Ohnivé pero Q2 2018: Robot je najlepšia mama

ohnive pero

„Ty si sa zbláznil! Zasnúbiť sa so skutočnou ženou!“ môj ľudský otec vstal z gauča a začal rozčúlene chodiť po svojom byte. Jeho robotická manželka ostala pokojne sedieť. Avšak jej súhlas s ľudským manželom bol prepočítaný neverbálnym procesorom do jej mimiky a držania tela.

„Presne teraz! Uprostred štúdia!“

„Tati, o pár mesiacov mám štátnice, čiže …“

„Naozaj?“ otec neveriaco pozrel na robotickú manželku. Ona iba súhlasne prikývla. „To beží …“

„Vezmeme sa až po skončení školy.“

„Lenže nevezmete! Čo ti to napadlo zasnúbiť sa s človekom? Čisto ľudské manželstvá sú katastrofa! Ka-ta-stro-fa.“

„S Júliou to je iné. Je šikovná, múdra a krásna. A ja ju milujem.“

Otec sa upokojil. Sadol si na gauč a dôverne sa ku mne naklonil: „Lenže manželstvo je náročný vzťah. Na celý život. Tú babu poznáš pár týždňov, možno mesiacov …“

„Rokov!“ skočil som otcovi do reči. „S Júliou chodím od začiatku výšky. A stále sa milujeme.“

Otec sa prekvapene otočil na robotickú manželku. Mamabot sa mi prihovorila: „Júlia je určite fajn. Často si mi o nej rozprával a …“

„Vidíš? Moji kamoši striedali partnerky jednu za druhou. A my? My sme boli iba jeden pre druhého. Júliu milujem. Milujem a bodka. Preto chceme spolu …“

„Lenže!“ prerušil ma agresívne otec. „Lenže je tu ešte jedna vec!“ otcovi týmto zvolaním došli argumenty a preto sa bezmocne obrátil na mamabota.

„Lenže,“ nadviazala mamabot otcovou obľúbenou spojkou, „manželstvo dvoch ľudí je štatisticky veľmi neúspešné. Aby si prežil šťastne svoj život v manželskom zväzku, potrebuješ špeciálne nakonfigurovanú družku na tvoje potreby.“

„Presne! Presne o tom hovorím!“ vyhŕkol otec a pokračoval: „Lenže skutočná žena nie je … je … skutočná žena je …“

„… nevyspytateľné, náladové indivíduum bez precíznych informácií o mentálnych špecifikách muža,“ dokončila mamabot.

„Presne! Sám by som to lepšie nepovedal!“ súhlasil otec.

Postavil som sa z kresla: „Júlia je moja láska. Vezmem si ju, či sa vám to páči alebo nie.“

„Presne!“ vyskočil z gauča otec. „Teda, nie presne. Chcel som povedať: lenže!“ Otec sa opäť ocitol v argumentačnej núdzi a pohľad mu zablúdil k svojmu elektronickému spojencovi. Mamabot však jemne zakrútila hlavou na znak nesúhlasu s jeho nesúhlasom. Tým bola vyčerpaná otcova zásoba argumentov a bol nútený kapitulovať: „Vieš čo? Choď! Choď, ožeň sa so ženou, choď s ňou bývať do jaskyne a elektrinu si vyrábajte z uhlia ako nejakí neandertálci!“


Na druhý deň sme s Júliou oslavovali štvrté výročie od nášho stretnutia. Sedeli sme v bistre a popíjali Sójo-colu. Diétnu, bez sóje a bez koly. Júlia sa ku mne pritúlila a zašepkala mi do ucha: „Všetci moji rodičia sú svorne proti nám.“

„Ani moji nechcú, aby som sa oženil so ženou,“ oplatil som jej, aby si nemyslela, že iba ja som tu ten hlavný problém.

Naši robotickí rodičia už dávno zaregistrovali, že niečo tajíme a zvyšok si dogenerovali. Avšak tí ľudskí, ktorí nemali naprogramovaný záujem o deti, nič netušili. A teraz boli v šoku.

„Môj foter by to ‚presne‘ uniesol, ‚lenže‘ nadšený nie je,“ snažil som sa verne zreprodukovať otcove vyjadrenia. „Moja mama … to je peklo. Foterbot ma síce podporil, ale to sa len snažil vyvolať hádku s mamou. Mama sa dokonca chce stretnúť s fotrom.“

„Akože s ľudským?“ prekvapene skríkla Júlia. „To sa nikdy nerobí! Ľudskí rodičia sa spolu nestretávajú!“

„Nerobí. Rovnako sa nerobí, že sa ľudský muž ožení s ľudskou ženou. Môj foter je v pohode iba preto, lebo verí, že nám to nevydrží.“

Júlia nežne objala moju pažu: „Mňa chce mama vyhodiť z domu. Že je to hanba. A že to neprežije. A že súlož s cudzím chlapom je nechutná. A že som ako štetka. A že je to určite aj protizákonné. A že manžel podľa špecifikácie je lepší ako nejaký samokvasený blb.“

„Takže ja som samokvasený blb?“

„Ja mám samokvasených blbov rada,“ pobozkala ma.

„Zdá sa, že u našich rodičobotoch by nám zásnuby aj prešli.“

„Hej. Rodičoboti sú chápavejší. Aj sa o nás lepšie starali ako tí biologickí.“

Júlia sa zamyslela. Natočila si pramienok vlasov na ukazovák a vzápätí sa zamračila: „Nie je to vlastne trochu zvláštne, že ľudia majú spoločné deti a ani sa nepoznajú?“

„To je predsa bežné. Môj fotrík si to rozdal s mamabotom. Mamabot posunula fotríkov genetický materiál foterbotovi, ktorý ho dal mame. A ďalej to už bolo na bocianoch.“

„Roboti fungujú len ako prenosné skúmavky. Vlastne – oni sú bociany.“

„Pri oplodnení áno. Ale pri výchove …“

„Moji robotickí rodičia boli určite lepší než ľudskí.“

„Mamabota som mal veľmi rád. A aj foterbot bol super. Júlia, ale veď súhlas rodičov aj tak nepotrebujeme, že?“


Júlia si natočila pramienok vlasov na ukazovák, čo bol sprievodný jav hlbokého uvažovania. Vlasy sa jej okolo prstu omotali až trikrát, čiže išla skutočne veľmi do hĺbky. Dokonca už prst smeroval k ďalšej otočke, ale počas nej zamrzol. Júlia sa zamračila. Už druhýkrát na našom rande. To neskončí dobre. Zjavne došla k rozhodnutiu, ktoré sa jej veľmi nepáčilo. Otvorila ústa a vypustila ten hrozný nápad von: „Nerobme to.“

„Čo? Čože? Prečo?“

„Ja si nakonfigurujem nejakého robota a ty si navrhni nejakú robotku. Založme si vlastné rodiny a ostaneme … ostaneme priatelia.“

„Ja predsa chcem žiť s tebou! A iba s tebou!“

„Aj ja. No predstav si, akých rodičov by mali naše deti.“

„Mali by ľudských rodičov! Otca a mamu.“

„Čiže by boli ochudobnené. Ako siroty. A navyše by mali iba to najhoršie. Nemali by ani foterbota, ani mamabota.“

„Júlia, nevzdávaj to. My budeme dobrí rodičia.“

„To si myslíš teraz. Ale každé dieťa vie, že robot je najlepšia mama.“

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

24. septembra 2018
Zdeno Jašek