Iný vietor

Ursula LeGuinnová

Desať rokov po Tehanu vstúpila Ursula le Guinová opäť do sveta Zeměmoří, s krátkymi prácami Tales from Earthsea (Príbehy zo Zeměmoří) a novým románom Other Wind (Iný vietor). Tentokrát však použila nový prístup – skúmanie Zeměmoří na rozdiel od toho, aby mu „vzdorovala“. Obohacuje Zeměmoří o jeho históriu, pričom pokračuje v témach načatých v predchádzajúcich knihách. V pôvodnej trilógii (Čaroděj Zeměmoří, Hrobky Atuánu a Nejvzdálenější pobřeží) išlo o čistú epickú fantasy, v ktorej bežný život hrá len malú rolu – kým Tehanu je antifantasy, v ktorej sa stala vysoká mágia viac-menej nepodstatnou. Nové príbehy sú postavené niekde medzi tieto dva extrémy; ako by povedal Ged: „Takto sa udržuje rovnováha.“

Román Other Wind vyzdvihuje dve hlavné témy…

Prvá nadväzuje na predchádzajúce knihy zo Zeměmoří. Niťou je samozrejme Tehanu, upálené a zohyzdené dievča adoptované Gedom a Tenar. V románe Tehanu sa zistí, že toto dievča je dcérou draka Kalessina a že má pred sebou veľkolepý osud. Other Wind ju posiela naplniť tento osud, v ktorom ide o vykúpenie jej utrpenia. Tento príbeh vychádza z predpokladu, že ľudia a draci boli kedysi jedno. Táto myšlienka sa objavila v Tehanu, ale nebolo pre ňu dostatok miesta, aby sa vysvetlila podrobnejšie. Tentokrát sa však stáva ústrednou v histórii Zeměmoří. Ľudská mágia je priamym dôsledkom porušenia prastarej dohody, pri ktorej sa ľudia odčlenili od drakov. Ako taká je súčasťou nerovnováhy zeme. Ursula le Guinová zase raz kladie základ mágie ako otázku, ale tentokrát to robí v dosahu Zeměmoří, t.j. v jeho vlastných pojmoch. Takto je možné nájsť nielen odpustenie, ale aj riešenie…

Druhou témou je smrť – alebo lepšie povedané ríša smrti, suchá zem temnoty. Táto ríša sa objavovala v priebehu deja predchádzajúcich kníh, ale bez vysvetlenia, prečo by mala byť taká pochmúrna a tmavá, resp. prečo by mali byť do nej chytení mŕtvi takí prázdni. To sú otázky, ktoré určite sužovali mnoho čitateľov. Spisovateľka na ne v tomto románe odpovedá. Tento chladný, pochmúrny posmrtný život je v skutočnosti proti prírode, presne tak, ako sa javí. Je to výsledok chyby mágie. Otázky ako a prečo z tohto vysvetlenia, tak isto aj ako odhalenie toho, aký druh slobody hľadajú mŕtvi, nádherne spája všetky elementy predchádzajúcich kníh a opäť dáva rozriešenie…

Other Wind je pokračovaním príbehov jednotlivých postáv – Geda, Tenar, Lebannena. Je to zároveň príbeh Aldera (Jelša) (z Tales from Earthsea) a Seserakh, Kargaskej princeznej. Na rozdiel od ostatných kníh, kde ide v prvom rade o rozprávanie z pohľadu jednotlivcov, v tejto knihe autorka použila techniku spoločného pohľadu, elegantné prechádzanie z a do hláv postáv. Ponúka nielen rozdielne kúsky príbehu, ale aj jeho rozdielne perspektívy. Tieto malé nitky medzi postavami votkané do väčších, pohybujúcich sa, formujú príbeh, ktorý je tak blízky ako aj úchvatne mýtický. Nezabúda sa ani „obyčajné“ vecí – znova a znova sa autorka obracia z vysokej mágie k menším záležitostiam denného života (zbieranie sliviek v sade, opravovanie plota, sedenie v záhrade, hranie karát na palube lode). „V skutočnosti nevie, čo váži viac, veľké a zvláštne alebo malé a bežné veci,“ pomyslel si Alder. V širšom kontexte sveta sú malé a bežné veci tak isto významné ako kúzla a sú tiež stĺpom, o ktorý sa opiera rovnováha…

Other Wind je výzva. Pre ocenenie tejto knihu sa vyžaduje znalosť celej série románov o Zeměmoří. A aj tak budete uvažovať o opakovanom prečítaní všetkých kníh, aby ste lepšie ocenili odkazy na ne…

Spracované podľa recenzie Victorie Strauss © 2001


3. decembra 2001
Miroslava Weberová