Svet na tvoj obraz 2019 - Galibalix a Jana Sanetríková: The Anatomy of Racizm

Galibalix a Jana Sanetrikova - The Anatomy of Racism

Táto práca sa uchádza o víťazstvo v súťaži Svet na tvoj obraz 2019.

Názov práce: The Anatomy of Racizm

Autori práce: Galibalix a Jana Sanetríková

Kategória: Komiks

Po kliknutí na náhľad získate veľký obrázok.


Ostatné zatiaľ uverejnené obrázky zo súťaže Svet na tvoj obraz 2019


Po uverejnení poslednej vybranej súťažnej práce pristúpime k internetovému hlasovaniu, piatym porotcom sa teda stávajú čitatelia. Svoje dojmy si zatiaľ môžu čitatelia zaznamenávať alebo ich vyjadrovať v komentároch pod textom.


Súvisiaci link

Zoznam prác postupujúcich do druhého kola súťaže Svet na tvoj obraz 2019


30. apríla 2019
Fandom SK