Letná súťaž recenzentov hier

karta

Denník Fandom.sk vyhlasuje letnú súťaž o najlepšiu recenziu hry. Úlohou pre súťažiacich bude zapojiť svoje pozorovacie, analytické a literárne schopnosti a napísať zmysluplnú recenziu na hru. Môžu si vybrať z troch veľmi známych hier, ktoré v živote hral aspoň raz snáď každý:

1. Slepá baba

2. Fľaša

3. Spider Solitaire.

Najlepšie recenzie uverejníme a tri z nich odmeníme knihami z vydavateľstva Artis Omnis, Hydra a Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov.


Propozície súťaže:

  • Jeden súťažiaci môže napísať maximálne jednu recenziu na jednu zo zadaných hier, teda spolu maximálne tri recenzie.
  • Súťažiaci zasielajú do súťaže len vlastné texty. Tieto musia byť originálne a ich autorstvo nespochybniteľné.
  • Forma recenzie môže byť ľubovoľná – môže ísť o beletrizovanú recenziu, analytickú recenziu, môže ísť o rozbor alebo odborný posudok.
  • Recenzia musí obsahovať názov hry, meno autora alebo pôvod hry, technické údaje k hre, postup hry, prostredie hry, vekové, prípadne iné obmedzenia pre hráčov, celkové hodnotenie a meno autora recenzie. Ďalšie súčasti recenzie sú na rozhodnutí autora recenzie.
  • Rozsah recenzie je od 2000 do 4000 znakov (s medzerami).
  • Súťažná práca musí obsahovať čistý text bez obrázkov, pre písanie používajte maximálne jeden font bez podčiarknutia alebo prečiarknutia textu. Text zarovnajte do bloku.
  • Súťažné práce nesmú obsahovať texty v rozpore s dobrými mravmi.
  • Súťažiaci je zodpovedný za súlad súťažnej práce s právnym poriadkom Slovenskej republiky a výhradne zodpovedá za prípadné škody, ktoré dotknuté dielo spôsobí tretím osobám.
  • Recenzie zasielajte vo formáte .doc alebo docx ako prílohu mailu na adresu: alexandra.pavelková@fandom.sk. Do predmetu uveďte Súťaž recenzentov. V e-mailu uveďte svoje meno alebo prezývku, pod ktorými chcete, aby bola vaša recenzia prípadne uverejnená.

Uzávierka súťaže je 31. júla 2016.

Pri písaní recenzie môže súťažiacim napomôcť článok Ako písať recenzie alebo hociktorá recenzia zo stránok Fandom.sk.


20. júna 2016
Fandom SK