Ohnivé pero - jar 2023: Nový život

ohnive pero

Slyšela v dálce jeho volání. Z toho, jak vyslovoval její jméno, se jí zvedal žaludek. Pokusila se pohnout, ale nedokázala to. Motala se jí hlava a prsty pravé ruky už spíš ze setrvačnosti tlačily na silně krvácející ránu v podbřišku. Nemusela se na ni dívat, aby věděla, že je hluboká. Všude kolem byla krev a vyšisované potrhané čalounění pohovky pod ní se rychle barvilo do ruda.

Věděla, že ji tu Frank najde. Tahle opuštěná studená chaloupka bývala kdysi jejím domovem a mnohokrát se sem utekla skrýt, od chvíle, co si ji odvedl. Znovu a znovu se pokoušela osvobodit se od jeho odporné blízkosti, od úderů, nadávek a ponížení.

Jenže po dnešku už nebude žádné znovu, uvědomila si. Tady, v tomhle polorozpadlém maličkém domku v lese, se kdysi v krvi narodila. Tady prožila dětství, dospěla v ženu a tady taky zemře. Když na to pomyslela, ucítila podivnou úlevu a něco, co snad mohlo být zadostiučinění.

Náhle zadoufala, že se to stane dřív, než dorazí. Nechtěla už nikdy vidět jeho tvář, cítit jeho odporný dech… Zcela vědomě spustila ruku a uvolnila ránu, aby mohla krvácet. Hlava jí připadala nezvykle lehká a byla jí zima.

Znovu to volání.

Už byl velmi blízko. Slyšela jeho těžké kroky šustící v podzimním listí. Chrchlavé nádechy se zařezávaly do ticha a znesvěcovaly nebeský klid lesa, jak jejich původce těžce stoupal do prudkého kopce.

Ještě chvilku, pomyslela si. Jenom chvilku.

Sotva to v duchu vyslovila, kroky ustaly. Ticho nastalo tak náhle, že ji napadlo, jestli jí vinou ztráty krve neopouští smysly.

Dveře se s tichým vrznutím otevřely. Z posledních sil pootočila hlavu a viděla, že na prahu stojí postava. Snažila se zaostřit, ale její tělo jí rychle vypovídalo službu a jediné, co viděla, byla vysoká tmavá silueta proti oslňujícímu světlu. Byl to muž, ale nebyl to Frank, tím si byla jistá.

Neznámý za sebou zavřel dveře a pomalu zamířil směrem k ní. Nebála se, na to už neměla sílu. Netečně sledovala, jak se přibližuje a jeho rysy se stávají ostřejší a ostřejší, až stál těsně vedle ní. Jeho oči ji upoutaly. Byly modré, ale ta modř se zdála tak chladná a jasná, až byla nepřirozená. Při pohledu do nich musel člověk mimoděk myslet na podzemní ledovcová jezera kdesi na Antarktidě. Byla jí zima.

„Kdo jste?“ pokusila se říct, ale sotva slyšitelná slova zanikla v momentě, kdy překročila její rty. Jazyk měla těžký a svaly jí ochabovaly. Její srdce se pralo o každý další stah, ale začínalo pomalu prohrávat.

Poklekl vedle ní. „Amélie,“ zašeptal.

Znal její jméno. Jak ho mohl znát?

„Vím, že mě ještě slyšíš,“ naklonil se nad ni, až se jeho rty takřka dotýkaly jejího ucha. „Vím, kdo jsi. Znám tě celý tvůj život, i když tobě moje tvář nic neříká.“

Dlouhými prsty jí odhrnul neposedný pramen ze zpoceného obličeje, a přestože byl jeho dotyk studený, v tom gestu bylo něco nesmírně konejšivého. Mírně se pak odtáhl a jejich pohledy se setkaly. „Vím, jak jsi trpěla,“ zašeptal. „Můžu tě nechat odejít. Cítím, že jsi připravená. Netrvalo by to dlouho…“ zaváhal. „Stačí ale jen kývnout a dám ti nový život. Ne tu ubohou náhražku, kterou jsi žila. Život, kde místo šedi uvidíš barvy a místo strachu budeš cítit štěstí.“

Jeho hlas, jako by k ní teď promlouval přímo z jejího vlastního nitra.

„Stačí jediný náznak,“ vpíjel se do ní pohledem, „a dám ti to všechno a mnohem víc,“ sliboval.

Vnitřní zápas, který svedla, trval jen zlomek okamžiku. Pak z posledních sil lehce pohnula hlavou a v jeho nepřirozeně ledových očích se zajiskřilo.

Sklonil se k ní blíž.

Ostrá bolest, pak příval tepla… a úlevy.

Nakonec už nic. Jen tma.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

13. februára
Tereza Žůrková