Recenzia – Stanislav Hoferek: Sianov osud, Spálené mosty, Sen o domove, Slepá dôvera

prekliatie-temnych-elfov-sianov-osud-obal
prekliatie-temnych-elfov-spalene-mosty-obal
prekliatie-temnych-elfov-sen-o-domove-obal
prekliatie-temnych-elfov-slepa-dovera-obal

Každý rok sa vydáva mnoho kníh. Veľkou módou sa stali samonáklady, v ktorých citeľne chýba poctivá redaktorská práca. Texty sa zle čítajú, samotný dej neraz nemá logiku, správnu hĺbku a nedokáže čitateľov zaujať. Rovnako sa na svet dostali publikácie Stanislava Hofereka. Sú kvalitnejšie, než iné samonáklady?


Séria Prekliatie temných elfov od Stanislava Hofereka je dostupná zadarmo v Greenie knižnici v rôznych formátoch na čítanie. Obsahuje časti: Slová prvých bohov (prequel), Sianov osud, Spálené mosty, Sen o domove a Slepá dôvera. Rozsahom ide skôr o poviedky alebo novely ako o romány.


Sianov osud
Sian je syn náčelníka jedného z klanov temných elfov žijúcich v podzemí. Príliš premýšľa, dokonca si dovolí radiť ostatným náčelníkom, či ísť do vojny. Na povrchu bojujú elfi s ľuďmi. Deje sa to na pokyn boha smrti Herdana. Herdanovu dušu pred mnohými rokmi spútali a uzavreli v nejakej nádobe. No opäť sa vracia, očarováva ľudí aj elfov, a tí sa stávajú jeho bezduchými služobníkmi. Zdá sa, že s Herdanom si dokáže poradiť jedine čarodejnica temných elfov Varena. Na povrchu sa schyľuje k veľkej bitve o chrám bohyne Eraniel…

Spálené mosty
Ľudia sa spájajú do veľkej armády. Vodcovia sa stretávajú v Aringolde, sídelnom meste kráľa. Šľachtici sa nevedia rozhodnúť, či sa majú zúčastniť vojny. Varena sa na rokovanie dostáva pomocou čarov a oblúzni kráľa. Do sporov sa zapájajú aj mágovia Čierneho rádu, žijúci v Marelovej veži. Varena si myslí, že Herdana ovláda. Lenže je smrteľníčkou a on bohom. Čarodejnica zrúti chrám bohyne Eraniel a núti veliteľa temných elfov Saarena, aby jej slúžil. Pokorí sa jej? Herdan má vlastné plány. Saaren sa vracia do podzemia a ujíma sa velenia. Nečakane prichádza Helana, Gerana a Terknut, ktorí vďaka masovej obeti získavajú istú zvláštnu magickú pomoc. Využijú ju? Nepriatelia sa blížia, a ani spálené mosty do podzemia ich nezastavia…

Sen o domove
Temní elfi putujú podzemím. Helane sa zjavuje Herdan a dáva jej ponuku. Situácia sa obracia, dochádza k zmene vodcu. Konečne nachádzajú nový domov. Zatiaľ v Lanisporte kotví obrovská flotila lodí každého rodu a národa. Všetci sú pripravení bojovať s temnými elfmi. Herdan spôsobí, že bojujú proti sebe. Väčšina temných elfov vychádza na povrch ďaleko od miesta, kde sú očakávaní. Prekonali útrapy dlhej cesty, boj so zerganmi, aj skúšky, ktoré museli kvôli Herdanovi podstúpiť. Nájdu tiché miesto, kde by sa mohli v pokoji usadiť? Do hry vstupujú zabijaci z Čiernej ruky a Salia, ktorá ešte spolu s Herdanom riadne zamieša karty.

Slepá dôvera
Boje si vyžiadali mnoho mŕtvych. Na pevnine, ostrovoch aj v jaskyniach. Eludia je teraz vodkyňou. Vedie temných elfov, no sama nevie kam. Okolnosti sa zmenia po stretnutí so Saliou. Eludia prijala ponuku od Herdana a mení sa. Má magické schopnosti a ovláda boj. Prinesie im šťastie Zelený ostrov? Všetko sa komplikuje, Herdan stále hrá svoje hry a zabijaci z Čiernej ruky spolu s mágmi z Marelovej veže ovládajú veľké územia. Bude to koniec temných elfov? Prežijú ľudia a ostatné rody? Záverečná časť prináša vytúžené odpovede.


Vezmime to poporiadku

Prvé, čo si čitateľ všimne, je množstvo mien, ktoré sa mu pletú. A množstvo pravopisných (mami, jašteri, dobíva pevnosť…) a najmä štylistických chýb. Nad použitím niektorých spojení vo fantastike sa pousmejete. Platí to aj o stupňovaní prídavných mien, autorovej neznalosti existencie predložky vo, opakovaní tých istých slovíčok v jednej vete či odseku aj ďalších pravidlách slovenského jazyka. Uveďme si pár príkladov:

(Čísla strán sú orientačné. Boli použité z formátov pdf aj epub. Rozdiel môže byť aj niekoľko strán.)

Nie tej liečiacej o mágii… (Slová prvých bohov, str. 16)

Medzi jeho darmi patrí možnosť presviedčať… (Slová prvých bohov, str. 15)

Svieti na všetkých ľudí hrejivé lúče… (Slová prvých bohov, str.10)

… slepé ryby, ktoré plávajú po podzemných riekach… (Sianov osud, str.21)

Ďalší problém sú viaceré slovesné časy v rámci jednej vety:

… a ak niekto niečo nechápal, tak to je práve Darken… (Sianov osud, str. 35)

… strážca sa ocitá na zemi tak rýchlo, že si to ten druhý rýchlo rozmyslel… (Sianov osud, str. 36)

boli aj takí, ktorí dajú prednosť Herdanovi…

A prosím pekne, slušne a naliehavo, nielen pána Hofereka, ale všetkých autorov. Prestaňte používať neskutočný zvrat „tam von“ v takomto zmysle:

Chcem, aby si komukoľvek tam von povedal, že chceme vyjednávať… (Sianov osud, str. 48)

Ak nepoznáte správne tvary príslovky vonku, googlite!

Stanislav Hoferek už napísal, ak som dobre počítala, 61 publikácii. Napriek tomu je jeho štýl v týchto novelách na úrovni slohu žiaka základnej školy. Často z textu získate dojem, že píše, len aby voľačo napísal. Či to dáva nejaký zmysel, zapadá do kontextu, má aspoň správny tvar a slovosled, je asi nepodstatné.

Postavy si voľačo vyjasnia a o kúsok nižšie hovoria s plnou vážnosťou znovu tak, ako keby spomínané veci už pred okamihom nepredebatovali. Autor tiež nedokáže vytvoriť a riešiť konflikty.

„Chceš ma pripraviť o vedenie.“
„Nie. Nechcem. Ty si dobrý veliteľ.“
„Ale chceš.“
„Nechcem. Ale vieš čo? Urobím to…“ (Sen o domove, str. 69)

Keď sa postavy do nejakého konfliktu dostanú (takmer vždy jeden nesúhlasí s názorom druhého), autor pozná iba dva spôsoby riešenia: Buď postava svojho protivníka dvoma vetami presvedčí o tom, že má konať pravý opak toho, čo sok chce, alebo ho okamžite zabije. Takýmto spôsobom zomrie množstvo hrdinov, o ktorých si čitateľ myslí, že autor rozvinie ich zaujímavý potenciál, s ktorým do deja vstúpili.

Dialógov je veľa, no až pričasto nebudete tušiť, kto sa s kým rozpráva. Navyše, často dialógy vedie už známa postava s neznámou, o ktorej nebolo nič povedané a netušíte, kedy sa v deji ocitla. V jednom odseku tvrdí, že vec sa má takto a v ďalšom toto tvrdenie vyvracia, odporuje si.

…s Herdanom nemala nič spoločné… … jednu vec však mala spoločnú s Herdanom… (Slová prvých bohov, str. 13)

Rada mladších je zoskupením piatich ľudí… …spravidla má troch členov… (Spálené mosty, str. 42, 43)

Alebo napríklad Gerana žiada Terknuta, nech pošle nebezpečných zurgenov na všetkých nepriateľov v podzemí. Keď to Terknut spraví, Gerana vyťahuje dýku, pretože ona predsa nebude žiť s vedomím genocídy, ktorú Terknut spáchal… (Sen o domove, str.40 – 42).

Ďalším podstatným problémom je používanie nevhodných slov. Použiť vo fantasy slovo holokaust (Slová prvých bohov, Sen o domove) je dokonca veľmi nevhodné, vzhľadom na jeho význam a úzku naviazanosť na ideológiu konečného riešenia židovskej otázky. Aj predstava tohto slova v širšom význame sa stále vzťahuje na nacistický perzekučný systém.

Ak aj výrazy znamenajú významovo to, čo chce autor vyjadriť, vo fantasy príbehu pôsobia čudne a máte pocit, že ani nečítate román, ale zápisnicu zo schôdze: sestra informovala oboch bratov, že si zaslúžia pokoj a radosť zo života či jedine robiť kompletné karantény, alebo začali sa špecializovať a ich celkové charakteristiky sa menili, prípadne najčastejší program je prerokovanie aktuálnych problémov. Nájdete tu aj takéto spojenia: veľvyslanec pre trolov a ďalšie formy života v jaskyniach, limitované kúzlenie či **pevnosť pri rieke je aktuálne zaplnená ľuďmi,v praxi sú to lokálne rody, mágia ničí stavbu efektívne,* prípadne: navrhujem monitorovať situáciu a nezasahovať a iné.

Občas vznikli vďaka nedostatočnej redakčnej práci aj humorné vety.

Ráno je lepšia večera. (Sianov osud, str. 43)

… byť v správnom mieste na správnom čase (Sianov osud, str. 27)

… základy boja na blízku (Spálené mosty, str. 8)

… pobyt v takom skrútení rozhodne nie je niečo príjemné (Spálené mosty, str. 14)

Je celkom presvedčená, že viezť má ona. (Spálené mosty, str. 84, malo byť použité slovo viesť.)

Prípadne nezmyselné:

Gerane je jasné, že zničiť niečo tak obrovské a vystavené Herdanovou mágiou sa nerozpadne len tak… (Sen o domove, str. 16)

… obrovské galeony i stredne veľké lode, vhodné skôr do pobrežia ako na otvorený oceán…(Sen o domove, str. 30 – galeony, teda prvé zaoceánske lode, a stredne veľké lode majú hlboký ponor, ktorý je práve pre plytké pobrežné vody nevhodný.)

Viem mnohé. Pri živote v samote dúfam nad životom a nadávam na boľavý chrbát… (Sen o domove, str.74)

… práve vďaka vojenstvu sa dostali do obchodného jednania s ľuďmi z rôznych krajín a miest… (Slepá dôvera, str.32)

Všetky recenzované časti sú veľmi slabé. Chabá zápletka, naivné dialógy, konflikty a ich riešenie na úrovni škôlkarov na pieskovisku. K tomu kvantum gramatických a štylistických prešľapov. Nemáte si koho obľúbiť. Takmer žiadna postava nedostala šancu sa vyvíjať, zaujať čitateľa skôr, ako bola zabitá.

Ak aj napriek všetkým spomenutým problémom v textoch – alebo práve pre ne – túžite po novelách Stanislava Hofereka, stačí zájsť na horeuvedenú webovú stránku. Dovoľte mi na záver citovať z úvodu prequelu Slová prvých bohov:

Prekliatie temných elfov má svoj začiatok, ktorý sa dá ľahko prečítať, no i tak nejde o krátku knihu vhodnú pre kohokoľvek.

Po prečítaní môžem potvrdiť, že skutočne nejde o literatúru určenú komukoľvek, a tým myslím všetky štyri novely aj s prequelom. Prajem pevné nervy a príjemnú zábavu.


Pod týmto linkom nájdete informácie o sérii Prekliatie temných elfov a ďalšie linky na stiahnutie jednotlivých častí série a iných kníh z Greenie knižnice.

Recenzentka Erika Ena Adamcová píše recenzie pre domovský Fandom.sk, ale aj pre český portál Fantasy Planet. S jej článkami sa môžete stretnúť aj na weboch Sarden a Fantasymag. Pod týmto linkom nájdete všetky články od Eny na Fandom.sk.


2. júna
Ena