Ohnivé pero Q1 2017: Detská izba

ohnive pero

Bola tmavá noc. Za oknom zúrila búrka, stomy sa ohýbali vo vetre a vietor spieval v divokom rytme strašidelné melódie.

V jednom opustenom lese sa našiel dom. Bol veľký a nad stromami sa týčil ako hrad, ľahko odolal krutému počasiu ktoré aj najsilnejšie stromy takmer zlomilo. V tom dome sa v detskej izbe malý Daniel skrýval pod perinou od hlavy až po päty , triasol sa ako osyka a ak by sme sa poriadne započúvali, počuli by sme jeho tiché náreky.

Dvere do jeho izby sa spolu so škrípaním otvorili a do miestnosti vstúpila osoba, bola to jeho mama. Potichu prešla po starej podlahe a sadla si na posteľ chlapca. Pozrela sa na neho a videla iba obrys drobného tela pod perinou ktorý sa neskotučne triasol. Unavene si vzdychla a s upokojujúcim hlasom prehovorila.

,,Danko, neboj sa som tu pri tebe. Do domu sa búrka predsa nedostane.“

Malý chlapec sa pod perinou zašuchotal a povedal tichým uplakaným hlasom.

,,Mami, ja sa búrok nebojím ale bojím sa strašidla korý je pod posteľou. Nemohla…by si sa pozrieť pod posteľ či tam stále je ?“

Mama sa ticho zasmiala tak aby ju Daniel nepočul a odpovedala.

,,Dobre ale iba pre tento krát .“

Pomaly sa postavila z postele a kľakla si na podlahu tak, aby videla pod posteľ. To čo uvidela ju zhrozilo. Pod posteľou bol malý chlapec, bol zviazaný a jeho ústa boli prelepené páskou. Ten chlapec pod posteľou bol Daniel !

Danielova mama nevedela čo má robiť a preto iba zhrozene pozerala na svojho syna pod posteľou ako tíško plakal. No potom si to uvedomila – Ak je Daniel pod posteľou kto je potom hore na posteli pod perinou ?

Pomaly vstala a snažila sa zadržať vzlyky strachu. Natiahla ruku ku perine a rýchlo potiahla. Pod perinou bol Daniel ktorý nečujne spal. Jeho mama sa pozrela zasa dolú pod posteľ ale tam nebol nikto. Pomyslela si:

,,Iba sa mi toto všetko zdalo, alebo nie ?“


  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

13. marca 2017
Lenka K.