Fandom

Aukcia kníh - Istrocon 1988
Eurocon 2012 - jedna zo známych masiek
Istrocon 2010 - autogramiáda Ďura Červenáka

Čo je to vlastne fandom? Alebo Fandom?

Fandom je voľné združenie ľudí, ktorí sa takým či onakým spôsobom denne či príležitostne zaoberajú fantastikou, a zároveň sa stretávajú s ľuďmi podobných záujmov.

Fandom sa začal vytvárať v USA v 30. rokoch 20. storočia pod krídlami Huga Gernsbacka, zakladateľa časopisu Amazing Stories. Gernsback inicioval stretnutia priaznivcov aj tvorcov sci-fi, zverejňoval kontaktné adresy, a týmto spôsobom pomáhal prvým klubovým stretnutiam a „conventions“ (ďalej cony). Vtedajšie cony sa však vtedy ešte podobali skôr posedeniam pri čajíčku, pretože vzdelaných či rozhľadených scifistov v tom čase nebolo veľa.

Fandom si však začal žiť vlastným životom. Keďže jeho hlavnou vlastnosťou je otvorenosť novým veciam a pokroku, dodnes po celom svete vzniklo a stále vzniká množstvo jeho komunít, bližšie špecifikovaných podľa určitého zamerania (napr. žáner anime, horor, alebo hoci konkrétnejší fenomén Star Treku, J. R. R. Tolkiena, atď.).

Ľudia, ktorí tvorili alebo alebo aktívne konzumovali fantastiku, vyhľadávali iných s rovnakými záujmami, pretože chceli niekam patriť, vymieňať si dojmy či skúsenosti, prezentovať sa. A tak sa organizovali vo Fandome, v ktorom mohli plnohodnotne podľa vlastného výberu využívať svoj voľný čas, prípadne im Fandom pomohol v profesionálnej kariére a spropagovaní sa v rámci tejto komunity.

Život Československého fandomu je špecifický kvôli jeho historickým okolnostiam. Za socializmu poskytoval útočisko mnohým osobnostiam, ktoré boli na kríž s režimom, alebo sa aspoň jeho prostredníctvom mohli stretávať a debatovať s ďalšími podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, čítať zaujímavejšiu literatúru a napĺňať svoj život vhodnejšou alternatívou skutočnosti. O tom, ako Fandom na Slovensku vznikal, rozpráva aj jeho spoluzakladateľ Vlado Srpoň vo svojich spomienkach nazvaných Fandom je skutočne čertovské hobby Porevolučné obdobie prinieslo rozdelenie aj nerozdelenie českého a slovenského Fandomu. Je to taký zvláštny stav, keďže nás naše spoločné tradície naďalej spájajú ľudsky aj spoločensky, Československý SF fandom sa už oficiálne po rozdelení nazýva Československým na Slovensku a v Čechách.

Medzi základné úlohy Československého sci-fi fandomu na Slovensku (ČSSFFS) patrí podpora klubovej činnosti, spracovávanie a šírenie informácií o činnosti SF klubov, podieľanie sa na organizovaní spoločenských a odborných akcií, udeľovanie ceny slovenského Fandomu Drak, organizovanie hlasovania slovenskej časti o hlavnej cene českého a slovenského Fandomu Mlok hlasovanie a zastupovanie slovenských SF klubov na SF akciách celoeurópskeho či celosvetového významu. Slovenský Fandom sa podieľa aj na hodnotení literárnych súťaží ako je Cena Karla Čapka (CKČ). Zároveň je spoluorganizá­torom najvýznamnejšieho putovného národného conu československého fandomu pod názvom ParCon.

Raz do roka sa členovia stretávajú na Porade slovenských SF klubov, kde sa navzájom informujú o doterajšej činnosti, prebieha hlasovanie a voľba Rady Fandomu a jej predsedu.

Slovenský Fandom nedisponuje žiadnym majetkom. Jedinými jeho príjmami sú členské príspevky a je svojím poňatím veľmi voľnou a otvorenou organizáciou založenou na dobrovoľnej činnosti jeho členov. Členovia, ktorí sa chcú organizovať, sa môžu stať členmi sci-fi či fantasy alebo podobne zameraného klubu v mieste svojho bydliska. Môžu začať vydávať vlastný fanzin, organizovať väčšie stretnutia – cony, a ak majú záujem, môžu sa prihlásením organizovať vo Fandome aj oficiálne. Ak nie, majú možnosť pozorovať, čítať fantastiku a navštíviť nejaký con alebo sa zapojiť do práce občianskych združení podporujúcich fantastiku. Čím vlastne tvoria fandom s malým „f“ – širšiu fandomovú obec, ktorej je Fandom vďačný za ich spoluprácu.

„Fandom is a way of life.“


3. augusta 2012
Lucia *Lulu* Bocková