Raketa vás vynesie na fantastické nebo

Ešte niečo vyše troch týždňov máte na zaslanie poviedky do prvého ročníka poviedkovej súťaže časopisu Fantázia – Raketa 2002. Súťaž je tematicky a žánrovo neobmedzená – posielajte sci-fi, fantasy i horor. Najlepšia poviedka bude ohodnotená sumou 3000 Slovenských korún a víťazovi bude výhra a soška rakety slávnostne odovzdaná na Istrocone 2003 v septembri. Okrem víťaza budú finančne ohodnotení aj autori poviedok na druhom a treťom mieste 2000 a 1000 korunami a víťazné poviedky budú uverejnené v časopise Fantázia a skrátene aj v Slovenskom rozhlase. To však stále nie je všetko…

Víťaznú poviedku dáme preložiť a bude uverejnená aj v zahraničí – v poľskom internetovom časopise Fahrenheit. Ani poviedky, ktoré sa nedostanú do finále, však nezapadnú prachom. Autori najzaujímavejších z nich môžu získať hodnotenie popredných slovenských spisovateľov, kritikov, redaktorov a vydavateľov na ďalšom Večeri slovenskej fantastiky, ktorý sa uskutoční v júni tohto roku. Podobne, ako ten predchádzajúci, bude rozdelený na besedy, tentoraz s vydavateľmi, a workshop. Účasť poviedky (a autora) na workshope je samozrejme dobrovoľná. V prípade neúčasti autori dostanú po vyžiadaní posudky aspoň od redaktorov Fantázie.

Prečo teda váhať? Ak má vaša poviedka menej ako 20 normostrán, nebola publikovaná a nenachádza sa momentálne v žiadnej literárnej súťaži, pošlite ju do Rakety. Možno práve Raketa vás vynesie na slovenské fantastické nebo.


7. marca 2003
Martin Králik