Líc a rub

Iain M. Banks

Iain Banks, populárny a dnes už skoro kultový škótsky spisovateľ, píšuci pod nie veľmi úspešne „zamaskovaným“ pseudonymom Iain M. Banks, bude možno väčšine čitateľov známy svojím skvelým dielom Osia továreň, ktoré vyšlo nedávno po česky (1998), alebo nie veľmi kvalitne preloženým, ale tiež dobrým románom Consider Phlebas (Pomyslite na Phléba) o neľútostnej galaktickej vojne medzi civilizáciami Idirane a Kultúra. Jeho román Inversions, do češtiny priliehavo preložený ako Líc a rub, predstavuje skvelú ukážku vrcholu jeho tvorivých možností.

Na román Líc a rub mnohí nevedomci lepia nálepku fantasy, jedná sa však o poctivú, aj keď trochu netradičnú SF. Píše sa v ňom síce o kráľovstve so svojským kráľom, kde pred mnohými rokmi spadli z neba kamene a oheň a privodili skazu starého cisárstva, o intrigách, zradách a diplomacii na kráľovskom dvore, kráľovrahoch ale aj obyčajných sedliakov, no aj napriek tomu to nie je fantasy, pretože Banks svoje malé kráľovstvo umiestnil do svojho vesmíru, ktorý ovláda Kultúra, dekadentná a technologicky vyspelá civilizácia, ktorá sa pod pláštikom morálneho práva na svoju existenciu viac či menej nepozorovane snaží ovplyvňovať život a civilizácie na iných svetoch. Banks, ktorý sa SF venuje \„len okrajovo\“, reprezentuje medzi autormi prvú ligu a z jeho románu je to cítiť skoro v každej vete. Atmosféra na dve línie rozdeleného príbehu vás nenávratne pohltí do seba ako supermasívna čierna diera a bude vás rázne unášať k dramatickému vyvrcholeniu, v ktorom sa ukáže, že všetko, úplne všetko, je „asi“ inak. To „asi“ má svoj význam, pretože ani po (viacnásobnom) dočítaní románu a dôkladnom sledovaní všetkých detailov, jemných náznakov a zdanlivo nepodstatných maličkostí si nebudete úplne istý, či mozaika, ktorá sa vám z toho všetkého v hlave postupne poskladá, je tá správna. A to je hádam to najlepšie, pretože reálie tamojšieho sveta, osudy hlavných hrdinov a jednotlivé súvislosti vám budú v hlave rezonovať ešte pekne dlho. Aby som z deja neprezradil viac, ako je na obale knihy či v anotáciách na webových stránkach kníhkupectiev spomeniem len, že jedna z rozprávačských línií popisuje príbeh novej kráľovej lekárky Vosilly, ktorá má v zimnom paláci viac nepriateľov, než si spočiatku sama uvedomuje. Jej minulosť je zahalená tajomstvom a jej názory sú pre mnohých znepokojivé a nepochopiteľné. Okrem svojich liekov má však v zásobe aj iné „prekvapenia“… Druhá línia, odohrávajúca sa v inej časti cisárstva, popisuje osudy vrchného telesného strážcu DeWara, pracujúceho v službách neľútostného a nekompromisného kráľovraha UrLeyna. Aj DeWar má svojich nepriateľov, ktorý sa však na rozdiel od tých doktorkiných, prejavujú údernejšie a tvrdšie a dá sa s nimi bojovať tradičnejšími prostriedkami. Obidve ústredne postavy majú (spočiatku) spoločné len to, že v okolí každého z nich sa nachádza prinajmenšom jeden človek, na ktorom im neobyčajne záleží, no ktorému nemôžu svoje city z rôznych príčin prejaviť. Inak sú takmer ukážkovým protikladom pováh, morálnych hodnôt, hraníc tolerancie a rozdielneho vnímania zodpovednosti. Až postupom času vyplynie, že práve rozdielny postoj k zodpovednosti ich priviedol na posty, kde sú teraz a že ich konanie je dôsledkom niečoho omnoho nadradenejšieho, ako momentálna zodpovednosť za osobu svojho pána. Ľahko plynúci dej, v ktorom sa určite oplatí sledovať každý náznak a detail a ktorého spoločným menovateľom je láska, zrada a klamstvo, nám začne postupne načrtávať, že oba príbehy sú spolu späté viac, ako by ktorýkoľvek čitateľ na začiatku tušil. Nechcem tým povedať, že čitateľ má krvopotne sledovať všetky súvislosti, alebo meditovať nad tým, kto je rozprávač, aký má vzťah k príbehu a komu slúži, kto je autorom kroniky DeWarovho života a pod., ale naopak, má sa ponoriť do imaginatívnej atmosféry, otvoriť všetky zmysly a s pôžitkom odmotávať jednotlivé vrstvy z klbka tajomstiev, ktoré Banks vplietol do románu. Kus práce odviedol aj prekladateľ Viktor Janiš s redaktormi Richardom Podaným a Janom Vaňkom, jr, takže si môžete plne vychutnať Banksovu majstrovskú prácu so slovom prezentovanú racionálnym a pritom malebným vyjadrovaním. Prekladateľ umne použil v stredovekých reáliách aj pár moderných termínov a špecifickým spôsobom tým dotvoril atmosféru deja. Taktiež výborná obálka od talentovaného Marka Salwowského, robí z tohto románu jeden z klenotov na súčasnom trhu.

9,5/10 Anton Stiffel

Iain M. Banks: Rub a líc, orig. Inversions, Talpress 2002, pev. väzba, prekl.: Viktor Janiš, obál. Mark Salwowski, 429,– Sk, 376 s.


26. novembra 2002
Anton Stiffel