Vyhlásenie 4. ročníka súťaž poviedok zo sveta Pohrobka

Literárna súťaž

Klub nezávislých spisovateľov a Sci-fi klub Orion vyhlasujú štvrtý ročník súťaže o najlepšiu poviedku umiestnenú do zdieľaného sveta románu Pohrobok. Víťazné poviedky budú takto odmenené:

  1. miesto 515 €
  2. miesto 110 €
  3. miesto 55 €

Súťažné poviedky musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Musia byť umiestnené do sveta, ktorý sa geograficky zhoduje s mapou nachádzajúcou sa na 4. strane románu Pohrobok.
  2. V tomto svete žijú okrem ľudí elfovia, ghúli, škrati a trpaslíci. Ich základné charakterové črty sa nesmú podstatne odlišovať od toho, ako sú vykreslené v Pohrobkovi.
  3. Poviedky môžu mať maximálne 20 normostrán. Od každého súťažiaceho sa prijme len jedna poviedka. Súťažiaci pošlú 3 identické kópie rukopisu spracované na počítači alebo písacom stroji. V rohu obálky musí byť napísané SÚŤAŽ POHROBOK. Rukopisy treba poslať do 31. 03. 2012 na adresu: Knižnica Antona Bernoláka, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky.
  4. Súťaž je anonymná – súťažiaci rukopisy nepodpíšu, ale priložia osobitnú zalepenú obálku s listom, v ktorom bude názov poviedky, meno a adresa autora.
  5. Súťažiaci taktiež pošlú jednu kópiu poviedky e-mailom na adresu orionklub@gmail.com. Túto kópiu musia poslať z adresy, ktorá nijako nesmie prezrádzať ich identitu.
  6. Súťaže sa nesmú zúčastniť príbuzní (do štvrtého kolena) a sexuálni partneri členov poroty.
  7. Mená výhercov budú oznámené na stránkach www.orionklub.blogspot.com, www.slovenskispisovatelia.com, www.fandom.sk.

Súťažiacim odporúčame, aby si pozreli mapu Pohrobka aj s poznámkami tu: http://konkol.blog.sme.sk/…ohrobka.html

A taktiež niečo o mysliacich bytostiach sveta Pohrobka tu: http://konkol.blog.sme.sk/…bytosti.html


22. decembra 2011
Štefan Konkol