Ohnivé pero - jar 2020: Mlčení

ohnive pero

Vážená mistryně Imund,

jsem vaší neskutečnou obdivovatelkou. Velmi mne mrzí, že jste ze své funkce předsedkyně Bílého řádu odstoupila. Domnívám se, že váš nástupce nebude místu dělat takovou čest, jako vy. Není tolik oddaný řádu a magii, je mnohem sebestřednější a méně zaměřený na společnost. Ráda bych se vás zeptala, zda můžete sdělit důvody svého odstoupení? Myslím, že je velkým zklamáním pro více členů řádu (a možná nejen těch).

S úctou

Merilda Kahan


Vážená Merildo,

velmi mne těší váš zájem a doufám, že vás budu inspirovat i nadále. Svůj vliv nemíním ignorovat, ale naopak ho využít. Bohužel, povinnosti předsednictví mi zabíraly příliš mnoho času, který bych raději věnovala tomu, za co bojuji. Možná znáte mou práci „Vykrádání hlav“, na níž jsem pracovala více než pět let. Pokud ji neznáte, vřele doporučuji každému její přečtení. Jen ve stručnosti – tématem je zneužívání magie mysli a neetické vnořování se do myšlenek a představ druhých lidí. Doufala jsem, že vydáním své práce přiměji společnost Bílého řádu k zamyšlení se nad principy, jež nyní užívá. Též jsem chtěla vytvořit přísnější pravidla pro užívání této magie a rozhodně přísnější tresty za porušování těchto pravidel. Za doby svého předsednictví jsem tato pravidla a sankce několikrát navrhovala, bohužel, vždy neúspěšně.

Uvědomila jsem si, že na to jdu špatně. Je třeba v prvé řadě o pochybnosti současné etiky řádu přesvědčit řadové členy a zespodu přimět představenstvo, aby pravidla vytvořilo. Nyní tedy intenzivně pracuji na své druhé publikaci, jež ponese název „Myšlenka jako zbraň“. Touto studií chci poukázat na konkrétní dopady neuváženého užívání myšlenkové magie.

S úctou,

Imund Denari


Vážená mistryně Imund,

jsem velmi potěšena vaší odpovědí na můj dopis, v niž jsem ani nedoufala. Vaši práci „Vykrádání hlav“ jsem četla a musím říct, že jsem fascinována! Z kolika různých úhlů lze na nitrohled nahlížet. Nejvíce mne zaujala vaše teorie praskání. Nikdy dříve jsem si neuvědomovala křehkost mysli. Jak závažný vliv může mít, byť jen jediné, vniknutí do cizí hlavy! Též mi vaše práce přinesla uklidnění. Dříve jsem se bála, že se mi již do hlavy někdo pokoušel dostat, nicméně teď jsem si jistá tím, že to tak bylo, a dokonce i vím, kdy a proč. Vaše kniha mi pomohla dát si vše do souvislostí.

Děkuji,

Merilda Kahan


Vážená Merildo,

pro můj nynější výzkum by bylo fantastické, pokud byste mi mohla podrobně popsat svou zkušenost. Na oplátku já vám zasílám úryvek z připravované studie:

„Lidská mysl je spletí energetických kotoučů, jež jsou orientovány do sebe. Jsou navzájem propojeny a souvislosti v nich jsou absolutní. Pokud se učíme magii myšlenek, učíme se onu energii formovat, ovládat a orientovat ven. Díky tomu jsme pak schopni nejen telekineze, ale také vniknutí do mysli jiného člověka či jiného tvora.

U druhého případu jde o navázání naší vlastní energie mysli na energie naší oběti. Tím ji ovšem zcela nabouráváme. Ačkoliv po pár vteřinách až minutách z druhé mysli vystoupíme, navždy na ní zanecháme stopy. Proto je velmi snadné i mnoho dekád nazpět dopátrat, kdo a kdy se do naší mysli naboural. Jak jsem však uváděla již v prvé studii (Vykrádání mysli), je třeba být při dohledávání veden, pokud nejste členy Bílého řádu. Pokud členy jste a magii mysli jste se učili, můžete dohledání praktikovat sami. Návod je popsán v mé předchozí studii.

Čím častěji a na delší čas nám někdo do mysli zasahuje, tím hlubší a viditelnější stopy na ní zůstanou. V určité fázi jsou stopy již tak hluboké, že ovlivňují i naše smýšlení, chování a náš celkový život. Tím se stává nitrohled poškozující praktikou.

Další nebezpečí spočívá právě v účelu, za jakým do cizí mysli vstupujeme. Informace, jež si nosíme v hlavě, mohou být totiž velmi cenné. A tím, že si je bez dovolení prohlédneme, se dopouštíme zločinu krádeže. Stáváme se stejnými zloději, jako jsou ti, kteří se dostanou někomu do domu. Nezáleží na tom, zda jsme byli prve jen zvědaví, nebo jsme si pro cennost přišli nedej bože záměrně. Tak, jako je trestána běžná krádež, měla by být trestána i krádež myšlenek a informací v nich obsažených.“

S úctou

Imund Denari


Vážená mistryně Imund

z vaší poslední zprávy mne obchází mráz. Jak úžasně nebezpečné! A jak úžasná inspirace pro ostatní členy řádu. Je nádherné, že právě my máme tu čest být členy, znát učení magie mysli a moci si tak vytvořit vlastní obranný systém. Členové Bílého řádu si tak nebudou moci vykrádat mysl vzájemně, veškerý nitrohled bude směřován vně řádu.

Svůj příběh vám velmi ráda sdělím. Bylo mi sedmnáct, a právě jsem nastoupila do prvního ročníku vyššího studia Bílého řádu. Seznámila jsem se tehdy s několika staršími studenty. Někteří z nich jsou nyní členy představenstva, jiní zastávají vysoké pozice v různých významných organizacích (jako je například Výzkumný ústav BŘ, či Zotavovací centrum BŘ). Do Elity patřili již za dob svých studií a já se tehdy domnívala, že udržovat přátelství s nimi mi pomůže zvýšit mou hodnotu. Tayed Divoký, ředitel Výzkumného ústavu, se mi dvořil. Protože je to velmi pohledný a příjemný muž, byla jsem z jeho zájmu unesena. Bohužel, tehdy jsem neměla tušení, že jsem byla pouhým objektem jakéhosi výzkumu, jež na mne bez mého vědomí prováděl. Též Orani Jaspis, jedna z dvanácti porotců Bílého soudu, se zdržovala v mé blízkosti více. Pokoušela se s mou myslí manipulovat a myslím, že se jí to několikrát i podařilo. Například jsem několikrát šla někam, kam jsem původně vůbec jít nechtěla. Nebo jsem říkala věci, jež (dnes už to vím) nebyly z mé hlavy.

Doufám, že jsem vám byla užitečná pro váš výzkum,

Merilda Kahan


Vážená Merildo,

jsem vám nesmírně zavázána za váš příběh. Obvykle bych byla ráda za větší podrobnost vašich pocitů a cesty, jakou jste se k prozření dobrala, nicméně vzhledem k závažnosti jmen, jež jste uvedla, toto pominu. Dosud jsem nevěděla, jak vážná je situace! Pakliže vámi uvedení toto praktikovali již za dob svého studia, je velmi pravděpodobné, že též praktikují i dnes a je velmi důležité domoci se spravedlnosti! Zde již nejde pouze o vás, ale i o všechny další možné oběti nejen těchto dvou vysoce postavených hlav. V brzké době sestavím návrh žaloby a budu velmi ráda, pokud doložíte i další jména a pokud budete u soudu svědčit.

Také bych byla velmi ráda, aby se prozření netýkalo v budoucnu jen Bílého řádu. Zde je třeba pouze začít. Nitrohledem jsou ohroženi všichni, a právě nečlenové řádu mnohem více, neboť se sami nikdy nebudou moci ubránit. Pamatujte, prosím, na to.

S úctou,

Imund Denari


Vážená mistryně Imund,

jsem zděšena! Svůj příběh jsem vám poslala s důvěrou a pouze pro váš výzkum. Nikdy bych se kvůli tomuto nesoudila! Nechci mít zbytečné problémy, obzvláště ne s lidmi, o nichž jsem psala. Nemám tušení, jak jste přišla na to, že bych vůči nim byla kdy ochotna vypovídat! Je to příliš ohrožující pro mne i celou mou rodinu. Tohoto boje se účastnit odmítám. Doufám, že mé rozhodnutí budete respektovat. Pokud ne, vše popřu a vy budete za podvodnici!

S rozhořčením,

Merilda Kahan


Vážená Merildo,

je mi velmi líto, že věc vnímáte takto. Samozřejmě chápu váš strach a již nyní uvažuji nad tím, jak zařídit vaši anonymitu a ochranu. Nicméně je velmi důležité se záležitostí zabývat. Doufám, že si své rozhodnutí ještě promyslíte. V sázce je mnohem víc, než nyní můžete tušit.

S úctou,

Imund Denari

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po ukončení hlasovania a vyhodnotenia daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

18. mája
Markéta Koryčanová