Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2016

svetnatvoj-180
Livia Riečanová - Stratené dievča v dračom lese
Ana Paul - Ako vyzerať dobre
Vangarrett -  17-11
Insomnya - Jazerní obyvatelia

Piaty ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2016 pre amatérskych výtvarníkov sme vyhlásili v auguste minulého roku. Teraz, po polroku prijímania, vyhodnocovania, zverejňovania súťažných prác a hlasovania za najlepšiu z nich poznáme víťazov jednotlivých kategórií i celkového víťaza súťaže.

Súťažiaci zápolili v kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks

Tak ako uplynulé roky v súťaži kraľovala kategória Fantasy, čo sa prejavilo nielen počtom zaslaných príspevkov v jednotlivých kategóriách, ale aj pri záverečnom hlasovaní. Oproti minulým ročníkom sa zredukoval počet prác, ktoré nespĺňali podmienky na prijatie do súťaže – počet fanartov sa znížil na minimum, súťažiaci taktiež viac dbali na pravidlo zasielania dosiaľ nezverejnených prác.

Počas predstavovania prác sa však vyskytli situácie nehodné umeleckej súťaže. Pod niektorými prácami sa objavili vulgárne komentáre na adresu súťažiacich i porotcov. Jeden z porotcov bol mimoriadne nevkusným spôsobom obvinený z nadržiavania v súťaži kamarátom, a to z toho dôvodu, že autor obvinenia považoval abecedný zoznam postupujúcich prác za konečné poradie súťažiacich, napriek tomu, že v zozname bolo výslovne uvedené, že súťažné práce sú zoradené podľa abecedy. Nie je už na nás posudzovať rozpoznávacie schopnosti aktéra slovného útoku a tiež je pre nás záhadou, akým spôsobom dospel k názoru, že za poradie môže konkrétny porotca. Keďže problémy súvisiace so súťažnými prácami od autorov – študentov sa každoročne opakujú, z týchto dôvodov v budúcich ročníkoch súťaže nebudeme prijímať súťažné obrázky od autorov v zastúpení školou, inštitúciu či inou treťou stranou.

Podotýkam, že porotcovia ani organizátori súťaže Svet na tvoj obraz nie sú za svoju mravčiu činnosť nijako honorovaní a túto čestnú funkciu vykonávajú na úkor svojho času. Rovnako ani získavanie cien pre súťažiacich a administrácia súťaže nie sú pre organizátorov jednoduché, vyžaduje mnoho síl a času, a osobne za ne nič nezískajú. Riešenie takýchto zbytočných komplikácií potom berie entuziazmus do organizovania ďalších ročníkov súťaže.

Do hlasovania sa zapojilo takmer 150 hlasujúcich. Bohužiaľ, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, skoro polovica hlasujúcich nerešpektovala podmienky hlasovania o víťazovi súťaže Svet na tvoj obraz, t. j. hlasovali za menej ako štyri súťažné práce či nevyplnili hlasovací formulár. Takéto hlasy skončili diskvalifikáciou, čo je na škodu, pretože títo hlasujúci nielenže nepomohli svojmu favoritovi, ale sami sa pripravili o šancu dostať sa do žrebovania o cenu pre seba.

Postupne sa však vykryštalizovali víťazi jednotlivých kategórií a aktívne sa drali na vrchol rebríčka.

Aj toho roku v súťaži pre amatérskych výtvarníkov Svet na tvoj obraz zvíťazila fantasy. Druhá bola kategória komiks. Tretiu priečku obsadila kategória science-fiction. Obe tieto kategórie však toho roku trpeli nielen na nízky počet súťažných prác, ale aj na nízke bodové hodnotenie vo verejnom hlasovaní, preto sa porota rozhodla druhé a tretie miesto v kategóriách komiks a science fiction neudeliť.

A výsledky sú takéto:

Kategória Fantasy:

1. Lívia Riečanová: Stratené dievča v dračom lese. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a knihy od našich sponzorov.
2. Modrý Animág: Priateľ, získava diplom za 2. miesto v danej kategórii.
3. Dave Black: Evil Soulmate, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii.

Kategória Komiks

1. Ana Paul: Ako vyzerať dobre. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a kníhy od našich sponzorov.
2. a 3. miesto sa porota rozhodla neudeliť.

Kategória Science fiction

1. Vangarrett: 17–11. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a kníhy od našich sponzorov.
2. a 3. miesto sa porota rozhodla neudeliť.

Na prvom mieste v celkovom hodnotení sa v tomto ročníku umiestnila Lívia Riečanová so súťažnou prácou Stratené dievča v dračom lese, a tým sa už stáva absolútnou víťazkou súťaže Svet na tvoj obraz 2016.

Porota sa uzniesla, že udelí zvláštnu Cenu poroty súťažiacemu, ktorý získal najväčší počet bodov v prvom, neverejnom kole. Cenu poroty súťaže Svet na tvoj obraz 2016 získava Insomnya, ktorá u poroty za svoju prácu Jazerní obyvatelia dosiahla najvyšší počet bodov – 37 z možných 40. Získava diplom a knihu od našich sponzorov.

Víťazi jednotlivých kategórií a držiteľ Ceny poroty dostanú odmeny, ktoré do súťaže poskytli vydavateľstvá Artis Omnis, Ikar, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov a redakcia denníka Fandom SK.

Odmenu od redakcie denníka Fandom SK, čiže podpísanú knihu Prízraky na Devíne od Juraja Červenáka s podpisom autora autora alebo knihu Alexandry Pavelkovej Medzi nami s podpisom autorky, získava vyžrebovaný hlasujúci, ktorým je Anton Parobek z Vrútok.

Všetci ocenení i vyžrebovaný výherca budú oslovení e-mailom a po dohode im zašleme ceny. Taktiež budú oslovení mailom tí súťažiaci, ktorí svojimi prácami zaujali záujemcov o ďalšiu spoluprácu s nimi.

Víťazom gratulujeme, ostatným účastníkom držíme palce v ich ďalšom snažení a so všetkými sa tešíme na ďalší ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2017, ktorý budeme vyhlasovať v septembri tohto roku. Vopred avizujeme pozmenený systém hlasovania v druhom, verejnom kole, ktorý pomôže ako súťažiacim, tak aj hlasujúcim skvalitniť priebeh hodnotenia súťažných prác.


Kompletné výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2016


30. januára 2017
Alexandra Pavelková