Pozvánka: Pochod za vedu

Pochod za vedu

Poznáte radosť z objavovania? Chcete v našej spoločnosti podporiť hlas rozumu, aby nezanikol v hurhaji „alternatívnych faktov“? Chcete ukázať, že ľuďom na Slovensku nie je ľahostajný osud vedy a vzdelávania? Má podľa vás zmysel rozvíjať tu vedomostnú spoločnosť? Príďte na Pochod za vedu, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018 v Bratislave.


Milujem fantastiku a zároveň aj vedu. Myslím, že veľa iných ľudí, ktorí radi kladú otázky začínajúce „Čo keby…“, to cíti podobne. Celú generáciu priviedol k fantastike úžas nad pokrokmi vo výskume vesmíru. V iných zasa vzbudilo čítanie dobrodružných sci-fi románov a pozeranie „vesmírnych opier“ záujem o súčasný stav poznania.

Dnes už fantastike nedominujú vesmírne preteky – skôr introspekcia, nová úroveň pochopenia (a manipulácie) princípov fungovania živých organizmov a rôzne podoby prekračovania hraníc ľudskosti. Slovo veda už dávno prestalo vyvolávať len pozitívne očakávania. Na tom nič nemení ani fakt, že bez nej sa ľudská spoločnosť nepohne z miesta.

Utópie vyšli z módy. Rozmohli sa nám katastrofické žán­re.

Nečudo, keď s každým vyriešeným problémom (a niekedy aj bez neho) pribudne nový. Každú skvelú myšlienku možno prekrútiť, každý objav sa dá využiť zodpovedne alebo aj bezohľadne. Počítačové siete, pôvodne vybudované na zdieľanie výsledkov výskumu, môžu šíriť lži s účinnosťou, ktorá berie dych. Zelená revolúcia nakŕmila (aspoň niektoré) davy, no kvôli priemyselnému poľnohospodárstvu vymierajú vtáky a hmyz. Úžasný potenciál jadrovej fyziky zatienili psychicky nevyrovnaní muži s jadrovými kufríkmi, ktorých namiesto skutočných problémov zaujíma najmä to, kto má väčší. Nehovoriac o neslávnych následkoch ambície rozkázať vetru a dažďu.

A veda – ľudský strom poznania, živený mentálnym úsilím miliónov jednotlivcov – rastie ďalej. Každý deň ponúka ľuďom na výber celé priehrštie plodov. Vynálezy, lieky, ale aj poznatky, logiku, súvislosti, príležitosť získať rozhľad, pochopiť a odovzdať to porozumenie ostatným. Cenné poučenie, že prírodné zákony sa nedajú podviesť ani podplatiť a pravda napokon vždy vyjde najavo.

Netreba dodávať, ktoré z týchto darov sú často prehliadané alebo dokonca aktívne odmietané. Napokon, vziať do ruky vynález je ľahšie ako poctivo si naštudovať komplexnú problematiku, prijať skutočnosť, ktorá sa prieči nášmu doterajšiemu presvedčeniu, alebo nebodaj obmedziť svoje pohodlie pre nejasnú víziu budúcnosti. Rozhodnúť sa podľa pudov a predsudkov je ľahšie ako rozhodnúť sa na základe racionálnej úvahy a dôkazov.

Ako povedal astronóm a popularizátor vedy Carl Sagan: „Veda nie je dokonalá. Často býva zneužitá. Je to len nástroj, ale najlepší nástroj, aký máme. Samoopravný, neustále sa meniaci, aplikovateľný na všetko. S týmto nástrojom si podmaňujeme nemožné.“

Mimochodom, myslíte si, že je nemožné urobiť zo Slovenska krajinu pokrokovú, slobodnú, spravodlivú a priateľskú, chrániacu svoje prírodné bohatstvo a rozvíjajúcu osobný potenciál všetkých svojich občanov? Lenže čo ak by pri spravovaní vecí verejných začala hrať prím racionalita, odbornosť a rozhodovanie na základe dôkazov? (Ja viem, znie to príliš fantasticky, ale medzi scifistami si to hádam môžem dovoliť.)

Okrem „veľkej politiky“ formujú tvár našej krajiny aj každodenné voľby bežných ľudí. Čo podporíme? Čo budeme ignorovať?

Ja chcem podporiť vedu. Dúfam, že sa stretnem s čo najväčším počtom z vás v sobotu o 13.00 na Hviezdoslavovom námestí.

Okrem zdravého pohybu a demonštrovania občianskeho postoja sa účastníci Pochodu za vedu môžu tešiť na prednášky o slovenskom kozmickom priemysle (J. Kapuš), o hoaxoch (J. Smatana), o význame základného výskumu (J. Tekel), o jedinečnej analytickej technológii slovenskej firmy HighChem (R. Mistrík) a o aktívnej platforme Žijem vedu (P. Čekan). Tiež sa budú môcť pozrieť na Slnko teleskopom združenia Slovenské planetáriá alebo si nechať odmerať tlak vedcami z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied.

Viac podrobností sa dozviete na stránke udalosti.


11. apríla 2018
Zuzana Stožická