Zoznam prác prijatých do súťaže Svet na tvoj obraz 2019

svetnatvoj-180

Koniec mraca bol zároveň aj posledným dňom, keď mohli autori posielať svoje práce do súťaže Svet na tvoj obraz 2019 v kategóriách Science fiction, Fantasy a Komiks.

Zoznam prác, ktoré splnili podmienky súťaže, a teda boli prijaté do súťaže, je nasledovný (autori sú zoradení abecedne podľa krstného alebo umeleckého mena, skratka za názvom práce je skratka súťažnej kategórie: F = Fantasy, SF = Sscience fiction, K = Komiks):


 • Alex Dawn: Drakameň (Horou spútaný, strážcom byť prekliaty.) – F
 • Alex Dawn: Technologická daň (Pretrvávajúca závislosť na prírode) – SF
 • Andrea Fašková: Za všetko môže zmrzlina – K
 • Andrea Fašková: Strážca živlov – F
 • Andrea Olejárová: Indoktrinácia žuvačkovými bytosťami – SF
 • František Rudík: Prvý let – F
 • Galibalix a Jana Sanetríková: The Anatomy of Racizm – K
 • Galibalix a Jana Sanetríková: Our New Home – K
 • Gerda Fodorová: Energia – F
 • Gerda Fodorová: Zrodenie života – F
 • Gerda Fodorová: Korene lásky – F
 • Jakub Kadera: Dar sily – K
 • Ladislav Dlhý: New Pressburg – SF
 • Ladislav Dlhý: Muž vo výťahu – K
 • Michal Nagy: Mesto v oblakoch – SF
 • Michal Nagy: Kolobeh – K
 • Nikki: No empty – F
 • Pentakonter: Ticho pred Búrkou – K
 • Pentakonter: Koniec cesty – K
 • Sofia Kuranova: Robot – SF
 • Vangarrett: Burial at sea – F
 • Veronika Hosťovecká: Amanita – F
 • Veronika Hosťovecká: Kozmická fazuľa – SF

Uvedené práce bude posudzovať porota v zložení: výtvarník Vlado Križan, komiksový kritik Peter Šufliarsky, grafik Rastislav Weber a gestorka súťaže Alexandra Pavelková. Zo všetkých kategórií porota vyberie práce do druhého, verejného kola. Tieto práce budú postupne uverejňované na stránkach Fandom SK. Po uverejnení poslednej vybranej súťažnej práce bude odštartované internetové hlasovanie, takže vo verejnom kole budú piatym z porotcov čitatelia.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien v prípade nízkeho počtu hlasov za súťažnú prácu.

Všetkým zúčastneným želáme veľa šťastia v súťaži.

Alexandra Pavelková
gestorka súťaže
Svet na tvoj obraz


5. apríla 2019
Fandom SK