Ohnivé pero Q2 2019: Medik! Magik!

ohnive pero

Co si pamatuji, vždycky jsem chtěl pomáhat lidem. Tak začíná většina generických životopisů, které dostane centrála Intergalaktických neutrálních mediků a zamítne je jako nevyhovující. Já mám mnohem konkrétnější vzpomínku. Když jsem byl malý, asi šestiletý kluk, umřel mi můj malý bráška. Pamatuji si tu strašlivou bezmoc, která mnou cloumala a nutila proplakat celé potoky slz. Jenže slzy a smutek nepomohly. Bratr chřadl před očima, a posléze přišel den, kdy mi rodiče řekli, že už ho nikdy neuvidím. Od toho data (14.14.18564) jsem rozhodnut, že nebudu neschopný, že nenechám své blízké jen tak zemřít. Vystudoval jsem Nano-neutronovou univerzitu, obor Medikus a rozhodl se pro skromné, leč duši naplňující poslání medika v okrajových světech. Byl jsem do INM přijat a dostal se na svou první misi na Vallsun. Konečně jsem se stal schopným své blízké ochránit.


Nad bílými písky dun se proháněl lehký letní vítr a mírně zvlňoval vlajky čekajících armád. Vallové nepokojně řvali a hrozili svými sekerami, zatímco Sunové stáli v tichém pozoru se štíty a meči u pasu. V organizaci armád, ale rozdíly nekončily. Vallové se pyšnily takřka dvoumetrovými těly s lehce namodralou kůží, zatímco Sunové byli menší rozložitější postavy, cca 160 cm vysocí s tmavě rudou pokožkou. Válka zdůvodněná rasismem dalo by se hádat, nicméně oficiálně šlo o náboženství. Dle Vallů se Sunové zřekli pravé podstaty lidství, jíž je neustálý boj o přežití, který dovedl lidstvo k nejvyšším úspěchům, a který jim zaručuje posmrtné síně Valhally. Naopak Sunové tvrdí, že se Vallové zřekli pravé podstaty lidství, když se vymezili proti civilizaci, která dovedla lidstvo ke hvězdám a především k jejich rudé hvězdě Sun, kde sídlí Rudá bohyně. Pravda byla nicméně taková, že tomuto národnostně a nábožensky motivovanému svatému boji napomáhalo to, že pod bílými písky pouště byly velké nálezy zlata. Společného měly tyto národy vskutku pomálu, vyjma jedné důležité věci – absolutní nenávisti k magii a magikům, kteří ji ovládali. Jak asi začínáte tušit, vzhledem k barbarizaci této planety považují Sunové i Vallové za magii i naše technologie, kterými se je snažíme zachránit. INM dělá těžkou a nevděčnou práci, ale děláme ji pro dobro lidí.


„Pusťte mě, vy zasraní magikové! Nechte mě v klidu chcípnout a vkročit do Valhally!“ řval ke stolku přivázaný modrý válečník a lomcoval sebou, až mu krev z pahýlu ruky stříkala všude kolem.

„Neprosil jsem se o vaši pomoc, vy zatracení magikové! Měl jsem se setkat s Rudou bohyní a naplnit svůj osud, nechtěl jsem do vašich špinavých rukou a neznabožských magických praktik!“ křičel rudý bojovník, zatímco ho mí kolegové přivazovali ke stolku, abychom mu mohli ošetřit useknuté nohy.

Občas bylo těžké udržet si víru v lidi, když si jen přáli zemřít na bojišti, aby se setkali se svými bohy. Člověk z toho začínal být podrážděný a pesimistický. Setkal jsem se s několika svými kolegy, kteří sáhli pod vlivem stresu po alkoholu či drogách. To jsem nechtěl, ale příležitostnému zpití do němoty jsem se nevyhnul a ani nevyhýbal.

Jednoho standartního dne se ovšem vše změnilo. Nikdo tomu nemohl uvěřit, ale na naše proklínané dveře zaklepala skupinka Vallů a dožadovala se vstupu. Nejdříve jsme si mysleli, že je to nějaká lest, aby si to s námi mohli konečně vyřídit za to, že je neustále zachraňujeme, ale ukázalo se, že mezi sebou mají vážně raněného bojovníka, o kterého mají překvapivou starost. Do toho dne nemyslitelné se stalo realitou. Vallové pochopili, že jim chceme pomoci a konečně je nebudeme muset takřka unášet z bojiště, říkali jsme si. Konečně nám bude odměnou skutečný dík a ne plivnutí do obličeje. Zapomenout nesmím ani na to, že jsem touto událostí prohrál sázku. Myslel jsem si, že za námi dříve přijdou Sunové.

Oním těžce zraněným mužem byl hlavní vojevůdce Vallů s nezapamatova­telným jménem, které znělo jako kombinace chrchlání a dvou smrknutí. Nebudu vás zatěžovat nějakým zbytečně komplikovaným výčtem jeho zranění a naší heroickou rekonstrukcí jeho těla, pouze zmíním, že měl úplně rozdrcenou pravou ruku, kterou jsme byli nuceni amputovat a nahradit robotickou protézou, a podupaný hrudní koš, který jsme mu vyléčili regenerační mastí a nano výplachem. Robokončetiny jsme doposud nikomu nedali, protože jsme se báli, aby je nepoužili proti nám. Jednalo se o pětinásobně silnější ruku, nicméně vojevůdci jsme ji dali jako investici do budoucích dobrých vztahů a s úsměvy a přáním co nejrychlejšího zotavení ho pustili k jeho vojsku. Vojevůdce nám děkoval a dušoval se ke všem předkům, že za naši dobrotu s námi započne nový vztah založený na důvěře a přátelství.

Ráno v 6:03 nás probudil nečekaný útok na základnu. Vallové nám přišli ukázat svoji verzi přátelství a důvěry. Mám teorii, že vojevůdce chvíli opravdu přemýšlel o přátelském vztahu, ale nakonec se rozhodl, že kdybychom robokončetiny dali více lidem, a nedejbohům třeba Sunům, tak by se válka mohla vyvíjet proti němu.

Nastala panika a náš do té doby fungující tým se rozpadl na dvě poloviny, z nichž jedna byla názoru, že bychom se rozhodně bránit neměli a že počkáme na příjezd carských vesmírných sil, které nás z tohoto problému vysekají. Druhá skupina vedená mnou byla názoru, že bychom se měli aktivně bránit a začít po Vallech střílet naší jedinou laserovou zbraní. Pacifisti to nazvali barbarstvím a absolutním opakem toho, co máme jako INM dělat, načež jeden z nich vyhodil zbraň z okna. Následně naší skupině povolily nervy a pacifisty jsme za to zbili a svázali ke stolům. Nastal brainstorming a došlo k rozhodnutí, že namícháme biologické „kouzlo“, které hodíme na Vally a pár jich zneškodníme jako odstrašující příklad. Vytvořil jsem kombinaci růstového séra a nanobotů a hodil ji do hloučku válečníků pod námi. Zachoval bych se vždycky stejně, protože jsem se už kdysi zařekl, že budu chránit své blízké a nebudu jen pasivně přihlížet. Nebudu lhát, následnou reakci jsem čekal, nicméně jsem nečekal, že se začne šířit. Zasažení bojovníci se změnili ve řvoucí skrumáž podivně se nadouvající masy, která začala pohlcovat vše v okolí. Trvalo dva dny, než se celý Vallsun změnil v tichou pláň posetou gigantickým jednolitým blobem. Základna nápor masy vydržela a pomocí výzkumu vzorku jsme přišli na důvod, proč došlo k takové předimenzované reakci. Zvláštní mutace místních lidí měla za to, že se naše narychlo vytvořená zbraň začala nekontrolovatelně šířit. Vytvořili jsme novou zbraň hromadného ničení.


Pacifistickou skupinu jsme museli svým způsobem zotročit, nemohli jsme jim už nadále věřit. Já jsem se stal vůdcem a hledám možnosti, kde uplatnit naše schopnosti, neboť INM a carské síly nás považují za zločince zodpovědné za planetární genocidu. Z toho důvodu jsem si dovolil vás oslovit, rádi bychom se přidali k Vaší Organizaci pro organizovaný chaos, kterou můžeme obohatit o naše znalosti a zkušenosti s genocidou tří planet. Uvědomil jsem si, že svou rodinu a blízké nejlépe ochráním, když se nedostanou do kontaktu s těmi barbary z okrajových planet, jejichž zmutované nemoci zaplevelují naše nepřipravené lidi a zabíjejí je po milionech. Zmutované jedince z okrajových planet za součást našeho společenství nepovažujeme a preventivně je tedy eliminujeme, abychom se vyvarovali nebezpečí z jejich strany. Nedopustím už smrt ani jednoho člověka na jejich neznámé choroby. Věřím, že vás mé argumenty v tomto motivačním dopise přesvědčí o mých dobrých úmyslech, a že budeme vítanou posilou OOCH.

Děkuji za pozornost.

S přáním krásného dne,

Hlavní magik

Eugenius van Vallsun

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po ukončení hlasovania a vyhodnotenia daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

2. decembra 2019
Lukáš Kos