Cena Fantázie

Cena Fantázie
Propozície súťaže

Harmonogram deviateho ročníka:

 • 31. 5. 2011 – uzávierka prijímania príspevkov do súťaže
 • september 2011 – uzavretie 1. kola a zverejnenie hlasovania poroty – výber 5 finálových textov
 • október 2011 – uzávierka 2. kola – hlasovania čitateľov
 • november 2011 – slávnostné vyhlásenie výsledkov a krst zborníka na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave

Odmeny:

 • 1. cena – 200 €
  • socha Cena Fantázie
 • 2. cena – 130 €
 • 3. cena – 70 €

Porota deviateho ročníka:

Doterajší víťazi:

 • 2010:Tomáš Straňák (Martin) – Čierna odroda
 • 2009:Lucia Droppová (Žilina) – Hladný tovar
 • 2008:Lívia Hlavačková (Bratislava) – Črepiny
 • 2007:Lucia Droppová (Žilina) – Ako orol
 • 2006:Monika Michalovová (Prešov) – Darca spomienok
 • 2005:Scarlett Rauschgoldová (Praha) – Elixír mladosti
 • 2004: Alexandra Pavelková (Zvolen) – Oheň
 • 2003: Juraj Červenák (Banská Štiavnica) – Hrdlorez
Zborník Ceny Fantázia 2010 Zborník Ceny Fantázia 2009 Zborník Ceny Fantázia 2008
 • Cena Fantázie

Cena Fantázie je slovenská literárna súťaž zameraná na fantastiku, bez vekových a iných obmedzení autorov, v ktorej má účastník šancu získať finančnú výhru a zároveň publikovať v časopise a v zborníku zo súťaže. Súťaž je dvojkolová, v prvom kole anonymné poviedky hodnotí vybraná porota. Päť poviedok sa následne dostáva do druhého kola, v ktorom finálové poviedky hodnotia čitatelia. Vybrané texty sú uverejnené v časopise Fantázia a v knižnom zborníku. Dvojité hodnotenie odborníkmi a aj čitateľmi je na Slovensku nezvyklé, odráža však dôležitú podstatu fantastiky ako populárnej literatúry. V porote sa objavujú vždy iné osoby – či už sú to úspešní slovenskí autori, publicisti, alebo zástupcovia vydavateľstiev.

 • Pravidlá

Prvé kolo súťaže je anonymné, príspevky, vytlačené v 5 kópiách a zaslané na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa, nemôžu obsahovať žiadne osobné údaje autora. Tie je potrebné priložiť v samostatnej zalepenej obálke, ktorá musí obsahovať názov poviedky, meno a adresu autora, mailový, poprípade telefonický kontakt. Podmienkou je zároveň zaslanie elektronickej verzie poviedky mailom na adresu: cenafantazie(at)fan­tazia.sk. Maximálne povolený rozsah poviedky je 54 000 znakov (30 normostrán).

V druhom kole rozhodujú o konečnom poradí čitatelia portálu kultura.sme.sk

Vyhlasovateľ súťaže:
Mgr. Ivan Aľakša – Fantázia
Adresa: P. Pázmaňa 5, 927 01 Šaľa
E-mail: fantazia@fantazia.sk
Mobil: 0905 238 895
Tel./fax: 031 / 773 4126
Fantázia
 • Pridružené ocenenia

Od roku 2007 udeľuje vlastnú cenu v súťaži jednej z poviedok aj Incheba, a.s., organizátor knižného veľtrhu Bibliotéka. Vydavateľstvo Artis Omnis ocení už tradične najlepšiu hororovú poviedku Cenou Béla. V roku 2011 bude udelená prvýkrát Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku. Víťaz získa moderný a výkonný hardvér od Intelu.

 • Partneri Ceny Fantázie

V roku 2008 bol partnerom súťaže internetový portál Knihy.sme.sk, ktorý uverejnil finálové poviedky a práve tu sa uskutočnilo aj čitateľské hlasovanie. V roku 2009 sa partnerom stal portál Kultura.sme.sk. Partnerstvo s portálom Knihy.sme.sk prinieslo výrazné zvýšenie záujmu verejnosti, keď samotné finálové poviedky si prečítalo niekoľko tisíc čitateľov. Aktuálny ročník Ceny Fantázie je navyše podporený zaujímavým projektom so sieťou kníhkupectiev špecializovaných na fantastiku Brloh. Z každej knihy zakúpenej počas celého roka v tejto sieti predajní budú venované literárnej súťaži dva Eurocenty. Z tých bude navýšená odmena pre víťaza a podporené vydanie knižného zborníka zo súťaže.

Brloh Intel
Bibliotéka kultura.sme.sk
ESCAPE
 • Fotogaléria

Fotogaléria na Facebooku

 • Poviedky prijaté do Ceny Fantázie 2011

Upozornenie autorom – prvé kolo je anonymné, prezradenie autora poviedky pred ukončením hlasovania poroty znamená vylúčenie textu zo súťaže.

Zoznam poviedok nájdete na FB stránke Ceny Fantázie.