Revúca oživí súťaž fantastických poviedok Cena Gustáva Reussa

CGR logo

Mesto Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom obnovia súťaž v písaní sci-fi a fantasy poviedok Cena Gustáva Reussa. Táto etablovaná a odborne rešpektovaná súťaž fungovala v Revúcej jedenásť rokov (1991 – 2002) v spolupráci so Slovenským syndikátom autorov fantastiky a je spojená s laureátmi ako Michal Hvorecký, Alexandra Pavelková, Ján Lenčo alebo Peter Šulej.


Popularita fantastiky na Slovensku z roka na rok rastie, pritom už pred dvadsaťročím sa do tejto súťaže zapájalo od 27 do 135 autorov. „Po tom, čo Banskobystrický samosprávny kraj oznámil verejnosti investíciu 2,4 milióna eur do novej kultúrnej inštitúcie LITTERRA v budove Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, rozhodli sme sa ako mesto o obnovu populárnej súťaže v písaní sci-fi a fantasy poviedok Ceny Gustáva Reussa,“ uviedol Július Buchta, primátor mesta Revúca. Súťaž je pomenovaná podľa Gustáva M. Reussa, rodáka z Revúcej, ktorý tu v roku 1856 napísal prvé sci-fi dielo na Slovensku Hviezdoveda alebo Životopis Krutohlava, ktoré opisuje cestu na mesiac a zaujímavosťou je, že ho napísal ešte skôr, než Jules Verne vydal svoju knihu Cesta na mesiac.

Autori budú súťažiť v dvoch kategóriách (od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov) a víťazné práce budú publikované v zborníku Krutohlav. Vydavateľstvo MONOKEL, ktoré na súťaži participuje, zároveň ponúka spoluprácu pri vydaní niektorej z najlepších prác.

„Primárnym cieľom súťaže je hľadanie literárnych talentov. Súťaž má byť odrazovým mostíkom pre začínajúcich, ale aj skúsených autorov, aby sa ich tvorba dostala do povedomia čitateľov, aby mali možnosť publikovať svoje práce a rozšírili tak autorskú aj čitateľskú základňu sci-fi a fantasy na Slovensku,“ priblížila riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Karin Kilíková.

O víťazoch bude v súťaži rozhodovať porota v zložení: spisovatelia Michal Hvorecký, Alexandra Pavelková, Pavol Rankov, Zuzana Mojžišová a riaditeľ vydavateľstva Monokel Peter Michalík.


Podmienky súťaže:
1. Zúčastniť sa môže každý autor s prácou, ktorá nebola dosiaľ publikovaná ani ocenená v inej literárnej súťaži.
2. Súťaž je tematicky zameraná na sci-fi a fantasy.
3. Súťaž je rozdelená podľa veku autorov na dve kategórie:
I. kategória: 15 – 25 rokov
II. kategória: nad 25 rokov
4. Súťažné práce by mali byť malé prozaické útvary v žánroch sci-fi alebo fantasy s rozsahom max. 7 normostrán (12 600 znakov).
5. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku.
6. Podmienkou pre zaradenie do súťaže je vyplnená online prihláška.

V oboch kategóriách bude súťažiacim s najvyšším počtom bodov v hodnotení udelená hlavná cena – Cena Gustáva Reussa. Súťažiaci umiestnení na druhom a treťom mieste budú ohodnotení vecnými cenami. V oboch kategóriách súťaže bude okrem toho udelená tiež Cena Mesta Revúca. Knižné dary do súťaže venuje vydavateľstvo ArtisOmnis.


Práce posielajte do 30. júna 2021 vyplnením online prihlášky.

Pre víťazov sa naskytne možnosť spolupráce s vydavateľstvom Monokel, ktoré v prípade, že ho zaujme práca autora, vydá jeho knižnú publikáciu pod hlavičkou vydavateľstva Monokel v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej.


Viac informácií nájdete na stránke súťaže Cena Gustáva Reussa alebo na facebookovskej stránke súťaže.


Súvisiace linky (články súvisiace s Cenou Gustáva Reussa, ktoré vyšli na Fandom.sk v minulosti)


22. apríla
Fandom SK - PR
Zdroj informácií