Zoznam prác postupujúcich do druhého kola súťaže Svet na tvoj obraz 2019

svetnatvoj-180

Porota v zložení: výtvarník Vlado Križan, komiksový kritik Peter Šufliarsky, grafik Rastislav Weber a gestorka súťaže Alexandra Pavelková posúdila všetky práce prijaté do súťaže Svet na tvoj obraz 2019 v kategóriách Science fiction, Fantasy a Komiks a po zrelom zvážení do druhého, t. j. verejného kola súťaže nominovala tieto práce týchto autorov (autori sú zoradení abecedne podľa krstného alebo umeleckého mena, skratka za názvom práce je skratka súťažnej kategórie: F = Fantasy, SF = Science fiction, K = Komiks):


 • Alex Dawn: Drakameň (Horou spútaný, strážcom byť prekliaty.) – F
 • Alex Dawn: Technologická daň (Pretrvávajúca závislosť na prírode) – SF
 • Andrea Fašková: Za všetko môže zmrzlina – K
 • Andrea Fašková: Strážca živlov – F
 • Andrea Olejárová: Indoktrinácia žuvačkovými bytosťami – SF
 • František Rudík: Prvý let – F
 • Galibalix a Jana Sanetríková: The Anatomy of Racizm – K
 • Galibalix a Jana Sanetríková: Our New Home – K
 • Gerda Fodorová: Zrodenie života – F
 • Gerda Fodorová: Korene lásky – F
 • Jakub Kadera: Dar sily – K
 • Ladislav Dlhý: New Pressburg – SF
 • Ladislav Dlhý: Muž vo výťahu – K
 • Michal Nagy: Mesto v oblakoch – SF
 • Michal Nagy: Kolobeh – K
 • Nikki: No empty – F
 • Pentakonter: Koniec cesty – K
 • Sofia Kuranova: Robot – SF
 • Vangarrett: Burial at sea – F
 • Veronika Hosťovecká: Amanita – F
 • Veronika Hosťovecká: Kozmická fazuľa – SF

Uvedené práce budú postupne uverejňované na portáli Fandom SK od 23. 4. 2019 každý pracovný deň okrem pondelka. Po uverejnení poslednej z nich pristúpime k verejnému hlasovaniu o najlepších prácach jednotlivých kategórií a o absolútnom víťazovi súťaže za rok 2019, piatym z porotcov sa teda stane čitateľská verejnosť.

Súťažiacim držíme palce a tým, ktorí sa do druhého kola nedostali, prajeme viac šťastia v nasledujúcom ročníku súťaže.

Alexandra Pavelková
gestorka súťaže
Svet na tvoj obraz


Súvisiace linky

Vyhlásenie súťaže Svet na tvoj obraz 2019

Zoznam prác prijatých do súťaže Svet na tvoj obraz 2019


17. apríla 2019
Fandom SK