Ohnivé pero - jar 2022: Tři králové

ohnive pero

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše…

Lid Herodova království vztahoval prsty k nebesům. Ukazoval na hvězdu, která tu noc proměnila v den a jako hořící šíp se zabodla do hlubin pouště. Rybáři i pastevci zanechali práce a spolu s žebráky následovali její zář.

Doufali ve spásu, kterou jim Jahve přislíbil.


Marie s Josefem se krčili nad jesličkami. Na slámové podestýlce svíčka matně ozařovala buclaté tvářičky a narůžovělé prstíky omotané kolem Josefova ukazováku – zázrak, o který se už tolik let marně pokoušeli.

Otec se usmíval a vyčerpaná matka plakala dojetím. Děťátko se ale třáslo a nespokojeně sténalo – Betlémem svírala podivně chladná noc a ledový vichr hlasitě šustil slaměnou střechou stáje.

Marie vyjmula novorozeně z jesliček a přitiskla k tělu.

Zastudilo ji.

„S takovou nevydrží,“ zašeptala a otřela si tvář. Na líci jí zůstala šmouha krve.

Josef hořce polkl, klekl si a obě své milované obejmul.

„Je to zázrak, Marie.“ Nahlédl jí přes rameno. Uhlíky ohniště už jen slabě pomrkávaly a s dohasínajícími oharky si pohrával vítr. „Nedovolím, aby mi ji Jahve vzal…“

Vstal a přes vlněnou vestu si přehodil kožený plášť.

„Kam to jdeš?“

„Pro klestí.“

„Nechoď!“ Chytla ho za rukáv.

Překvapeně pohlédl do vytřeštěných očí.

„Nechoď,“ zopakovala tiše a sklopila je k dceři. „Nenechávej nás tu teď samotné.“

Josef sledoval, jak miminku rovná mokré vlásky, jak ho pohupuje a něžně objímá. Holčička ale nepřestávala naříkat, vítr klepal prkennou stěnou a mráz se jim zahryzával do kostí.

„Musím,“ sykl Josef, a než k němu stačila Marie vzhlédnou, zmizel v neproniknutel­né noci.


Holčička se rozječela. Tvářičky jí zrudly, svraštěly se a z bezzubé pusinky vytryskl proužek slin.

Marie ho setřela. Nepřestávala dcerku houpat, balila ji hluboko do hrubé látky a nabízela jí prso.

Ale dítě ječet nepřestávalo. Prskalo, naříkalo a odtahovalo se od ní.

„Pšt, pšt…“ konejšila ho marně. „To bude dobrý, tatínek se brzy vrátí, zatopí nám a –“

Vrata od stáje bouchla.

Marie zatajila dech, srdce ji nadskočilo. Vzhlédla, ale spatřila jen křídlo dveří rozkývané v průvanu. A za dveřmi prázdnou, tichou noc.

Tichou…

Uvědomila si, že dítě nepláče. Podívala se do náruče. Holčička pohled opětovala – vykulená očka černá jako vyhaslé uhlíky se jemně třásla, tvářička jako by zbledla.

Od vrat zavál vlahý průvan. Zašelestil jako šepot a jako slizký jazyk olízl Mariina holá, stále zakrvácená stehna. Nesl s sebou pach rzi.

Marie opět vzhlédla. Tentokrát ve tmě cosi rozeznala. Tři siluety, protáhlé a černé jako ožehnuté pahýly palem.

Přiblížily se.

„C-co chcete?“ vykoktala rozřešenými rty, když vstoupily do světla. Vysoké postavy až po zem zakryté černými nikáby, tváře schované pod zlatými maskami bez očí. Pohybovaly se jako stíny – pluly vzduchem, tančily po stěnách…

Marie s dcerkou v náruči vyskočila a zacouvala k zadní stěně.

„Co chcete!“ vykřikla a zajíkla se, jako by polkla rozpálené olovo. Na další slova se nezmohla – kůži jí polil ledový pot a údy ovládl třas.

Stíny ji zatlačily do rohu, kde se bezmocně svalila na zem. Obklopily ji a shlédly na ni z výšky jako strážné věže s planoucími pochodněmi v oknech.

Jeden předstoupil blíž, odkryl cíp nikábu a zpod pláště cosi vytáhl.

Přinášel dar.


Josefa oslepilo světlo. Udeřilo jako blesk, zahřmění ale nezaslechl.

Upustil klestí a zastínil si oči. Když je zase otevřel, všude opět panovala hustá tma. A ticho. Neslyšel hukot nočních ptáků, ani ševelení větru.

Rozmrzele posbíral spadané klacky a vydal se zpět k Betlému.

Cestou ke stáji ale spatřil odcházet tři postavy. Jejich dlouhé černé siluety se nesly bezvětrnou nocí jako stíny stromů.

Jeden z těch stínů s sebou něco nesl. Ve tmě to Josef sotva rozeznal. Připomínalo to panenku, stín to držel za nožku a zbylé údy a hlavička se bezvládně klimbaly nad zemí.

Josefa napadlo nejhorší.

„Hej!“ zařval. „Kdo jste?! Co jste dělali ve stáji?!“

Upustil klestí, popadl velký klacek a rozběhl se proti cizincům.

Ti si ho nevšímali, dokud nebyl téměř u nich. Jeden se pak zastavil, pomalu se otočil a čímsi zašmátral po zlaté masce.

A odkryl před Josefem svou tvář.


Lidé z Betléma se s loučemi tlačili v úzkých vratech stáje a jeden přes druhého se snažili nahlédnout dovnitř. Z Herodova království sem proudily stovky dalších poutníků.

Několik mládenců se protlačilo skrz a spatřilo Marii schoulenou u zakrytých jeslí. Držela se za kolena s tváří zbrocenou slzami a pohledem upřeným do prázdna.

„Přišli jsme za hvězdou,“ sykl pasáček, který se ocitl v čele davu. „Přišli jsme za… za znamením.“

Marie se jen kolébala a nepatrně hýbala rty, jako by si předříkávala němou modlitbu.

Pasáček přistoupil k jesličkám, ostýchavě vztáhl ruku k dečce a na cíp ji odkryl.

Vyjekl a odskočil. Všichni poblíž vzdychli, poodstoupili a zakryli si ústa. Jedna ze starších žen vzadu se rozkřičela.

„T-to je on?“ zeptal se pasáček roztřeseným hláskem.

„Ano!“ zvolal Josef, který se prodíral do stáje. Ústa měl zkřivená smíchem, tvář rudou, bradu potřísněnou slinami a v očích šílenství. „Syn boží! Syn boží! Přinesen anděly samými!“


Nad Betlémem opět zaplanula rudá zář. Oslnila krajinu a tiše se vpila do blyštivého pásu chladných hvězd nad Herodovým královstvím.

Tři králové zmizeli s ní.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

9. mája 2022
Martin Novák