Ohnivé pero Q1 2017: Tvár zla

ohnive pero

Na vrchole Temnej veže, v srdci Temného kráľovstva, napol Garat svoje mohutné svalstvo a rozohnal sa mečom. Preseknuté telo posledného ghúla zarotovalo vo vzduchu a s vlhkým plesknutím pristálo na nedávno skolenom druhovi.

Garat nad kopou nepriateľov inštinktívne stuhol v hrdinskej póze, no v ďalšom momente si uvedomil, že zbytočne. Družina, ktorú najal v najbližšom meste, ležala na rôznych miestach trinástich poschodí prekliatej budovy. Počet týchto miest sa nezlučoval so životom. Garat úprimne ľutoval zmarené životy druhov ako aj fakt, že teraz bude musieť finálny súboj absolvovať bez svedkov. Pokrčil mohutnými ramenami a kopol do zapečatených dverí. V rámuse padajúcich kusov dreva vstúpil do stredovej komnaty.

Temný mág ho už očakával.

Uprostred zložito vyzerajúceho heptagramu stála postava v tmavom plášti. Okolo jej pozdvihnutých rúk vibroval vzduch zlou mocou, miestnosťou sa zakrádali tiene. Garat si ponaprával ochranné amulety, pevnejšie zovrel meč a vykročil vpred.

„Tvoja krutovláda sa dnes skončila, Damon!“ zahrmel vrcholom veže jeho mocný bas, „V mene všetkého, čo je dobré, ma teraz počúvaj, ty zlosyn,“ pokračoval v štandardnej formulke. „Dávam ti poslednú možnosť sa vzdať a zachrániť tak svoj hriešny život. Vzdaj sa mi, inak zomrieš!“

Chvíľu sa nič nedialo. Potom tmavá figúra spustila ruky a mágia víriaca v jej okolí vyhasla.

„Dobre,“ povedal temný mág Damon a zložil si kapucňu. Pod ňou sa objavila celkom obyčajná tvár ovenčená svetlými vlasmi. „Tak ja sa teda vzdávam.“

„Ako chceš,“ zavrčal Garat. „Dal som ti šancu, no-“

Hrdina sa zarazil, ako si jeho mozog znovu prehral mágove posledné slová. Špička meča mu klesla k zemi.

„Ty… Ty sa teda vzdávaš? Len tak, bez boja?“

„Áno, samozrejme.“

„Takže nechceš vysmiať môj šľachetný návrh a vrhnúť sa na mňa v záplave čiernej mágie? Ani to neskúsiš?“ uisťoval sa bojovník.

„Určite nie.“

„Väčšinou to tak robia,“ vysvetlil Garat rozpačito a pošúchal si rukou temeno.

„Pokiaľ mám na výber, s hrdinom tvojho formátu isto bojovať nechcem.“ vysvetlil Damon. Nohou zotrel časť načrtnutého obrazca a vystúpil z neho von. „Dávam sa ti na milosť. Takže čo teraz?“

„Hmm…“ Bojovník sa zamyslel a nerozhodne prešliapol na mieste. S takýmto vývojom situácie vo svojej inak košatej kariére nemal skúsenosti.

„Určite teda radšej nechceš bojovať?“ skúšal to znova bojovník so slabou nádejou v hlase.

„Veru nechcem. Môžem ti niečo ponúknuť?“ spýtal sa ho mág. „Víno z krvi panien? Slzy čierneho jednorožca?“

„To isto nie,“ odmietol rýchlo Garat. „Presvedčenie, isto chápeš.“

„Mám tu ešte pivo.“

„Aké?“

„Tmavé, samozrejme!“

„Tak to si dám,“ súhlasil hrdina a klesol do temnej pohovky v rohu komnaty. Hrot meča oprel o dlážku. „Ak je to nejaký úskok, varujem ťa-“

„Viem,“ mávol Damon upokojujúco rukou, zatiaľ čo napĺňal džbán. „Proti tebe mi nepomôže ani náhly útok, ani jed.“

Garat proti svojej vôli spokojne kývol. Potom opäť zrozpačitel a napoly vyčítavo, napoly bezradne sa zahľadel na svojho nečakaného hostiteľa. „Čo však teraz?“ vyriekol po chvíli zadumane.

„To už je na tebe, ty si teraz pánom situácie,“ odvetil mág, podávajúc mu plný krčah. „Mne neostáva nič iné, len čakať na tvoj ortieľ a podriadiť sa mu.“

„Hmm…“ Garat si mohutne odpil a jeho tvár sa mierne vyjasnila. „Asi ťa budem musieť odvliecť do niektorého zo susedných kráľovstiev. Tam tvoje odporné činy posúdia a po zásluhe ťa potrestajú.“

Mág rozvážne prikývol. „Spravodlivé, no zdĺhavé riešenie. Príprava procesu, súd, váženie dôkazov, čakanie na ortieľ. A ty tam samozrejme po celý čas ostaneš, aby si sa uistil, že sa nepokúsim o zbabelý útek. Svet sa bude musieť na nejaký čas zaobísť bez tvojich hrdinských skutkov.“

Bojovníkova tvár sa opäť zachmúrila.

„Je tu jedna schodnejšia možnosť,“ pokračoval mág vo svojej úvahe. „Prinútiš ma pridať sa k tebe!“

Čepeľ meča i podlahu pred pohovkou pokropilo vyprsknuté pivo. „Čo? Ty si sa zbláznil!“

„Práve naopak,“ namietol Damom sebaisto. „Skús sa nad tým zamyslieť!“

„To je šialené! Ty a pridať sa ku mne? Si zloduch a vrah!“

„Nepodliehaj príliš propagande mojich nepriateľov. Všetci nemŕtvi v kráľovstve boli premenení až po prirodzenej smrti. Životná úroveň obyvateľov, čo mi neodporovali je celkom slušná. Bežný teror voči opozícii a výbojné ťaženia? V čom sa to líši od praxe ostatných krajín kontinentu?“

Hrdina trochu zneistel. „Používaš však temnú mágiu a záhrobné sily! To nepoprieš.“

„Nepopriem,“ sklopil mág hlavu, ramená mu ovisli. V miestnosti chvíľu ostalo visieť ticho.

„Ani neviem, kde sa to vlastne začalo. Pôvodne som šiel študovať liečiteľskú mágiu. Lenže potom prišla univerzita, treťotriedne hostince, podivné známosti. Ani som sa nenazdal a miesto vzácnych bylín na lúke som zbieral hnijúce hnáty na cintoríne. Možno keby sa otec nestaral len o tie svoje hlúpe kone a obchod. Možno keby sa raz opýtal ako mi je, čo chcem…“

Garat sa pristihol pri tom, ako sa mu otvárajú ústa. Mág zodvihol hlavu a zahľadel sa mu rovno do očí. „Možno je to moja jediná šanca, ako napraviť svoje činy.“

„Lenže… Ja…“ habkal hrdina neisto.

Damon mávol rukou a vecnejšie pokračoval. „Pomysli, čo to spraví s tvojou povesťou. Garat Smelý zlomil jedného z najmocnejších temných mágov a núti ho konať dobro! Bojovník svetla prekročil svoj tieň.“

„Zlomil? Vravíš, že keď ťa donútim-“

„Samozrejme! Budeš legendou už navždy. A okrem toho ma budeš mať neustále pod dohľadom.“

„Nuž… Áno!“ zahrmel zrazu bojovník a vstal z temnej pohovky. „Takže počúvaj zlosyn, odteraz budeš robiť len to, čo ti poviem a napravíš tak svoje hrozné činy!“

„K službám, môj pane,“ sklonil sa mág pokorne. „Rozkazy?“

Garat na chvíľu zaváhal. „Ako prvé… Vypadnime z tohto prekliateho miesta!“ rozhodol a pohohol sa k troskám vstupných dverí. Damon ho nasledoval a potlačil nutkanie spokojne si pískať. Jeho nový patrón by to v tento slávnostný moment isto neschvaľoval.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

6. marca 2017
Richard Zamec a Michal Debnár