Reportáž: Robohranie 2017: súťaž robotov

Robohranie - ucastnici
Robohranie - skolaci s prezentaciou
Robohranie - skolaci prezentuju 2
Robohranie - skolacka s prezentaciou
Robohranie - starsi skolaci prezentuju
Robohranie - mali divaci
Robohranie - prezentacia
Robohranie - oceneni 2
Robohranie - stredoskolaci prezentacia
Robohranie - stredoskolaci priprava

Na konci januára 2017 Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Technickej univerzite vo Zvolene, s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia: „Rozvíjať technik(o)u“, zorganizovala súťaže robotov. Cieľom bolo umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia.

Cieľom bolo tiež rozšíriť spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky so základnými a strednými školami v snahe vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov na školách technického zamerania.


Spoločná súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov TUZVO sa konala 25. 1. 2017 a mala dve súťažné disciplíny.

V povinnej súťažnej disciplíne Sledovanie čiary a vyhýbanie sa prekážkam si súťažiace tímy na súťaž priniesli hotového naprogramovaného robota zo stavebnice Lego Mindstorms Education EV3/NXT. Úlohou tímov bolo zostaviť a naprogramovať robota tak, aby autonómne bez akejkoľvek pomoci prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu vyznačenú čiernou čiarou na bielej podložke, nezišiel z podložky a vyhol sa prekážke (plná plechovka Coca-Coly), ktorá bola položená na dráhe. Pri riešení úlohy mohli súťažiaci použiť akýkoľvek programovací jazyk.

Do súťaže sa prihlásilo 7 tímov, nakoniec ale v súťaži bojovalo len 6 tímov (jeden súťažný tím sa na súťaž nedostavil). Napriek tomu, že táto súťaž bola vyhlásená pre stredoškolákov a vysokoškolákov TUZVO, prihlásil sa do nej aj jeden súťažiaci tím zo základnej školy, ktorý si chcel s nimi zmerať sily. Boli to žiaci, ktorí majú skúsenosti z iných podobných súťaží a získali popredné miesta aj na súťažiach v Brne a vo Viedni. Za fakultu FEVT v súťaži bojoval študent 2. ročníka FEVT Áron Hortobágyi, ktorý súťažil v zmiešanom tíme spolu so svojou priateľkou zo strednej školy – jedinou účastníčkou nežného pohlavia.

Napriek tomu, že tímy súťažili medzi sebou, v tomto prípade išlo o zábavu. Mobilné autonómne roboty povzbudzovalo obecenstvo (ktoré zatiaľ nenabralo dosť odvahy, aby si tiež aktívne vyskúšalo prácu s robotmi). O úsmevné situácie sa postarali roboty, ktoré si skrátili cestu priamo do cieľa bez obchádzania prekážky.

Víťazmi súťaže sa stali žiaci z Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, 2. miesto obsadil zmiešaný tím TUZVO, FEVT + Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici a na 3. mieste sa umiestnila Technická akadémia Zvolen.

V nepovinnej súťažnej disciplíne Reklama mali súťažiaci pripraviť krátke video alebo výstižnú fotografiu, ktorá zachytáva ich robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu niektorého sponzora súťaže. V tejto kategórii zvíťazilo vtipné video študentov zo Spojenej školy – Gymnázia Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice, zachytávajúce obľúbeného sponzora – výrobcu tyčiniek Dru.

Viac informácií nájdete na stránke súťaže.


Súťažná prehliadka robotov pre 2 – 3 členné tímy zo základných škôl sa konala 27. 1. 2017 a tiež mala dve súťažné disciplíny.

V povinnej súťažnej disciplíne Free style si súťažiace tímy na súťaž priniesli hotového autonómne pracujúceho naprogramovaného alebo manuálne ovládaného robota, ktorý mohol využívať akúkoľvek elektronickú a mechanickú platformu alebo stavebnicu (Lego, Fischertechnik, Merkur…). Na súťaži jednotlivé tímy počas 10 minút predstavili a predviedli svojho robota.

Do súťaže sa prihlásilo 10 tímov (kvôli chrípkovým prázdninám nakoniec v súťaži bojovalo len 7 tímov). Súťažiace tímy prišlo povzbudiť aj početné obecenstvo – žiaci zo základných škôl zo Zvolena a Zvolenskej Slatiny.

Napriek ťažkému rozhodovaniu nakoniec porota v zložení RNDr. Ján Bakša, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie), Ing. Tibor Csongrády, CSc. (bývalý zamestnanec Katedry riadenia strojov a automatizačnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky) a Mgr. Miroslav Chamula (Technická akadémia Zvolen) určili poradie jednotlivých tímov.

Víťazom súťaže sa stali žiaci zo Základnej školy, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici s robotom Artbot – kresličom vytvárajúcim zaujímavé geometrické obrazce. Na 2. mieste sa umiestnil robot Hasič zo Základnej školy J. Horáka v Banskej Štiavnici, ktorý dokázal uhasiť horiaci kahan, a na 3. mieste skončil robot postavený na báze Arduino zo Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši, ktorý sa pomocou ultrazvukového senzora dokázal vyhýbať prekážkam.

V nepovinnej súťažnej disciplíne Reklama opäť zvíťazilo vtipné video zachytávajúce sponzora tyčiniek Dru, ktoré vytvorili žiaci zo Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

Ostatní súťažiaci boli odmenení ďalšími zaujímavými diplomami a cenami od sponzorov, ako napr. Miss Robohranie. Diplom najmladším súťažiacim, Diplom za kreativitu, Diplom za aktivitu, Diplom za dizajn.

Viac informácií nájdete na stránke súťaže.


Chvíle Robohrania pomohli spríjemniť svojimi výrobkami a cenami do súťaže sponzori, ktorým patrí vďaka organizátorov: Nadácia Volkswagen Slovakia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, Big On, Datalan IT Works, DRU, U Mirky, Pekáreň Vidlička, Pekáreň GM plus, SAT Electronic, Smart Computer, Promo Design, KM komplexné reklamné služby, ABB, Eduxe distribútor učebných pomôcok, Leštáchovo kníhkupectvo. Zoznam sponzorov sa nachádza aj na stránke Robohrania.

Organizátori ocenili prácu učiteľov na základných a stredných školách, ktorí mladých ľudí podporujú v záujme o techniku a technickú tvorbu, a víťazné školy si odniesli okrem cien pre jednotlivcov aj cenu pre školu v podobe senzorov, ktoré môžu využiť pri príprave svojich ďalších projektov a robotov.

Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim a divákom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie v podobe prezentačných akcií, workshopov, či najneskôr o rok v ďalšom kole súťaže Robohranie 2018.


Súvisiace linky

Robohranie 2017 pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Robohranie 2017 pre žiakov základných škôl

Sponzori súťaže Robohranie

Robohranie ProFEVT – Workshopy a Prezentačné akcie


9. februára 2017
Elena Pivarčiová