Pozvánka: Život na Košickom hrade

Zivot na hrade - plagat

Fanúšikov živej histórie a všetkých tých, ktorí radi prežívajú dovolenky a prázdniny aktívne, pozývame na Život na hrade. Tento stredoveký festival vznikol spojením viacerých podujatí, ktoré sa tradične konajú na Košickom hrade. Už piaty ročník festivalu sa koná tento víkend 15. až 16. 7. 2017. Kombináciou festivalu dobovej hudby Musica historica, prehliadky dobových divadiel Teatrum in Castrum a pešieho turnaja pánov podľa Reného z Anjou vznikla interaktívna inscenácia priamo v prostredí Košického hradu, ktorá ponúkna návštevníkom viac zo stredoveku v priebehu jedného víkendu.


Musica historica
Vystúpia stálice scény na Košickom hrade Quanti Minoris (CZ), zoskupenia, ktoré už diváci videli na hradnom kopci, Strigôň, Cailleach (oba SK), Subulcus (CZ), Marcy Kovats (HU) a samozrejme aj novinky hradnej hudobnej scény, ako sú Gjoll a Páni času (oba SK).

Teatrum in castrum
Podujatie, ktoré predstavuje divákom formy dobového – stredovekého divadla. Diváci taktiež uvidia stálice scény na Košickom hrade – košické zoskupenie Via Cassa a Šaška Fjodora so šašom Krakom.

Peší turnaj pánov podľa Reného z Anjou
Pri tomto podujatí nejde o inscenáciu, ale o rekonštrukciu turnaja podľa zápisov stredovekého učenca a šľachtica Reného z Anjou. Turnaja sa zúčastnia páni z celého stredovekého Uhorskom. Svoju účasť potvrdili títo páni: Magister Donč, Felicián Zach, lord Alfonz, pán Albert Užský a košičanom neslávne známy pán Aba. No to zrejme nebude všetko, keďže pozvánky pre bojovníkov sú stále otvorené.

Toto veľkolepé podujatie pre pripravilo občianske združenie Castellum Cassovia s priateľmi a podporovateľmi.


Zdroj: OZ Castellum Cassovia.


13. júla 2017
Fandom SK - PR