Anketa: Fantastická osobnosť roka - FÓR 2014

fandom-for-2014

Zaujala vás v uplynulom roku nejaká domáca či zahraničná osobnosť, ktorej činnosť súvisí s fantastikou? Napíšte nám o nej. Denník Fandom SK vyhlasuje anketu Fantastická osobnosť roka – FÓR 2014.


Spisovatelia, režiséri, vydavatelia, maliari, vedci, vizionári, kozmonauti, lekári či politici… Pokiaľ vás niekto oslovil natoľko, že by ste mu pririekli titul fantastická osobnosť roka, napíšte nám jeho meno, povolanie, či ide o domácu alebo zahraničnú osobnosť, a v skratke aj dôvod, prečo túto osobu považujete v oblasti fantastiky za číslo jedna. Najduchaplnejšie odpovede uverejníme a jedného z hlasujúcich čaká zaujímavá odmena.

Nezabudnite sa pod svoj názor podpísať menom alebo prezývkou a priložiť správnu e-mailovú adresu. K tomu si držte, prosím, v pamäti, že osobnosť by mala mať niečo spoločné s fantastickým dianím u nás alebo vo svete, a že túto osobnosť nominujete za jej činnosť v roku 2014. Píšte, prosím, s diakritikou a pokúste sa nezamieňať meno a priezvisko osobnosti. Každý môže hlasovať dvakrát, raz za slovenskú a raz za zahraničnú osobnosť (vo formulári je možnosť zakliknutia slovenská/zah­raničná).

Svoje tipy a názory zasielajte priloženým kontaktným formulárom do 16. januára 2015.

Vyhodnotenie ankety a virtuálne vyhlásenie víťaza FÓR 2014 zverejníme 20. januára 2015.


Víťazi predchádzajúcich ročníkov:

ankete FÓR 2013 sa víťazkou v kategórii domáce osobnosti stala spisovateľka a publicistka Alexandra Pavelková a za zahraničnú osobnosť čitatelia vybrali vychádzajúcu hviezdu českej fantastiky Petru Slovákovú.

ankete FÓR 2012 sa víťazom v kategórii domáce osobnosti stal spisovateľ Juraj Červenák a za zahraničnú jednotku čitatelia zvolili spisovateľa Jiřího „Walkera“ Procházku.

Nezabudnite: O tom, kto bude FÓR 2014, rozhodujete znova vy!

Stačí, keď vyplníte a odošlete tento kontaktný formulár:


8. januára 2015
Fandom SK