Vyhlásenie literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa 2024

CGR logo

Mesto Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Cena Gustáva Reussa 2024.


Súťaž je pomenovaná podľa Gustáva Maurícia Reussa, rodáka z Revúcej, ktorý tu v roku 1856 napísal prvé sci-fi dielo na našom území „Hviezdoveda alebo životopis Krutohlava, čo na Zemi, okolo Mesiaca a Slnka skúsil a čo o obežniciach, vlasaticiach, pôvode a konci sveta vedel“, skrátene známe ako Hviezdoveda, ktoré popisuje cestu balónom na Mesiac. Kuriozitou je, že tento rukopis vznikol o sedem rokov skôr, ako vôbec prvý román svetovo najznámejšieho spisovateľa tohto žánru Julesa Verna.

Literárna súťaž Cena Gustáva Reussa nadväzuje na pôvodnú jedenásť rokov trvajúcu súťaž, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským syndikátom autorov fantastiky už v roku 1991 a trvala do roku 2002. Stránka Fandom.sk ju označuje za základnú školu súčasnej slovenskej fantastiky. Do súťaže prispievali aj takí autori ako Michal Hvorecký, Alexandra Pavelková, Zuzana Mojžišová, Miloš Janoušek či Gustáv Murín a v porote zasadali legendy slovenskej literatúry Dušan Mitana, Kornel Földvári, Peter Jaroš, Andrej Ferko, Peter Uličný a mnohí ďalší.

Primárnym cieľom súťaže od začiatku bolo hľadanie literárnych talentov – ponúknuť mladým autorom priestor na autoprezentáciu a publikovanie v literárnom zborníku – a zároveň zvýšiť povedomie čitateľov o pôvodnej slovenskej tvorbe a rozšíriť okruh fanúšikov v žánroch sci-fi a fantasy.

Popularita tohto literárneho žánru na Slovensku z roka na rok rastie, pričom už pred dvadsaťročím sa do tejto súťaže zapájalo od 27 do 135 autorov. Víťazná práca každoročne získala Cenu Gustáva Reussa. Prvé tri ceny boli dotované aj finančne a zhruba dvadsiatka najlepších súťažných literárnych prác vyšla po každom ročníku knižne v zborníku Krutohlav.


Podmienky súťaže

  • Zúčastniť sa môže každý autor s prácou, ktorá nebola dosiaľ publikovaná ani ocenená v inej literárnej súťaži.
  • Súťaž je tematicky zameraná na sci-fi a fantasy.
  • Súťaž je rozdelená podľa veku autorov na dve kategórie:
    1. kategória: 15 – 25 rokov
    2. kategória: nad 25 rokov
  • Súťažné práce by mali byť malé prozaické útvary v žánroch sci-fi, fantasy max. 7 normostrán (12 600 znakov).
  • Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, jeden autor môže poslať najviac dve práce.
  • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je vyplnená online prihláška

oboch kategóriách bude súťažiacim s najvyšším počtom bodov v hodnotení udelená hlavná cena – Cena Gustáva Reussa. Súťažiaci umiestnení na druhom a treťom mieste budú ohodnotení vecnými cenami. V oboch kategóriách súťaže bude okrem toho udelená tiež Cena Mesta Revúca.

Práce posielajte do 31. mája 2024 vyplnením online prihlášky.

Všetky ocenené práce budú publikované v Zborníku najlepších prác, ktorý vydá Mestské kultúrne stredisko v Revúcej po vyhodnotení súťaže. Pre víťazov sa naskytne možnosť spolupráce s vydavateľstvom Monokel, ktoré v prípade, že ho zaujme práca autora, vydá jeho knižnú publikáciu pod hlavičkou vydavateľstva Monokel v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej.


Oficiálna stránka súťaže

Prihláška do súťaže

Facebookovská stránka súťaže

Stránka MKS Revúca

Facebookovská stránka MKS Revúca


Súvisiace linky (články súvisiace s Cenou Gustáva Reussa, ktoré vyšli na Fandom.sk v minulosti)


2. apríla
Fandom SK - PR
Zdroj informácií