Ohnivé pero: Vyhlásenie 2. kola roku 2016

Ohnivé pero

Redakcia denníka Fandom SK vyhlasuje 2. kolo súťaže mikropoviedok Ohnivé pero Q2 2016. Poviedky je možné zasielať priebežne. Prvá poviedka tohto kola bude zverejnená 5. septembra 2016 a ďalšie v takom poradí, v akom budú prichádzať. Predpokladaný termín uzávierky je začiatkom decembra.

UPDATE 14. 11. 2016: V tejto chvíli je už kapacita jesenného kola súťaže Ohnivé pero Q2 2016 naplnená a všetky ďalšie poviedky, ktoré prídu do redakcie, budú po dohode s autorom presunuté do jarného kola súťaže OP Q1 2017. Posledné dve súťažné poviedky tohto kola budú uverejnené 19. 12. 2016 a potom pristúpime k hlasovaniu o víťazovi.


Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu s prvkami fantastiky alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • veková hranica účastníkov súťaže je neobmedzená,
 • súťažné príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku,
 • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami),
 • do súťaže prijímame len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, použite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • príspevky je možné zasielať až do naplnenia kola poviedkami, čo redakcia včas oznámi (viď. predpokladaný termín uzávierky). Poviedky, ktoré prišli po tomto dátume, bude možné zaradiť po konzultácii s autorom do nasledujúceho kola Ohnivého pera,
 • poviedky prichádzajúce do súťaže budú publikované pravidelne vždy v pondelok na stránkach www.fandom.sk bez redakčných úprav,
 • príspevky do uzávierky alebo v priebehu daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
 • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
 • zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk a tiež so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
 • o víťazovi daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk,
 • právo na záverečné hlasovanie o víťazovi majú všetky poviedky, ktoré sa zúčastnia v súťaži,
 • autor víťaznej poviedky získava diplom a odmenu vo forme kolekcie kníh od našich sponzorov – vydavateľstiev Artis Omnis, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print a e-shopu s audioknihami Audioteka.sk spravidla podľa vlastného výberu z ponuky,
 • v záverečnom hlasovaní o víťazovi bude aj z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy, ktorú venuje redakcia denníka Fandom SK.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke. Ak pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Každý autor je upovedomený o prijatí, resp. neprijatí svojej poviedky do súťaže v priebehu maximálne 5 pracovných dní. V prípade prijatia mu je oznámený aj dátum predpokladaného publikovania súťažnej poviedky.


2. kolo Ohnivého pera v roku 2016 je už v poradí devätnástym súťažným kolom tejto súťaže. Niektorí z autorov, ktorí si prvýkrát zmerali sily s konkurenciou v Ohnivom pere, dnes už publikujú vlastné knihy. Ďalší sa o víťazstvo v tejto súťaži neúnavne pokúšajú ďalej a zveľaďujú tak svoje prednosti (podaktorí aj svoje chyby). Iní autori po zverejnení a okomentovaní ich prác čitateľmi pochopili, že by mali svoje šťastie hľadať v odvetviach, pre ktoré disponujú lepšími schopnosťami. Do ktorej skupiny patríte vy?


Prvé Ohnivé pero, projekt Michala Jedináka, v ktorom sa predstavilo 80 mikropoviedok, bolo výnimočné. Aj keď ho Michal po čase uzavrel, pero, čo chce písať, píše ďalej. Nápady nemôžu vymrieť, nanajvýš sa im podarí na chvíľu ukryť ako Sithovia v časoch Republiky. Dvakrát do roka na niekoľko mesiacov nastane čas, keď perá vyrazia z úkrytov a vydobyjú si miesto na týchto stránkach.

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.

Alexandra Pavelková, administrátorka súťaže


8. augusta 2016
Fandom SK