Ohnivé pero Q1 2017: Zpěv sirén

ohnive pero

Soukromý lodní deník, zápis první.

Jmenuji se Edward Barnes. Nalodil jsem se na Odysseu před třemi týdny jako cestující za obchodem. Okolnosti mě přiměly psát vlastní neformální deník paralelně s tím kapitánovým. Dnes – osmnáctého července totiž posádka zachránila z vln mladou ženu, která bůhví jak dlouho zápasila v temných vodách o život. Neměla na sobě žádné ošacení a vůbec nemluvila. Námořníci, protřelí mořští vlci se pod vedením kapitána Smithe naštěstí dobře ovládali, byť takového pasažéra nevítají na lodi zrovna každý den. Dívky se ujal doktor Markvel. Není sice oficiálním lodním lékařem, ale protože ten na lodi momentálně chybí, uvolil se tuto funkci vykonávat po dobu své cesty. Zařídil ji nějaké oblečení, jídlo a tekutiny. O potravu příliš nestála a pořád nechtěla nebo nemohla mluvit. Nedozvěděli jsme se nic o tom na které lodi a kam se plavila, co se mohlo stát nebo jaké je vlastně národnosti. Doktor ženu vyšetřil a prohlásil, že fyzicky se zdá být naprosto v pořádku. Záchrana krásné dívky mi přišla natolik zajímavá a vzrušující, že jsem se rozhodl události postupně zaznamenávat formou těchto zápisů.

Zápis druhý

Devatenáctého července. Dívka v uvolněné kajutě prospala nejen noc, ale i kus dne. Doktor říkal, že jí může být tak zhruba mezi osmnácti a pětadvaceti lety, ale není si jistý. Kapitán Smith řekl že v nejbližším přístavu kontaktuje úřady aby se jí ujaly. Odpoledne dívka vyšla z kajuty očividně odpočatá. Sice stále nemluvila, ale za to byla usměvavá, až s některými námořníky téměř laškovala. Kapitán ji požádal aby mužstvo raději moc nerozptylovala, i když jé rád, že je jí zjevně lépe. Dívka mu nijak neodpověděla, zdálo se že mu však rozumí. To že chápe naše slova, ale sama nemluví, uvádělo doktora v nejistotu. Protože podle zdravotního stavu by měla být po fyzické stránce schopna mluvit. Ona však zatím nevydala ani hlásku v žádném jazyce.

Zápis třetí

Dvacátého prvního července. Plavba probíhá v poklidu. Dívka se zdá být veselá, ale stále nemluví. Doktor ji nabídl aby zkusila něco napsat, ona se však pera ani nedotkla. Jídlo a pití přijímá sporadicky. Ale i po dalším vyšetření je prý naprosto v pořádku. Často se prochází po palubě a hledí na oceán. Jindy se zase usmívá na mužstvo. I já jsem se s ní snažil komunikovat a ptát se jí na různé věci. Na otázky tipu odkud pochází nebo jak se jmenuje, jen zasněně hleděla jako by skrze mne. Když jsem jí vyprávěl o sobě a o svých blízkých či o tom co mě baví a zajímá, tak naslouchala s patřičným zájmem a usmívala se.

Zápis čtvrtý

Dvacátého čtvrtého července. Dívka se v kajutě zdržuje stále méně a hodně času tráví na palubě. Kapitánovi se to přestává líbit. Je sice přes svoji funkci poměrně mírným mužem, ale ani on nemůže tolerovat vše. Mužstvo je z dívky vždy řádně veselé a občas dokonce zanedbává některé své povinnosti, což nehodlá trpět. Včera v noci byla dívka zastižena na palubě, jak se prochází. Kapitán ji ráno upozornil, že podpalubí nesmí v noci rozhodně opouštět, už kvůli své bezpečnosti. Opět bylo jasné že mu rozumí, ale neřekla jediné slovo. Dopoledne pak trávila na přídi pohledem na oceán. Doktor ji dál provádí důkladná vyšetření a prohlídky. Dnes odpoledne znovu. Až ho začínám tajně podezírat, že těmi prohlídkami nesleduje jen její zdravotní stav, ale že se mu to líbí. Vždyť je to krásná, okouzlující a dobře stavěná dívka. To jsou však ode mě ošklivá slova. Kdyby ten starý dobrý muž věděl jak o něm smýšlím, je přece vzdělaný, poctivý a slušný. Nebo že by…?

Zápis pátý

Dvacátého šestého července. Dnes odpoledne se dívka z ničeho nic svlékla a skočila do moře. Kapitán chtěl okamžitě nechat spustit čluny. Ona se však náhle objevila na druhé straně paluby. Mužstvo na ni hledělo, co hledělo, civělo. Na její lesklé nahé tělo. I já jsem se přistihl s chlípnými myšlenkami. Dívka se pak sama oblékla aniž by čekala na kapitánovo vyzvání. Nicméně její skoky do vody se pak toho odpoledne opakovaly ještě několikrát. Pokaždé se mezi námořníky uvolnila atmosféra. I kapitán je od té doby stále méně přísný.

Zápis šestý

Dvacátého devátého července. Dívka se stále častěji pohybuje po lodi nahá. Myslím, že s některými námořníky obcuje. Nechci to vědět a rozhodně se nechci na to dívat. Trávím více času ve své kajutě. Odmítám si připustit své úmysly. Jsem spořádaný muž na něhož doma čeká manželka s dětmi. Přesto si uvědomuji, že i mé chování se pozvolna mění. Doktor dál děla s dívkou… prohlídky.

Zápis sedmý

Třicátého prvního července. Na lodi nastal totální chaos. Kapitán se už vůbec nechová jako kapitán. Ani nevím jaký nařídil kurz. Bojím se že plujeme bezcílně. Snažím se dívce vyhýbat. Dnes podvečer jsem mluvil s doktorem. Řekl mi, že při dalším vyšetření nalezl na těle dívky nějaké změny. Prý má nyní podél páteře jakési výrůstky. Nakonec ze sebe vysoukal, že mu to snad připomíná nízkou hřbetní ploutev. A vůbec se prý s jejím tělem cosi děje. Ptal jsem se ho co soudí o chování posádky. Připustil že i jeho dívka ovlivňuje a vyslovil názor, podle něhož by se snad mohlo jednat o zvláštní druh feromonů. Na někoho to může působit silněji a na někoho méně a pomaleji.

Zápis osmý

Prvního srpna. Doktor zmizel. Hledal jsem ho po celé lodi, ale nic. Šel jsem za kapitánem zda máme nějaký kurz. Odpověděl mi že ano, ať se o to ale nezajímám. Prý mu dívka sdělila kam plout. Žasl jsem, že už mluví, ale on tvrdil, že slyší její myšlenky.

Zápis devátý.

Třetího srpna se loď dostala do silné bouře. Nepřipravená rozjívená posádka jen tak tak situaci zvládla. Odpoledne se počasí uklidnilo. Vůbec netuším kam plujeme.

Zápis desátý.

Čtvrtého srpna. Při západu slunce jsem sledoval dívku, jak nahá otočená k oceánu zpívá jakousi melodii beze slov. Bylo to poprvé co jsem slyšel její hlas. Byl krásný a zároveň nepřirozený. A ten její vzhled. Tělo dostalo zelenavý odstín a ploutvovité výrůstky. Nohy ale lidské, žádný delfíní ocas. Přesto mě napadá teorie o mořských pannách, o nějakém jejich nebezpečném druhu, snad bájných sirénách. Ty přece podle legend vábily svým zpěvem námořníky do zatracení. Připadá mi, že ona však naopak volá někoho z moře.

Zápis jedenáctý.

Pátého, ne šestého srpna, omlouvám se, bojím se že přicházím o rozum. Dnes jsem byl celý den ve své kajutě. Co dělají námořníci je mi jedno. Každou chvíli se ale ozývá ten jasný zpěv, který je dobře slyšet všude, až sem.

Zápis dvanáctý.

Co je za den? To je jedno. Přemýšlím koho to ta dívka volá. Napadá mě koho a jde na mě z toho hrůza. Možná své dravé družky a ona je jen lákadlo. Námořníkům je to jedno. Jsou již příliš ovlivněni. Já se snažím myšlenkami proti tomu bojovat.

Zápis třináctý

Hlad mě vyhnal z kajuty abych v kuchyni něco uzmul. Podíval jsem se i nahoru. Námořníci jako mátohy na palubě sledovali tu bytost, jak stojí na přídi a zpívá. Ve vlnách okolo lodi se začaly objevovat siluety a přibývalo jich. Zde je zřejmě cíl, kam dívka chtěla aby se plulo. Hlad mě přešel.

Zápis čtr… ná..ctý

Třese se mi ruka. Nemohu pořádně psát. Ale pomáhá mi to nezbláznit se. Jsem zavřený v kajutě. Ty bytosti z moře se již dostaly na loď. Jsou asi prostě na lovu. Slyším křik námořníků. Teď se dobývají na dveře, jsou všu…de…

Dodatek k zápisu.

John Gibson, první důstojník lodi Sea Eagle. Dne dvacátého druhého září jsme v karibském moři objevili plachetnici Odysseu zcela bez posádky. Místy fleky zaschlé krve. Deník kapitána jsme také našli, ale by zmatený a neúplný. Proto prvotní zprávu o nálezu lodi přikládám k tomuto deníku, jenž bude později poskytnut k archivaci příslušným úřadům.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

27. februára 2017
Petr Šulc