Smrťáci

Komárek Martin

Martin Komárek je známý novinář a publicista, který se tentokrát pustil na tenký led SF románu. Kniha je sice žánru SF, ale to je spíše jen prostředek pro vyjádření autorových myšlenek. Nejlepším označením by patrně byla satirická parodie s prvky SF.

Román se odehrává z větší části v Praze dvacátého prvního století, ale svět se od dnešních dní změnil. Skutečnými vládci světa se staly nadnárodní korporace a jedině USA jsou správné místo pro život. Správný sex je pouze virtuální, správný nápoj je pouze jistá limonáda a správný svět určují majitelé superkorporací a jejich právnická kancelář.

Správný svět se zřekl nebezpečných drog včetně alkoholu, protože správný svět pije pouze správnou limonádu. Český občan se ale lebedí ve svém doupěti a popíjí pašované víno z barbarské zaostalé Moravy nebo ještě horšího Slovenska. To ovšem snižuje prodejnost limonády a Praha s radostí vítá přátelskou bratrskou americkou armádu bojující proti nebezpečným živlům, potažmo pašerákům a pijákům vína nebo dokonce propagátorům církví, které také do správného světa nepatří.

Český člověk ale má své metody a Švejk dobře věděl o co jde. Komárek si ze SF vzal za vlastní metodu dotažení trendů ad absurdum. Jeho popis světa budoucnosti je sice pojat jako parodie a čtenář se výborně baví, ale pod veselou slupkou se skrývá děsivý svět, ze kterého mrazí. Orwellova Farma zvířat je také místy zábavná, ale ve skutečnosti velmi vážně míněná. Smrťáci jsou výborná parodie, ale ve skutečnosti současně vážně míněné varování před trendy, které by nás mohly dovést k nové totalitě.

Doufejme, že nikdy nepřijde čas, kdy několik opravdu silných korporací dosáhne monopolního postavení a ovládnou svět. Zvláště postavení médií je opravdu nebezpečné právě tak, jak je naznačeno v knize. Lidé se dají manipulovat velmi jednoduše.

Doufejme, že nikdy nedopustíme mozkové operace dětí k „odstranění negativních myšlenek“.

Doufejme, že svět nebude vypadat, jako v knize Smrťáci.

Dalším výrazným tématem knihy je náboženství nebo spíše víra, ke které se autor vyjadřuje ústy svých postav a rozebírá ji ze všech stran. V závěru se pak víra dostává zcela jiné dimenze, než by se dalo očekávat. Náboženství je natolik citlivá otázka, že se k ní vyjadřovat nechci, ale autor je i filozof a k této profesi podobné úvahy patří. Tendence ke zrušení církví jsou však zvláště v silně náboženském USA velmi nepravděpodobné. To se bohužel o ostatních popisovaných trendech dotažených do absurdity říci nedá. Možná se budeme za několik let divit, co se dalo na počátku 21. století označit za absurditu.

Obálka mi silně připomněla design Zákoníku práce, ale do přitažlivé obálky na román má dost daleko. Strohá dvoubarevná obálka s geometrickými tvary přímo odrazuje od nákupu.

Shrňme si, že román obsahuje dvě roviny. První z nich je zábavná parodie srovnatelná s nenáročnými komediemi. Humorná složka je podpořena jmény, která sice vypadají cizojazyčně, ale rozhodně nejsou.

Druhá rovina obsahuje vážné varování před možnými následky některých politických, ekonomických a kulturních směřování, která můžeme v našem světě pozorovat. Rovněž silný náboženský podtext se nedá přehlédnout. Tato rovina je mnohem těžší k pochopení a vstřebání. Smrťáky jako výbornou parodii lze přečíst jedním dechem, ale Smrťáci jako filozoficky laděný román koketující s antiutopií si vyžaduje plnou pozornost a dlouhé přemýšlení. Vyberte si, která rovina vás zaujme, obě mají svou sílu.

Po dlouhém uvažování osm bodů z deseti.

Smrťáci, Komárek Martin, satirická antiutopie (Hynek, obálka Petr Sacher, 238 stran, brož., 160 Kč, ISBN 80–86202–96–8)


14. júna 2001
Piter