Bůh jeho otců*

Bůh jeho otců*

Obsahuje: Bůh jeho otců, Velká otázka, Na co se nezapomíná, Siwaška, Muž s jizvou, Zatvrzelý Jan, Síla ženy, Na rozcestí, Dcera severní záře, Na konci duhy

1. 1. 24
Legie.info

Děti severu*

Děti severu*

Obsahuje: Zákon života, Keesh, syn Keeshův, Nemoc náčelníka Lona, Nam-Bok nevěrohodný, Liga starců, Li Wan světlé pleti, Pán tajemství, V pralesích Severu, Synové Slunce

1. 1. 24
Legie.info

Ligounova smrt

Obsahuje: Ligounova smrt, Nevyhnutelný běloch

1. 1. 24
Legie.info

V noci zrozená

V noci zrozená

Obsahuje: V noci zrozená, Šílenství Johna Harneda, Když byl svět ještě mlád, Dobrodiní na pochybách, Okřídlené lupičství, Zabití člověka

1. 1. 24
Legie.info

Příšerné povídky

Příšerné povídky

Příběhy nočních děsů představují H. P. Blavatskou z neobvyklé stránky: jako důvtipnou glosátorku lidských slabostí a milovnici romantických povídek mírně hororových tónů. Avšak i za touto maskou poznáváme světoznámou teosofku, která ve zvycích běžných lidí nalézá pouta lidské duše a ukazuje tyto vztahy svým čtenářům. V knize je otištěno devět povídek, napsaných mezi lety 1873 a 1891, které propojuj

1. 1. 24
Legie.info

Červený smích. Gubernátor.

1. 1. 24
Legie.info

Země mnoha jmen

Po zemětřesení se z Atlantského oceánu vynoří nová, panenská pevnina, do níž lidé začnou vkládat naděje, neboť ji považují za budoucí utopii, oproštěnou od konfliktů starého světa. Boháči a státníci si však takové sousto nechtějí nechat ujít a spory o rozdělení nové půdy vyvrcholí válkou. Poté se ostrov, kterého lidé nebyli dosud hodni, ponoří znovu do hlubin. Myšlenkou díla je (kromě poukázání na…

1. 1. 23
Legie.info

Sever-Jih-Západ-Východ

17 povídek, z toho 2 SF: Hughesův ústav a Příběh a 2 F: Povídka o polární záři a Sever-Jih-Západ-Východ

Sbírka obsahuje mj. dvě SF povídky – Hughesův ústav vyprávějící o sanatoriu pro sebevrahy, v němž smrt je tak snadná, že zakrátko se ústav rozroste přes celou zeměkouli, a Příběh, melancholické vyprávění o poslední ženě na Zemi, které muži celého světa snášeli k nohám poklady, ale ona spáchala se…

1. 1. 23
Legie.info

Gill Fox

Je to detektivní příběh o pátrání po geniálním zločinci Gill Foxovi, posazený do severní Afriky budoucnosti, v níž byla zavodněna saharská poušť a přeměněna na prosperující kraj.

1. 1. 23
Legie.info

Velekněžka magie

1. 1. 23
Legie.info

Les

Les

V knize Les (Československé podniky tiskařské a vydavatelské, 1923) podnikne profesor Chrobák a jeho přítel Komár vědeckou výpravu do nitra Země.

1. 1. 23
Legie.info

Kalendár


Pobřeží tanečnic

1. 1. 23
Legie.info

Kruh přátel spiritismu

Kruh přátel spiritismu

Hlavním hrdinou je mladý muž Táborský, který se stane členem tajného spiritistického spolku na návrh svého přítele Netušila. Ve stejné době se v Praze dějí odvážné a zcela nevysvětlitelné zločiny. Posléze se ukáže, že členové spolku jsou jen nastrčenými figurkami zločinného orientálce Jeffryho (který je mimochodem Netušilovým dvojníkem). Jeffry je schopen usměrňovat silnou mentální energii jednoho člena…

1. 1. 23
Legie.info

Tajemný kraj v podzemí

Tajemný kraj v podzemí

hrdinové sešitu Tajemný kraj v podzemí (V. Neubert [1923]) podnikají naopak cestu do nitra Země a objevují zde pravěká zvířata, podobně jako hrdinové Vernovy Cesty do středu Země

1. 1. 23
Legie.info

Millionářem proti své vůli

Millionářem proti své vůli
1. 1. 23
Legie.info

Korsár Triplex

Korsár Triplex
1. 1. 23
Legie.info

Potok

Potok
1. 1. 23
Legie.info

Allan Quatermain

Allan Quatermain
1. 1. 23
Legie.info

Dcera Montezumova

Dcera Montezumova

Spíše historický román?

1. 1. 23
Legie.info

Vzpoura v záhrobí

Vzpoura v záhrobí
1. 1. 23
Legie.info

Kapitán Iks

Kapitán Iks
1. 1. 23
Legie.info

Neviditelná bitva

Pokrač. rom. Kapitán Iks : Pohnuté příhody pana Herberta de Renicha

1. 1. 23
Legie.info

Drahokam s hvězd

Drahokam s hvězd
1. 1. 23
Legie.info

Má matka, čarodějnice

Má matka, čarodějnice
1. 1. 23
Legie.info

Nazývají mne tesař

Nazývají mne tesař

Obálka knihy převzata z webu www.antikvariaty.cz

1. 1. 23
Legie.info

Podivuhodný život Josefa Balsamo, hraběte Cagliostro

Podivuhodný život Josefa Balsamo, hraběte Cagliostro
1. 1. 23
Legie.info

Zasklený člověk

Zasklený člověk
1. 1. 23
Legie.info

Úžasná událost

Úžasná událost
1. 1. 23
Legie.info

Koule a kříž

Koule a kříž

Chestertonův druhý román zaznamenává průběh sporu mezi dvěma Skoty – římským katolíkem a ateistou. Některé fanaticky vyznávané názory protagonistů disputace dávají vzniknout řadě komických situací.

1. 1. 23
Legie.info

Poslední galej

Poslední galej

Originalní sbírka sestavená samotným A. C. Doylem v roce 1911.
První část sbírky jsou historické povidky a črty z různých dob, sebrané autorem do jednoho celku, jedná se o povídky:
Poslední galej
O závod
Závojem
Obrazoborec
Obr Maximin
Příchod hunů
Poslední legie
První lodní náklad
Návrat domů
Rudá hvězda

do druhé části autor zařadil povídky dobrodružné, fantastické, mysteriozní a horrorové…

1. 1. 23
Legie.info