Objavy doby objavov

Ondřej Neff, Jules Verne a jeho svět, Praha, Mladá fronta 2005

Druhé vydanie knižky (prvé vyšlo roku 1978 pri príležitosti 150. výročia Vernovho narodenia) okrem častí „život“ a „dílo“ obsahuje i encyklopédiu najčastejších motívov a vynálezov. Tu popísaný je Albaros i Nautilus a dozviete sa tiež, ako to bolo s chronológiou v románoch 20 000 míľ pod morom, Tajomný ostrov a Deti kapitána Granta. Neff v tejto encyklopédii dôsledne a vedecky mapuje svet fikcie – vecí menej znalí tak môžu na základe jeho údajov hľadať ostrov objavený kapitánom Hatterasom. Aj tu a práve tu zreteľne vidno, ako presne zapadá Verne a jeho tvorba do atmosféry doby, ako ju ona prinajmenšom spoluutvára.

I prvé dve časti knižky sú doplnené o nové informácie – doplnky miestami pravdupovediac trčia z textu a narúšajú jeho vyváženosť a estetično v prospech informácie – prvá kapitola druhej časti sa tak rozplýva nad rámec svojho názvu smerom k informačným orgiám. V tejto knižke sa dozviete nielen množstvo vecí o Vernovi ale tiež dobe, v ktorej žil; vecí spätých s ľuďmi a ich príbehmi, ožije pred vami čas prvých parovozov a balónov a radosti, dnes hádam detsky pôsobiacej radosti z nového. Neff pri vykresľovaní atmosféry tohto času nezaprie svoje beletristické ja… Našťastie.

O to viac však (našťastie) hlavne po obsahovej stránke zapiera ja žurnalistické. Je mimoriadne decentným životopiscom – miestami až nadmieru a trocha nedôsledne – o Vernových milenkách sa dozvieme len to, že existovali, skrytý pre nás ostáva aj spomenutý formálny vzťah s manželkou… Je nanajvýš pravdepodobné, že Neff sa nechcel púšťať na pôdu klebiet a dohadov. Životopisná časť jeho knižky je v istom zmysle antibulvárom, pretože: „Příliš bychom obtěžovali všetečnými otázkami a pochybami tohto mírného muže, který vynaložil tolik úsilí, aby si zajistil nerušené soukromí“ /s. 117/. Je viac než evidentné že Neffa viac, než Verne – človek zaujíma jeho dielo a doba.

Metóda Neffovho rozboru Vernových diel je striktne pozitivistická, tj. drží sa faktov obsiahnutých v textoch a životopise. Nedomýšľa, nekombinuje. V náznakoch ukazuje k akým dôsledkom takéto domýšľanie u viacerých literárnych vedcov došlo (hľadanie symbolov v texte, kde nie sú apod.) Bez ohľadu na zaznávanie pozitivizmu súčasnou literárnou vedou, na interpretáciu Vernových knižiek padne ako uliata. Verne totiž je dieťaťom veku viery v rozum a pokrok. Aj keď Neff – so zmyslom pre dramatické vyvrcholenie – na viacerých miestach knižky ukazuje ako sa tento ideál drobí…

Pri výpočte faktov a inventáru Neff nezabúda na najdôležitejšie – na literárnosť vo Vernových textoch. Uvádza na správnu mieru preceňovanie vedeckého v jeho knižkách odhaľuje v nich humorné, fraškovité – a tak logicky osvetľuje, kam ukryla sa mladosť tvorcu komédií… Zdanlivé Vernove omyly a technologické nepresnosti vidí systémovo ako prostriedky na zvýšenie estetického účinku knižiek. Pravda umenia víťazí nad pravdou vedy; Verne písal romány a nie manuály.

Ani táto knižka nie je manuálom. Neff má podivuhodnú schopnosť dokresliť a domyslieť reálne detaily tak, že ony kolíšu na hrane faktu s fikciou, pri opise Vernovho otca logicky a hypoteticky domýšľa presne v zmysle hesiel, čo by bolo keby a nie čo je inak.

Jeho štýl je hutný, svižný, pútavý, miestami podfarbený ľahkou iróniou, jej živel občas zaplaví i celé kapitoly (nemôžem si pomôcť ale kapitolka Svět dobrého pití a doutníků vo mne evokovala pocit conových prednášok), naopak, strhujúci obraz starnúceho autora, ktorý píše ani nie navzdory, ale preto, že nemôže a nevie prestať, akoby zakliaty do stroja svojich kníh, vami nevyhnutne otrasie.

Trocha mätúco pôsobia preklepy v letopočtoch (viackrát evidentne 19.. namiesto 18..), avšak množstvo informácií, ktoré svedčia o autorovom dlhoročnom štúdiu, spojenom s citom a láskou pre opisované, pôsobivé ilustrácie, farebná fotodokumentácia, v ktorej nájdeme obálky starých českých vydaní verneoviek… To všetko robí z Podivuhodného světa knižku, ktorú by každý, kto sa o tvorbu otca vedeckej fantastiky zaujíma, mal mať doma.


7. júna 2005
Miloš Ferko