomiť, že žijeme v dobe, keď ľudskú prácu nahrádzajú roboty. Práve preto by mala byť dnešná generácia detí vedená technickým smerom, ktorý sa bude zameriavať na automatizáciu rôznych procesov a objavovanie nových technických vymožeností, ktoré nám uľahčia život v budúcnosti.

Spoločnosť LEGO® ponúka nástroj na vyučovanie robotiky – programovateľné robotické stavebnice Lego Mindstorms Education. Keďže problém dnešných škôl, či už základných alebo stredných, je ten, že nie sú dostatočne vybavené na výučbu robotiky, Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky ponúkla žiakom možnosť aktívne sa zúčastniť LEGO workshopov, na ktorých môžu skúmať a sami objavovať možnosti konštrukcie robota. Taktiež sa môžu presvedčiť, že po zadaní správnych príkazov robot dokáže autonómne splniť zadané úlohy.

„Robohranie“ má za cieľ rozšíriť spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky so základnými a strednými školami, umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a naučiť mládež hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia. Veríme, že sa opäť stretneme na niektorých ďalších plánovaných akciách, ktorých zoznam nájdete na stránkach Robohrania.


Súvisiaci link

Reportáž: Robohranie 2017: súťaž robotov


17. februára 2017
Elena Pivarčiová