Súťaž o poviedku zo sveta POHROBKA

Klub nezávislých spisovateľov a Sci-fi klub Orion

vyhlasujú súťaž o najlepšiu poviedku umiestnenú do sveta románu , ktorý na Ikariáde 2008 získal cenu Zlaté pero. Víťazné poviedky budú takto odmenené:

 • 1. miesto 500 € (15 063,– Sk, konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk)
 • 2. miesto 100 € (3 012,60 Sk, konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk)
 • 3. miesto 50 € (1 506,30 Sk, konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk)

Súťažné poviedky musia spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Musia byť umiestnené do sveta, ktorý sa geograficky zhoduje s mapou nachádzajúcou sa na 4. strane románu Pohrobok.
 • V tomto svete žijú okrem ľudí elfovia, ghúli, škrati a trpaslíci. Ich základné charakterové črty sa nesmú podstatne odlišovať od toho, ako sú vykreslené v Pohrobkovi.
 • Poviedky musia dejovo, hoci len nepriamo naväzovať na dej Pohrobka.
 • Poviedky musia mať maximálne 10 normostrán. Súťažiaci pošlú 3 identické kópie rukopisu spracované na počítači alebo písacom stroji. Od každého súťažiaceho sa prijme len jedna poviedka. V rohu obálky musí byť napísané SÚŤAŽ POHROBOK. Rukopisy treba poslať do 30. 4. 2009 na adresu:

  Knižnica Antona Bernoláka

  Hlavné námestie 10

  940 35 Nové Zámky

 • Súťaž je anonymná – súťažiaci rukopisy nepodpíšu, ale priložia osobitnú zalepenú obálku s listom, v ktorom bude názov poviedky, meno a adresa autora.
 • Mená výhercov budú oznámené v Knižnej revue, v časopise Fantázia a na stránkach www.fandom.sk.
 • Ak výherca ešte nebude mať 18 rokov, výhru odovzdáme jeho zákonnému nástupcovi.

[productmark]


29. decembra 2008
Štefan Konkol