Trollslayer a jeho rukavica

SFK Altair ve spolupráci s klubem Hexaedr vyhlašují další ročník literární soutěže O železnou rukavici lorda Trollslayera. Podľa zborníkov zostavených z najlepších poviedok z minulých ročníkov (bude recenzia) môžem pokojne konštatovať, že ide o najlepšiu fantasy literárnu súťaž v Čechách a na Slovensku.

Do soutěže se přijímají povídky o délce nejvýše 20 normostran (NS = 30 řádek po 60 znacích). Nesmí se jednat o práce již publikované ani k publikování chystané nebo obeslané v jiných soutěžích; toto platí až do doby vyhlášení výsledků příslušného ročníku. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Své práce posílejte ve třech exemplářích, psaných buď na stroji nebo vytištěných počítačovou tiskárnou v dobře čitelné formě.

Příspěvky lze posílat i na disketě nebo e-mailem (aquila@altar.cz) ve formátu vhodném pro DOS nebo Windows, pošlete nám však alespoň jeden kontrolní výtisk. Disketu opatřete nálepkou se svým jménem, případně adresou a názvem povídky, a zkopírujte na ni soubor nejméně dvakrát. V případe e-mailu posílejte soubory jako attachment (přílohu) zabalené nějakým komprimovacím programem (ARJ, ZIP, RAR), nikdy však jako self-extractor (.exe). Nezapomeňte i v případě e-mailu poslat jeden výtisk normální poštou.

K zásilce připojte samostatný papír se svým jménem, příjmením, kompletní adresou, datem narození a případným dalším spojením (telefon, e-mail) a zejména seznamem svých příspěvků.

Nevyžádané příspěvky nevracíme, pokud je budete chtít zpět, přiložte dostatečně ofrankovanou zpáteční obálku. Rozdělení do věkových kategorií provede porota podle počtu došlých příspěvků.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na jedno otištění povídky buď v samostatném sborníku, jako je tento, v časopise Dech draka nebo ve fanzinu Zlatý drak.

Uzávěrka soutěže je opět 30. dubna 2001, přestože pro budoucnost uvažujeme o jejím posunutí na konec března. Příspěvky posílejte na adresu Hexaedr, nám. Jiřího z Lobkovic 14, 130 00 Praha 3 (obálku označte Trollslayer) nebo e-mail aquila@altar.cz. (do subj. napište Trollslayer). Slavnostní vyhlášení výsledků bude na GameConu (dosud se až na výjimky konal druhý víkend v červenci v Olomouci).


16. augusta 2000
Rastislav Weber