Ohnivé pero Q1 2016: 2.0

Ohnivé pero

Prišla si ako rana z jasnej oblohy a do rúk zverila si mi svoju moc. Dovtedy som býval nikým, teraz som všetkým. Z ľudí robíš obetných baránkov, mňa staviaš na piedestál Boha. Nenávidím ťa!

Podmienky sme si stanovili už dávno. Dodržiavam ich. Tak prečo sa stále cítim tak mizerne?

Sľúbil som si, že nezabijem viac ako desať ľudí na deň. Že si svoje obete nevyhľadám náhodne, ale potrestám iba tých, ktorí si to zaslúžia. Škoda len, že nikto z nás nemá na čele napísané, aký v skutočnosti je a aké sú jeho ciele.

Neuľahčuješ mi to. Pokiaľ chcem spasiť tento svet a potrestať neprávosť, mal by som začať u seba. V tom je ten háčik. Iba tak sa môžem stať hrdinom.

Nevybral som si ťa. To ty si si našla mňa. Bývala si darom, teraz si prekliatím. Nie si nič viac, než rovnica o dvoch neznámych. Život verzus smrť.

Držím ťa. Blúdim prstom po displeji mobilu a listujem zoznamom tvojich obetí. Ich číslo je hrozivé. Na základe informácií z televízie a novín som zabil presne 5636 ľudí. Určite sa medzi nimi nájde stovka nevinných. Mnohých som zahubil z trucu. V amoku. Z nudy. Zabíjal som, pretože som mohol.

Vždy keď som ťa spustil, tvárila si sa nevinne. Občas mám dojem, akoby som sledoval displej GPSky, či Google Earthu. Ty monitoruješ živé bytosti a odpočítavaš im čas. Ja im ho len beriem. Sme zohratí.

Máš ma presne tam, kde chceš a to už od chvíle, čo som po prvý krát klikol na postavičku znázorňujúcu pacienta, ktorý so mnou ležal na Jiske. Ukázala si mi, že má pred sebou ešte roky života, ale dala si mi príležitosť to zmeniť. Stačilo pritlačiť k displeju prst a v momente mu explodovalo srdce. Preklínam tento deň, aj keď je už na míle stratený v minulosti. Na prvý dotyk smrti sa nikdy nezabúda. Od vtedy som vystriedal stovky mobilov. Stále si tam bola. Myslel som si, že ťa má každý, som však jediný. Držíš sa ma ako kliešť a ja cítim, že sa stávam sa tvojou súčasťou.

Mám dvestopäťdesiattri rokov, ibaže stále vyzerám na tridsať. Urobila si zo mňa hračku prírody. Umožnila si mi pridať si roky, ostatným ich vziať. To ty si vymyslela chaos, skreslila realitu, svet v ktorom žijem. V mojej prítomnosti sú všetci až neskutočne milí. Stačí im pozrieť do očí. Každý sa pretvaruje. Majú strach. Splodila si monštrum.

Som fenoménom dneška. Svetové veľmoci sa idú pobiť, len aby ma získali na svoju stranu. Nechcem pre teba zabíjať v ich mene. Nebaví ma ukrývať sa v lesoch. Raz ma aj tak nájdu. Zmocnia sa ma. Ovládnu ťa!

Nezvládol som ťa. Ani oni nás nezvládnu!

Dakedy sme spolu dokázali zastaviť ľudské srdce, no teraz dokážeme zabíjať na desiatky iných spôsobov. Upgradovala si sa bez môjho súhlasu a zo zabíjanie si zmenila v koníček. Trpím, pretože sa cítim zmanipulovaný. Stále to robíš. K čomu mi je moc nad ľudským pokolením, keď nedokážem ovládať ani sám seba?

Prstom pomaličky klesám na ikonu pripomínajúcu obláčik s bleskom. Určite nie som jediným, kto sa tak rozhodol. Pevne verím, že nadobro ukončím aspoň vlastné trápenie. Pošlem ťa niekomu inému. Niekomu, kto si ťa zaslúži.

Jedno rozpačité – KLIK! – a na displeji započne odpočet.

Dávaš mi desať sekúnd na rozmyslenie: „Zamieta sa!“

DEVÄŤ – rozhodol som sa sám za seba. Rozhodol som sa správne.

OSEM – neľutujem tento okamih. Veď aj tí predo mnou prežili úder blesku. Teba však neprežil nikto.

SEDEM – skôr či neskôr ťa každý opustí.

ŠESŤ – ľutujem iba svoje manželky a deti. Moje pokolenie ťa však prežije.

PÄŤ – nenechám sa tebou zastrašiť. Mraky, ktoré sa nado mnou zbiehajú, sú mojim vykúpením.

ŠTYRI – aj keď mi stoja vlasy dupkom, nebojím sa ťa.

TRI – cítim energiu oslobodzujúceho svetla.

DVA – som pripravený. Môj tunel už čaká.

JEDNA – nemusíš mať strach…

Ja umriem, ty budeš večná: aplikácia S.M.R.T 2.0.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

15. februára 2016
Peter Šufliarsky